Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki

Baza Sportowa - różnice w finansowaniu inwestycji sportowych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz działania na rzecz rozwoju Szlaku Piastowskiego to zagadnienia, którymi Komisja Sportu i Turystyki zajęła się na swoim marcowym posiedzeniu.

Analizę dotyczącą Bazy Sportowej radnym przedstawił dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki, Marcin Drogorób.

W latach 2001-2016 w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) istniał „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Znajdowały się w nim inwestycje zgłaszane przez JST bezpośrednio do Samorządu Województwa, który był dysponentem środków finansowych FRKF. Lista wyselekcjonowanych zadań inwestycyjnych zatwierdzana była uchwałą Sejmiku Województwa po czym przesyłana była do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które na tej podstawie podpisywało z beneficjentami umowy o dofinansowaniu. 

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany sposobu przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej samorządy województw utraciły wpływ na kształtowanie regionalnych programów bazy sportowej. Obecnie wszystkie programy finansowania bazy sportowej w ramach FRKF realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zmiana ta oraz nowe wytyczne spowodowały, że większość zadań inwestycyjnych o wartości poniżej 500 tys. zł, nie kwalifikują się do dofinansowania w żadnym z programów MSiT.

Radnym przedstawiono następujące wnioski:

- po dwóch latach od wprowadzenia zmian trudno jednoznacznie określić różnice jeśli chodzi o roczne kwoty dofinansowań oraz ilość beneficjentów korzystających z tej formy wsparcia;

- jest widoczny brak wpływu samorządu województwa na kształtowanie ładu przestrzennego oraz zaspokajanie potrzeb w zakresie tworzenia zróżnicowanej bazy sportowej (choćby w zakresie opiniowania wniosków);

- wydłużający się proces oceny wniosków w Ministerstwie skutkuje opóźnianiem inwestycji i przydzielaniem środków finansowych na następny rok kalendarzowy (w stosunku  do planowej daty rozpoczęcia inwestycji);

- centralistyczne podejście MSiT do rodzaju wspieranych inwestycji (priorytetowo traktowane są np. hale sportowe);

W dalszej części posiedzenia Agnieszka Komorowska z Departamentu Sportu i Turystyki omówiła działania na rzecz rozwoju Szlaku Piastowskiego.

Koordynatorem „Szlaku Piastowskiego” w naszym województwie jest LOT „Pałuki”. Radnym przypomniano przebieg szlaku w dwóch województwach. W ramach szlaku realizowane są dwa projekty. Pierwszy z nich to Cult-CreaTe, którego celem jest upowszechnienie turystyki kreatywnej i kulturowej, która angażuje samych turystów i mieszkańców do aktywnego współtworzenia produktów turystycznych.

Projekt ma służyć poprawie wdrażania polityki i programów rozwoju regionalnego, a w szczególności: programów na rzecz inwestycji i wzrostu zatrudnienia oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa.

Drugi z projektów to Digitourism, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w wirtualnej i „rozszerzonej” rzeczywistości stosowanych w sektorze turystyki. Projekt Digitourism ma służyć usprawnieniu polityki regionów partnerskich wspierając innowacyjne zastosowania tzw. rzeczywistości wirtualnej w sektorze turystycznym.

W dniach 21-23 marca 2019 r. odbędzie się czwarty „Weekend na Szlaku Piastowskim”. Akcja corocznie odbywa się pod patronatem marszałków województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w obu województwach. W tym roku na terenie naszego województwa w dziewięciu miejscowościach planowanych jest 11 wydarzeń.

 

Kancelaria Sejmiku

21 marca 2019 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10768970
Data: 2024-02-24