Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marcowe obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012–2017, wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ oraz wykonanie zadań przez pełnomocnika marszałka i biuro do spraw dróg wodnych w 2018 roku i planowane działania na 2019 rok, to kolejne zagadnienia, którymi Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury zajęła się na swoim marcowym posiedzeniu.

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012–2017 przedstawił radnym dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Adam Stańczyk.

Bezpośrednią podstawę opracowania stanowi Uchwała nr 42/1423/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 roku (z późn.zm.) w sprawie przyjęcia Szczegółowego planu działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ jest monitorowana za pomocą raportów rocznych oraz raportów trzyletnich. Opracowanie ma na celu analizę i ocenę zmian stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012–2017. Poprzedni raport został wykonany na przełomie 2015/2016 roku (dane za lata 2012–2014/2015). Prace analityczne wykonano w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego w Oddziale w Bydgoszczy.

Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza dotyczy analizy zmian stanu rozwoju województwa na czterech płaszczyznach: ocenie zmian sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych województw, ocenie zmian zróżnicowań wewnętrznych województwa kujawsko-pomorskiego, ocenie zmian sytuacji Bydgoszczy i Torunia na tle 18 miast wojewódzkich oraz ocenie województwa kujawsko-pomorskie na tle Unii Europejskiej (porównanie regionów NUTS2). Druga część opracowania to zestawienie danych statystycznych nawiązujących do tabel wskaźników systemu monitorowania ustaleń „Planu modernizacji 2020+”.

W dalszej części posiedzenia Stanisław Wroński przybliżył najważniejsze aktywności w sferze działania pełnomocnika marszałka i biura do spraw dróg wodnych w 2018 roku i zadań na 2019 rok. Do najistotniejszych wśród niech należy zaliczyć prace na rzecz :

- realizacji stopnia wodnego „Siarzewo”;

- kaskady dolnej Wisły – budowa kolejnych stopni wodnych w województwie kujawsko-pomorskim;

- platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski;

- przeprawy promowej w Solcu Kujawskim;

- przystąpienia do sporządzenia „Studium przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła”;

- aktywizacji Zalewu Włocławskiego;

- przygotowania do powołania Kujawsko-Pomorskiej Wiślanej Żeglugi Pasażerskiej;

- współpracy w ramach zawartych porozumień między pięcioma województwami (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 i pięcioma województwami (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie i lubelskie) ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 oraz między województwem kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (druk nr 21/19).

 

Kancelaria Sejmiku

21 marca 2019 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762724
Data: 2024-02-23