Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2019

 

XII sesja z dnia 16 grudnia 2019 roku:

XII/261/19 16.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2; 3;

XII/262/19 16.12.2019 w sprawie budżetu województwa na rok 2020 zobacz  
XII/263/19 16.12.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 zobacz  
XII/264/19 16.12.2019  w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 zobacz  
XII/265/19 16.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią zobacz  
XII/266/19 16.12.2019 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku zobacz  
XII/267/19 16.12.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz  
XII/268/19 16.12.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” zobacz  
XII/269/19 16.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

XII/270/19 16.12.2019 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkie zobacz  
XII/271/19 16.12.2019 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
XII/272/19 16.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok zobacz 1
XII/273/19 16.12.2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz  
XII/274/19 16.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz 1
XII/275/19 16.12.2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zobacz  
XII/276/19 16.12.2019 w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobacz  
XII/277/19 16.12.2019 w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz sposobu ich nadawania oraz procedury honorowania i wyróżniania zobacz  
XII/278/19 16.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego zobacz  
XII/279/19 16.12.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rogowo
zobacz  
XII/280/19 16.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąka zobacz  
         

 

XI sesja z dnia 13 listopada 2019 roku:

XI/201/19 13.11.2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
XI/202/19 13.11.2019 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
XI/203/19 13.11.2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
XI/204/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/205/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/206/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/207/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/208/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/209/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/210/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/211/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/212/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/213/19 13.11.2019 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/214/19 13.11.2019 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/215/19 13.11.2019 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XI/216/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zobacz  
XI/217/19 13.11.2019 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
XI/218/19 13.11.2019 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz 1
XI/219/19 13.11.2019 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz 1
XI/220/19 13.11.2019 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centru Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz 1
XI/221/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy zobacz  
XI/222/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 25 w Toruniu zobacz  
XI/223/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 43 Specjalnego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej zobacz  
XI/224/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej zobacz  
XI/225/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy zobacz  
XI/226/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zobacz  
XI/227/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ciechocinku zobacz  
XI/228/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobacz  
XI/229/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobacz  
XI/230/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ciechocinku zobacz  
XI/231/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 42 Specjalnego w Bydgoszczy zobacz  
XI/232/19 13.11.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 45 Specjalnego w Bydgoszczy zobacz  
XI/233/19 13.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości zobacz  
XI/234/19 13.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości zobacz  
XI/235/19 13.11.2019 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 roku zobacz 1
XI/236/19 13.11.2019 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 zobacz 1
XI/237/19 13.11.2019 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku zobacz  
XI/238/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego zobacz 1
XI/239/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zobacz 1
XI/240/19 13.11.2019 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XI/241/19 13.11.2019 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XI/242/19 13.11.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XI/243/19 13.11.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XI/244/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

XI/245/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

XI/246/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

 

XI/247/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

XI/248/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

XI/249/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

XI/250/19 13.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

XI/251/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki zobacz  
XI/252/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz  
XI/253/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich zobacz  
XI/254/19 13.11.2019 w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XI/255/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz  
XI/256/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz  
XI/257/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz  
XI/258/19 13.11.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz  
XI/260/19 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

X sesja z dnia 23 września 2019 roku:

X/189/19

23.09.2019

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019

zobacz

 

X/188/19

23.09.2019

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2

X/190/19

23.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

 

X/191/19

23.09.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

X/192/19

23.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

X/193/19

23.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Grudziądz

zobacz

 

X/194/19

23.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

X/195/19

23.09.2019

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

zobacz

1

X/196/19

23.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu

zobacz

 

X/197/19

23.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów

zobacz

 

X/198/19

23.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży uczniów szkół ponadgimnazjalnych

zobacz

 

X/199/19

23.09.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie”

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

X/200/19

23.09.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

IX sesja z dnia 2 września 2019 roku:

 

IX/172/19 02.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
IX/173/19 02.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu zobacz  
IX/174/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

IX/175/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/176/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/177/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/178/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/179/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/180/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/181/19 02.09.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz  
IX/182/19 02.09.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego zobacz

 

IX/183/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

IX/184/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

IX/185/19 02.09.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6

IX/186/19 02.09.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji zobacz  
IX/187/19 02.09.2019 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz załącznik

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

VIII sesja z dnia 24 czerwca 2019 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

VIII/125/19 24.06.2019 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VIII/126/19 24.06.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2

VIII/127/19 24.06.2019 zmiany budżetu województwa na rok 2019

zobacz

 

VIII/128/19 24.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

zobacz

 

VIII/129/19 24.06.2019 ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zobacz

 

VIII/130/19 24.06.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

zobacz

 
VIII/131/19 24.06.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

zobacz

 
VIII/132/19 24.06.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Biskupia

zobacz

 
VIII/133/19 24.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r.

zobacz

 
VIII/134/19 24.06.2019 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Chełmno

zobacz

 
VIII/135/19 24.06.2019 uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

zobacz

1
VIII/136/19 24.06.2019 wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

zobacz

 
VIII/137/19 24.06.2019 określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

zobacz

 
VIII/138/19 24.06.2019 przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

VIII/139/19 24.06.2019 zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

zobacz

 
VIII/140/19 24.06.2019 zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

zobacz

 
VIII/141/19 24.06.2019 zmiany statutu „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu

zobacz

 
VIII/142/19 24.06.2019 projektu statutu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

zobacz

1
VIII/143/19 24.06.2019 projektu zmian statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

zobacz

 

VIII/144/19 24.06.2019 projektu zmian statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobacz  
VIII/145/19 24.06.2019 wyłączenia z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu i jej likwidacji zobacz  
VIII/146/19 24.06.2019 wyłączenia z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu i jej likwidacji zobacz  
VIII/147/19 24.06.2019 założenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu i włączenia go do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz 1; 2
VIII/148/19 24.06.2019 założenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu i włączenia go do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zobacz 1; 2
VIII/149/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/150/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/151/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/152/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/153/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/154/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/155/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/156/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/157/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/158/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/159/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/160/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/161/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/162/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/163/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/164/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/165/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/166/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/167/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/168/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/169/19 24.06.2019 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/170/19 24.06.2019 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
VIII/171/19 24.06.2019 projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

VI sesja z dnia 27 maja 2019 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zobowiązania zarządu województwa do wystąpienia do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy drogi ekspresowej S5

VI/107/19 27.05.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/108/19 27.05.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok zobacz  
VI/109/19 27.05.2019 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/110/19 27.05.2019 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” zobacz  
VI/111/19 27.05.2019 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 zobacz  
VI/112/19 27.05.2019 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021 zobacz  
VI/113/19 27.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią zobacz  
VI/114/19 27.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

VI/115/19 27.05.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich zobacz  
VI/116/19 27.05.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich zobacz  
VI/117/19 27.05.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki zobacz  
VI/118/19 27.05.2019 w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
VI/119/19 27.05.2019 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz  
VI/120/19 27.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5;

VI/121/19 27.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

VI/122/19 27.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6

VI/123/19 27.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5;

VI/124/19 27.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zobacz  

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

V sesja z dnia 15 kwietnia 2019 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego

V/98/19 15.04.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2

V/99/19 15.04.2019 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 zobacz  
V/100/19 15.04.2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. zobacz 1; 2
V/101/19 15.04.2019 wsprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
V/102/19 15.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
V/103/19 15.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz 1
V/104/19 15.04.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zobacz

1

załącznik

V/105/19 15.04.2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
V/106/19 15.04.2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

IV sesja z dnia 18 marca 2019 roku:

IV/92/19 18.03.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 
IV/93/19 18.03.2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

zobacz

 
IV/94/19 18.03.2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

zobacz

 
IV/95/19 18.03.2019 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

zobacz

 
IV/96/19 18.03.2019 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019

zobacz

 
IV/97/19 18.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 


 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

III sesja z dnia 18 lutego 2019 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

III/74/19 18.02.2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego zobacz  
III/75/19 18.02.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
III/76/19 18.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zobacz  
III/77/19 18.02.2019 w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania zobacz  
III/78/19 18.02.2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu zobacz  
III/79/19 18.02.2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów zobacz 1
III/80/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz  
III/81/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/82/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/83/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

III/84/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/85/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/86/19 18.02.2019 . w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

 

III/87/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

III/88/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 

III/89/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6;

7;

III/90/19 18.02.2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz  
III/91/19 18.02.2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10766660
Data: 2024-02-24