Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Czerwiec 2018

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim.

1 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w obchodach Dnia Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach oraz gościła na uroczystym otwarciu wyremontowanego Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach.

3 -4 czerwca – radna Anna Janosz uczestniczyła w koncertach i wykładach odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza.

4 czerwca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów we Włocławku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego.

5 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym otwarciu targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które odbyły się w Bydgoszczy.

5 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w XLIV sesji Rady Miasta Włocławek.

5-8 czerwca - radny Jacek Gajewski wział udział w delegacji samorządu kujawsko-pomorskiego w spotkaniu Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba w Lyon (Francja).

7 czerwca - uroczysta sesja Sejmiku w Bydgoszczy.

7 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w gali GWARek 2018 w Gimnazjum Publicznym im. Witolda Bielowskiego w Warlubiu.  

6 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży z udziałem harcerzy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka oraz uczestniczył w konferencji nawiązującej do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę organizowana przez Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Agnieszka Kłopotek i Stanisław Pawlak uczestniczyli w zebraniu Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

8 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem Wojewódzkiego Mityngu Lekkoatletycznego, który organizowany jest przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz uczestniczył w Święcie Latawców w Golubiu-Dobrzyniu.

8 czerwca – radny Stanisław Pawlak był obecny na sympozjum „Brzeska Strefa Gospodarcza -powstanie, funkcjonowanie i rozwój”, które odbyło się w Brześciu Kujawskim.

9 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w obchodach gminnego Święta Ludowego w Rogowie.

9 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w XXXIX edycji imprezy wystawienniczo-targowej Dni Otwartych Drzwi w ODR w Zarzeczewie oraz wziął udział w obchodach 100-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.

10 czerwca – radna Anna Janosz wzięła udział w obchodach Święta Województwa w Grudziądzu oraz uczestniczyła w koncertach i wykładach odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza.

10 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 50-lecia Kapeli spod Kowala i V Święcie Mleka w gminie Kowal (powiat włocławski).

11 czerwca – posiedzenia: Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Pałacu Lubostroń; Komisji Edukacji i Nauki w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w spotkaniu Młodzieżowych Rad z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

13 czerwca – radny Anna Janosz wzięła udział w posiedzeniu Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP w Warszawie.

13 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie w powiecie włocławskim.

14 czerwca – posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

14 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa lokalnego organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” i Kolegium Jagiellońskie.

15 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem obchodów 145-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy oraz uczestniczył w sesji Rady Miejskiej Kowalewa Pomorskiego podsumowującej kadencję 2014-2018 w Kowalewie Pomorskim.

14 czerwca – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystości i konferencji naukowej z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie.

15 czerwca – radna Anna Janosz wzięła udział w uroczystości z okazji 50-lecia szkoły oraz nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Dragaczu.

15 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 40-tej rocznicy odsłonięcia Pomnika Sapera 3 Wppont, 35-tej rocznicy utworzenia „Rodziny Szkół 3 Wppont” i Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku.

16 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w otwarciu Dni Pola w Grubnie.

16 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w obchodach 790-lecia istnienia Szadłowic oraz wziął udział w obchodach 650-lecia nadania praw miejskich dla Koronowa.

16-17 czerwca – radna Anna Janosz wzięła udział w obchodach Dni Grudziądza.

16 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w zakończeniu cyklu biegów Grand Prix w Janikowie.

17 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober gościł na uroczystej mszy św. z okazji 25-lecia Święceń kapłańskich ks. Marka Górskiego, proboszcza parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Góralach.

17 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w zakończeniu sezonu piłkarskiego Żaków i Młodzików połączonego z Dniem Dziecka w Kołudzie Wielkiej.

18 czerwca – posiedzenia: Komisji Rewizyjnej w Toruniu oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

19 czerwca – posiedzenia: Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej i w Toruniu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

19 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz był gościem Gali Nagród Marszałka oraz towarzyszącemu jej koncertowi Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem Leszka Możdżera, który odbył się w CKK Jordanki w Toruniu.

20 czerwca – posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki w Inowrocławiu.

20 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Janikowo w Wierzejewicach.

21 czerwca – posiedzenie: Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów.

21 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości z okazji zakończenia modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy.

21 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu komisji ECON Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyło się w Bukareszcie;

21 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w zakończeniu modernizacji Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w spotkaniu z delegacją z Landu Nadrenia-Palatynat w Toruniu.

22 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystym otwarciu pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni RTG dedykowanych Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, był obecny na uroczystej sesji Rady Miasta Rypina z okazji Dni Miasta oraz gościł na premierze spektaklu „Siła Sióstr” w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu.

22 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w konferencji komisji Europejskiego Komitetu Regionów we Bukareszcie nt. wspierania konkurencyjności MŚP za pomocą cyfryzacji.

22 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Bp. M. Kozala w Janikowie oraz uczestniczyła w plenerowym spotkaniu z samorządowcami gmin Inowrocław i Mogilno oraz radnymi gminy Janikowo.

22 czerwca – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w wojewódzkim zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie.

23 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obchodach 100-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie, gmina Lubraniec.

24 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w podsumowaniu XV Obchodów Dni Gminy Bobrowo.

24 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w Pikniku Historycznym LGD Czarnoziem na Soli z ziołami w tle w Gniewkowie oraz uczestniczyła w III Biesiadzie Charytatywnej u Zygmunta w Pakości.

25 czerwca – sesja Sejmiku.

26 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem na sesji Rady Powiatu Brodnickiego.

26 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez komisję SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów pt. „Europa w obliczu zmian demograficznych: integracyjne, zrównoważone i zbiorowe podejście”. Konferencja odbyła się w La Rioja w Hiszpanii.

26 czerwca – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

27 czerwca – radna Anna Janosz wzięła udział w posiedzeniu Rady Programowej Muzeum w Grudziądzu.

27 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w zebraniu mieszkańców Lubrańca w sprawie planowanej budowy obwodnicy Lubrańca i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 270.

28-29 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu i konferencji komisji ENVE Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w Balatonfüred na Węgrzech.

29 czerwca – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w rozdaniu nagród w II Turnieju Tenisowym „Poli Cup” w Inowrocławiu.

29 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w konferencji w Dąbiu Kujawskim gm. Lubraniec poświęconej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020”.

29-30 czerwca – radna Anna Janosz uczestniczyła w II Festiwalu FADO w Grudziądzu.

30 czerwca – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radna Agnieszka Kłopotek uczestniczyli w XL Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

 

 

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56490990
Data: 2024-06-22