Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Maj 2017

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

2 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklu XXIV Festiwalu Operowego w Operze Nova w Bydgoszczy – „Borys Godunow” opera M. Musorgskiego.

2 maja – radny Paweł Knapik wziął udział w Marszu Flagi organizowanym w Świeciu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem oraz w pikniku familijnym z okazji Roku Wisły organizowanym przez sołectwo Kozłowo.

3 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu komisji ECON Europejskiego Komitetu Regionów. Posiedzenie odbyło się w Brukseli.

4 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jabłonowie Pomorskim.

4 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu dotyczącym WPR w Brukseli.

4 maja – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w spotkaniu z rolnikami z gminy Janikowo w Ludzisku.

6 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w obchodach jubileuszu 20-lecie firmy Damix, które odbyły się w Rypinie.

6 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radna Anna Janosz uczestniczyli w uroczystej gali z okazji 100. rocznicy śmierci i 160. rocznicy urodzin Władysława Biegańskiego w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

7 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklu XXIV Festiwalu Operowego w Operze Nova w Bydgoszczy – „La Piaf” balet Maura Bigonzettiego.

8 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Brodnicy.

8 maja – radna Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkanie z Dyrektor Oddziału TVB Bydgoszcz Anną Raczyńską dotyczącym rejestrowania ważnych wydarzeń z udziałem przedstawicieli samorządu województwa.

9 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w wiosennej akcji sadzenia drzewek w Toruniu oraz był obecny na konferencji asystentów rodziny w Caritas Brodnica.

9 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklu XXIV Festiwalu Operowego w Operze Nova w Bydgoszczy – „Poławiacze pereł” opera G. Bizeta.

9 maja – radny Michał Krzemkowski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.

10 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu dotyczącym zapobiegania katastrofom naturalnym na szczeblu lokalnym. Spotkanie odbyło się w Brukseli.

10 maja – radni Stanisław Pawlak i Wojciech Jaranowski uczestniczyli w uroczystym otwarciu Oddziału Okulistyki i Oddziału Neurologii w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

11 maja – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

12 maja – radna  Anna Janosz była obecna na spektaklu XXIV Festiwalu Operowego w Operze Nova w Bydgoszczy – „Młody Frankenstain” musical Mela Brooksa i Thomasa Meehana.

12 maja – radny Michał Krzemkowski wziął udział w audycji w Radio PiK, poświęconej inwestycjom w wojewódzkich instytucjach kultury.

12-15 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w misji obserwacyjnej wybory samorządowe w Erywaniu w Armenii. Misja została zorganizowana przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

13 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie.

13 maja - radna Anna Janosz była obecna na premierze spektaklu „Napis” w Teatrze in. W. Horzycy w Toruniu.

15 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober przewodniczył I spotkaniu Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

15 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak oraz radna Agnieszka Kłopotek wzięli udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

15 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w warsztatach kreatywnych dotyczących inwestycji dworcowej w mieście Włocławek.

16 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej zajmującej się budżetem w ramach komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów. Posiedzenie odbyło się w Brukseli.

16 maja – radna Anna Janosz była obecna na 9. Festiwalu „Serce bicie” poświęconym pamięci Andrzeja Zauchy w Operze Nova w Bydgoszczy.

16 maja – radny Paweł Knapik współorganizował spotkanie poświęcone planom remontowym dróg zlokalizowanych w powiecie świeckim z udziałem m.in. Marszałka Województwa, wójtów, burmistrzów i wicestarosty powiatu świeckiego.

17 maja – radna Anna Janosz była obecna na uroczystym koncercie inaugurującym 25.Miedzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina Dzieci i Młodzieży w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i solistów - Pawła Wakarecego i Piotra Palecznego w CKK Jordanki w Toruniu.

17 maja – radny Michał Krzemkowski wziął udział w otwarciu XXV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Jordankach w Toruniu.

18 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Agnieszka Kłopotek, Anna Janosz, Marek Nowak, Michał Krzemkowski, Piotr Kwiatkowski, Waldemar Przybyszewski, Stanisław Pawlak, Andrzej Walkowiak i Paweł Zgórzyński, uczestniczyli w I Kongresie Sejmików Województw RP „Sejmik Sejmików" w Łodzi.

18 maja – radny Paweł Knapik wziął udział w spotkaniu z parlamentarzystami zorganizowanym na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu.

19 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, który odbył się w Przysieku oraz był obecny na uroczystym otwarciu Parku przy siedzibie WFOŚiGW w Toruniu.

19 maja – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

19 maja – radny Eligiusz Patalas wziął udział w uroczystym podsumowaniu plebiscytu i wręczaniu tytułów Człowiek Powiatu Inowrocławskiego 2016 r., zorganizowanego przez Tygodnik Powiatu i Gmin oraz Polska Press Sp.z o.o.

20 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklach „Pogorzelisko” i „Cynkowi” zaprezentowanych podczas inauguracji czwartej edycji Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt” organizowanego przez Teatr im. Wilhelma Horzycy w Toruniu.

20 maja – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w XIV Regionalnych Targach Rolnych w Bielicach.

21 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu połączonego z degustacją potraw tradycyjnych oraz uczestniczył w plenerowym Koncercie Laureatów Konkursu Chopinowskiego Dzieci i Młodzieży oraz w uroczystości wręczenia nagród w Pałacu Lubostroń.

21 maja – radna Anna Janosz była obecna na XVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu oraz wzięła udział w uroczystym zakończeniu i wręczeniu nagród 25.Miedzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina Dzieci i Młodzieży w Szafarni.

22 maja – posiedzenia: Komisji Edukacji i Nauki; Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu; Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowy w Kowalu i w Delegaturze WIOŚ we Włocławku; Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa

22-26 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w konferencji ONZ dotyczącej zapobiegania katastrofom naturalnym na świecie. 25 maja Adam Banaszak wziął udział w dyskusji podczas sesji roboczej dotyczącej osiągnięcia celów Sendai na szczeblu lokalnym. Konferencja odbyła się w Cancun w Meksyku.

22 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklach Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt” „Ewelina płacze” w Klubie Od Nova i „Kumernis czyli o tym, jak Świętej Panience broda rosła” w Olimpijczyku w Toruniu.

23-24 maja – radny Eligiusz Patalas wziął udział w XXII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.

23 maja – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

24 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w posiedzeniu Rady Powiatu Grudziądzkiego.

25 maja – posiedzenia: Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury; Komisji Budżetu i Finansów.

25 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystej sesji Rady Gminy Chełmża z okazji 27. rocznicy odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

25 maja – radny Paweł Knapik uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

26 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z okazji zakończenia pełnienia funkcji dyrektora ODR w Minikowie przez Romana Sassa.

26 maja – radna Anna Janosz była obecna na ostatnim spektaklu zamykającym Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt”: „Pospolite żywoty martwych Polaków” w Klubie Od Nova w Toruniu.

29 maja – sesja Sejmiku.

30 maja – radna Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w otwarciu Leśnego Domu Seniora w Piastowie, gm. Gąsawa.

30 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział  w uroczystym wbiciu łopaty pod budowę drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Kowal na długości 19,117 km.

31 maja – 1 czerwca – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów w Palma de Mallorca w Hiszpanii, które dotyczyło przyszłości rolnictwa na terenie Unii Europejskiej.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56519716
Data: 2024-06-22