Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Maj 2016

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

1 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w inauguracyjnym koncercie Państwowej Orkiestry Symfonicznej Republiki Białoruskiej 23. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, który odbył się w Dworze Artusa w Toruniu.

1-6 maja – radni: Katarzyna Lubańska, Marek Domżała oraz Waldemar Przybyszewski uczestniczyli w delegacji przedstawicieli samorządu do Regionu Imeretia w Gruzji.

1 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystości z okazji Święta Pracy we Włocławku.

2 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był obecny na uroczystościach patriotycznych z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi RP, które odbyły się w Brodnicy.

2 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystości z okazji Święta Flagi w Parku Miejskim w Grudziądzu.

3 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Toruniu, wziął udział w rozpoczęciu XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza oraz był gościem XXI Konkursu Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi w Świeciu nad Osą.

3 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystościach z okazji święta 3 Maja pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Grudziądzu.

4 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystej mszy św. w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Suskiego.

4-8 maja - radny Przemysław Przybylski wział udział w delegacji samorządu województwa w panelu dyskusyjnym "Dni Chirurgiczne Polsko-Ukraińskie" we Lwowie. 

7 maja – radna Anna Janosz była obecna na Majówce Jazzowej „Pogoda na smaki”, zorganizowanej przez Pałac Lubostroń i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lubostroniu.

8 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa we Włocławku.

9 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był obecny na 8. Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”, który miał miejsce w Operze Nova w Bydgoszczy.

10 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Brodnicy.

10 maja – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu na temat rozwoju Parku Kulturowego Wietrzychowice w Izbicy Kujawskiej.

11 maja – radna Anna Janosz była obecna na koncercie Jana Jakuba Monowida i Capelli Bydgostiensis w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

11 maja – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej z Delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

12 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP).

13 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w wizycie studyjnej Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) Komitetu Regionów, która odbyła się w miejscowości Maia (Portugalia).

13 maja – radna Anna Janosz wręczała nagrody podczas uroczystości podsumowującej Przegląd Teatralny "Kieszeń Sceniczna" w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu oraz uczestniczyła w koncercie „Ognisty ptak" w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

13 maja – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w seminarium regionalnym „Moja mała ojczyzna” organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

14 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z okazji 65-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia, która odbyła się na Zamku Golubskim oraz był obecny na inauguracji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Brodnicy.

14 maja – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w uroczystym otwarciu Strażnicy w Lipienku.

15 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem Przeglądu Zespołów Ludowych na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, podczas którego wręczył nagrody laureatom.

15 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w koncercie Narodowej Symfonicznej Orkiestry Ukrainy zamykającym 23. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, który odbył się w sali koncertowej CKK Jordanki w Toruniu.

15 maja – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z grupą inicjatywną Festiwalu 9. Wzgórz w Chełmnie

16 maja – posiedzenia: Komisji Edukacji i Nauki; Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie; Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek oraz Komisji Sportu i Turystyki.

16 maja – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystym podsumowaniu IV Międzynarodowego Biennale Miniatur organizowanego w „1050. rocznicę chrztu Polski” przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Prywatną Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych we Włocławku.

16 maja – radna Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkaniu z rolnikami z gminy Janikowo w miejscowości Ludzisko.

17 maja – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17 maja – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

17 maja – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Chełmna w sprawie przedsięwzięcia kulturalnego w Chełmnie.

18 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w spotkaniu z delegacją posłów z Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, które odbyło się Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

18 maja – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w otwarciu nowej kondygnacji pawilonu oraz tarasu widokowego Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu.

19 maja – posiedzenia: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

19 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości podpisywania i wręczenia umów z Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

19 maja – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

20 maja – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

20 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem VII Wojewódzkiego Wiosennego Mityngu Lekkoatletycznego Szkół Ponadgimnazjalnych w Jabłonowie Pomorskim oraz uczestniczył w uroczystości inauguracyjnej XII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, który odbył się w Osieku, w powiecie brodnickim.

20 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w posiedzeniu Rady Muzeum w Grudziądzu oraz wręczała nagrody podczas uroczystego koncertu podsumowującego Grudziądzki Amatorski Przegląd Artystyczny GAPA w Teatrze w Grudziądzu.

20 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

21 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był obecny na koncercie „Nie ma jak u mamy” w Toruniu, wziął udział w otwarciu festynu środowiskowego „Wiosna w Gronowie” oraz uczestniczył w III Festynie Powiatowym „Ocalić od zapomnienia” kultywującym ludowe tradycje, który odbył się w Zgniłobłotach, w powiecie brodnickim.

22 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości zakończenia 24. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Dworze Artusa w Toruniu.

22 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklu „Wróg ludu” inauguracyjnym Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Teatrze W. Horzycy w Toruniu.

22 maja – radni: Wojciech Jaranowski oraz Stanisław Pawlak wzięli udział w uroczystości jubileuszowej 125-lecia Szkoły Podstawowej w Grabkowie, gmina Kowal.

23 maja – sesja Sejmiku Województwa.

24 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych, które odbyło się w Toruniu.

25 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości podpisywania oraz wręczenia umów o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budowy lub modernizacji dróg, która odbyła się 25 maja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

26 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był gościem XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, który miał miejsce w Brodnicy.

28 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był obecny na XIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie.

28 maja - 5 czerwca – radn i: Anna Janosz, Elżbieta Piniewska, Jarosław Katulski, Wojciech Jaranowski i Jacek Kuźniewicz uczestniczyli w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Pekinie oraz Wuhan stolicy prowincji Hubei w Chinach.

30 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym otwarciu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy po modernizacji i rozbudowie.

30 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obradach XIX Sesji Rady Miasta Włocławek.

31 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz wiceprzewodniczący Adam Banaszak uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56511782
Data: 2024-06-22