Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2015

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

1 listopada – radna Anna Janosz była obecna na koncercie zespołów: Eljazz Big-Band i Leszek Kołakowski Trio, zamykającym bydgoski Jazz Festiwal.

2 listopada – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu organizacyjno-konsultacyjnym, dotyczącym powołania chełmińskiej LGD.

2 listopada – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

3 listopada – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w spotkaniu Marszałka Województwa i Burmistrza Chełmna w sprawie realizacji projektu kulturalnego.

3 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Brodnicy w uroczystości myśliwych i leśników ku czci św. Huberta oraz w otwarciu wystawy poświęconej Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim.

4-5 listopada – radna Anna Janosz uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji „Kultura i turystyka ‒ wokół wspólnego stołu”, która odbyła się w Łodzi.

5 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w 11. Forum Energetyki Odnawialnej w Przysieku.

5-6 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w 17. posiedzeniu Grupy Roboczej Komitetu Regionów ds. Stosunków z Turcją, którego miejscem był Izmir.

6 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na I Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza w Przysieku.

7 listopada – radna Anna Janosz była obecna na „Wieczorze rosyjskim” w wykonaniu Barock Quartet inaugurującym VII. Festiwal „Muzyka u źródeł”, który odbył się w Bydgoszczy, a także na gali „Vivat Operetka” w wykonaniu artystów Opery Lwowskiej w Grudziądzu.

7 listopada – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w I Forum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Powiatu Chełmińskiego.

8 listopada – radna Dorota Jakuta wzięła udział w inauguracji 34. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, która odbyła się w Sanktuarium Nowych Męczenników z udziałem ks. biskupa Jana Tyrawy.

8 listopada – radna Agnieszka Kłopotek była obecna na Zaduszkach Witosowych, zorganizowanych w 70. rocznicę śmierci Wincentego Witosa na cmentarzu w Wierzchosławicach.

9 listopada – radna Dorota Jakuta była obecna w Operze Nova w Bydgoszczy na koncercie patriotycznym pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska z gościnnym udziałem chóru akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

9 listopada – radna Katarzyna Lubańska była obecna na spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w sprawie LGD, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.

10 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Brodnicy.

10 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, wiceprzewodniczący Marek Nowak oraz radni: Anna Janosz, Jacek Gajewski i Przemysław Przybylski byli obecni na koncercie „Kujawsko-Pomorskie Śpiewanie z Gwiazdami”, zorganizowanym w auli UMK z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

10 listopada – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia NIJO w sprawie realizacji projektu kulturalnego.

11 listopada – radna Anna Janosz uczestniczyła w Grudziądzu w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości oraz była obecna na odsłonięciu ławeczki Mikołaja Kopernika ekonomisty na tamtejszym Rynku Głównym.

11 listopada – radna Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy.

11 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystościach z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się przy Pomniku Żołnierza Polskiego we Włocławku.

11-12 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w seminarium Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Komitetu Regionów nt. „Promowania współpracy między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami w celu ożywienia wzrostu gospodarczego”, które odbyło się w Le Mans (Francja).

12 listopada – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym systemu ocen w ramach osi 7. i 11. RPO WK-P na lata 2014-2020, którego odbyło się Urzędzie Marszałkowskim.

12 listopada – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

13 listopada – radna Anna Janosz uczestniczyła w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w koncercie poświęconym „Pamięci naszych bohaterów”.

14 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wzięli udział w otwarciu 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2015 w Bydgoszczy.

15 listopada – radna Anna Janosz uczestniczyła w recitalu nadzwyczajnym laureata II nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Charlesa Richarda-Hamelina w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

16 listopada – posiedzenia: Komisji Edukacji i Nauki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Pracy i Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w inauguracji budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu i wmurowaniu kamienia węgielnego pod tę inwestycję.

16 listopada – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy prac fotograficznych Bryana Adamsa EXPOSED, które w ramach Festiwalu Camerimage odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

17 listopada – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem Chełmna oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom dotyczącym utworzenia LGD.

17 listopada – radny Michał Krzemkowski przeprowadził lekcję samorządową z uczniami Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

19 listopada – posiedzenia: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

19 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości podsumowania konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2015”.

19 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) Komitetu Regionów.

19 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w VI. Zjeździe Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21 listopada – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystym zakończeniu Festiwalu Camerimage w Operze Nova w Bydgoszczy.

23 listopada – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

23 listopada – sesja Sejmiku Województwa.

23 listopada – radna Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie Metropolii Bydgoskiej.

24 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród osobom wyróżniającym się w działalności z zakresu pomocy społecznej pn. „Stalowy Anioł”, która odbyła się w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

24 listopada ‒ radny Wojciech Jaranowski wziął udział we Włocławku w spotkaniu Rady Oddziału Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, zorganizował konferencję prasową nt. sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 bm. oraz uczestniczył w naradzie poświęconej najważniejszym sprawom miasta, na którą zaprosił prezydent Włocławka. 

24 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu w Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki dotyczącym dalszego rozwoju placówki.

24 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu u Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie konsultacji niektórych ważnych decyzji gospodarczych dla miasta Włocławka i gmin pow. włocławskiego.

25 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w obchodach 70-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, które odbyły się w tamtejszym Pałacu Anny Wazówny.

25 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu u Burmistrza Brześcia Kujawskiego Wojciecha Zawidzkiego dotyczącego wspólnych działań w zakresie rozwiązania problemów komunikacyjnych Brześcia Kujawskiego, które związane są bezpośrednio z zakończonymi konsultacjami Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej na lata 2014-2020 w kontekście budowy obwodnicy oraz przebudowy dróg wojewódzkich.

25 listopada – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w obchodach 25-lecia Samorządności w gminie Lisewo.

26 listopada – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

26 listopada – radna Dorota Jakuta uczestniczyła w urodzinach Fundacji „Wiatrak”.

26 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył we wszechnicy filmowej w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

27 listopada – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na uroczystości 25-lecia firmy Multi w Brodnicy.

27 listopada – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów we Włocławku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego.

27-29 listopada – radny Piotr Pręgowski był obecny na 44. Konkursie Krasomówczym Przewodników na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

29 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu z Minister Małgorzatą Sadurską.

30 listopada – posiedzenia: Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Edukacji i Nauki, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

30 listopada – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa oraz Wójtem Gminy Lisewo na temat przedsięwzięć w gminie.

30 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu imieninowym ks. bp. Andrzeja Suskiego.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

 

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44205756
Data: 2024-06-12