Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Maj 2015

Informacja z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

1 maja – radny Jacek Kuźniewicz wziął udział w inauguracji sezonu lotniczego w Aeroklubie Włocławskim w Kruszynie.

2 maja – radny Paweł Knapik wziął udział w Marszu Flagi w Świeciu.

2 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości patriotycznej z okazji Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja w Brodnicy.

3 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w oficjalnej uroczystości z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w Toruniu.

3 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród zwycięzcom XXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza.

 3 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w zakończeniu XX. Jubileuszowego Konkursu Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, który odbył się w Świeciu nad Osą.

3 maja – radny Jacek Kuźniewicz był obecny na uroczystości z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowanej przez Starostę Powiatu Włocławskiego oraz Wójta Gminy Włocławek.

4 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystej mszy św. w intencji strażaków, która odbyła się w Katedrze Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, pod przewodnictwem ks. bp. Jana Tyrawy.

4 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober rozpoczął w Urzędzie Marszałkowskim lekcję samorządową, której wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Tadeusz Kościuszki z Chełmna oraz ich rówieśnicy ze szkoły podstawowej w Letovicach (Czechy).

4-5 maja - radny Michał Krzemkowski wziął udział w spotkaniach na zaproszenie Ambasady RP w Rzymie.

5 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w brukselskich obradach Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) oraz debacie z udziałem komisarza Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) w sprawie unijnego mechanizmu ochrony ludności.

5-7 maja - radny Wojciech Jaranowski wziął udział w delegacji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w misji gospodarczej w Kolonii (Niemcy).

6 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak złożył wizytę w Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Coordination Centre  – ERCC).

6-10 maja – radni Katarzyna Lubańska i Marek Domżała uczestniczyli w delegacji władz samorządu województwa do Helsinek oraz fińskiego regionu Południowa Ostrobothnia.

7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej (ECON), poświęconym tematyce Zielonej Księgi dot. tworzenia unii rynków kapitałowych.

7 maja – radni: Sławomir Kopyść, Stanisław Pawlak i Waldemar Przybyszewski wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, której współorganizatorami we Włocławku byli Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

7 maja – radny Eligiusz Patalas był obecny na uroczystym Apelu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Inowrocławiu, który odbył się z okazji Dnia Strażaka.

8 maja – radny Jacek Kuźniewicz był obecny we Włocławku na uroczystości z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny Światowej.

8 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystościach patriotycznych z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbyły się w Brodnicy i Jabłonowie Pomorskim.

8 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym wręczeniu umów o przyznanie pomocy 29. wnioskodawcom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

9 maja – radny Eligiusz Patalas był obecny na  uroczystych obchodach 65. rocznicy utworzenia Okręgu Bydgoskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, połączonych z otwarciem Stanicy Wędkarskiej w Więcborku. 

9 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na otwarciu VI. Bydgoskich Dywanów Kwiatowych dla Mariana. Podczas inauguracji wręczył medale Marszałka Województwa „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Henrykowi Kołconowi oraz Piotrowi Pukszto.

9 maja – radny Waldemar Przybyszewski reprezentował Sejmik Województwa podczas  toruńskiej uroczystości z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

9 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w V Toruńskim Marszu Pułkownika Pileckiego oraz w mszy św. odprawionej w kościele garnizonowym pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego.

10 maja – radna Anna Janosz była obecna na  premierze spektaklu „Kwartet” w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

10 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny województwa Eligiusz Patalas uczestniczyli w otwarciu Targów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”, które zorganizowane zostały przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

11 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na 7. Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”, podczas którego wręczył nagrody laureatom.

12 maja – radny Paweł Knapik odbył spotkanie ze Starostą Powiatu Świeckiego w celu omówienia aktualnej polityki inwestycyjnej.

13 maja – radna Katarzyna Lubańska odbyła spotkanie z przedstawicielami organizacji społecznych powiatu chełmińskiego w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz ludzi z autyzmem.

13 maja – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w Seminarium Regionalnym pt. „Moja mała ojczyzna” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

14 maja – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

15 maja – radna Katarzyna Lubańska odbyła spotkanie w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia UM w sprawie wdrożenia programu przeciwdziałania wykluczeniu w powiecie chełmińskim.

13–15 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Konwencie Przewodniczących Sejmików, który odbył się w Łodzi.

16 maja – radna Anna Janosz była obecna na  pokazie spektaklu „Hip Chopin” w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu.

16 maja – radny Waldemar Przybyszewski uczestniczył w spotkaniu z oficjalną delegacją z Białorusi, przebywającą w naszym województwie.

16 maja – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z przewodniczącymi Towarzystw Chopinowskich.

17 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radna województwa Anna Janosz byli obecni  na  przeglądzie kapel ludowych w Golubiu-Dobrzyniu.

17 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radna Anna Janosz uczestniczyli w zakończeniu 23. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, podczas którego Przewodniczący wręczył nagrody laureatom.

17 maja – radna Katarzyna Lubańska odbyła spotkanie z grupą młodzieży „Nijo” z Chełmna w sprawie podjęcia działań mających na celu promocję tego miasta.

17 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na Gminnych Zawodach Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Mileszewach, gm. Jabłonowo Pomorskie.

18 maja – radna Katarzyna Lubańska, członek kapituły konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, uczestniczyła w wyjazdowym przeglądzie inicjatyw.

18 maja – posiedzenia: Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 maja – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

19 maja – radny Wojciech Jaranowski spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Chodecz, które dotyczyło stanu dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez obszar gminy.

20 maja – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

20 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, burmistrza Radziejowa Sławomira Bykowskiego, burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Sławomira Boguckiego i wójta gminy Radziejów Marka Szuszmana z prezesem Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. Tomaszem Ficem w sprawie obsługi pasażerów w Radziejowie.

20 maja – radna Katarzyna Lubańska spotkała się z wójtem gm. Lisewo w sprawie programów rozwoju gminy.

20 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach święta 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego.

21 maja – posiedzenie: Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

21 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu obrad II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego miejscem był toruński Dwór Artusa.

21 maja przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Torunia z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego.

21 maja – radny Waldemar Przybyszewski wizytował Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych „Plastica”, działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kowalewie Pomorskim oraz nowy kompleks obiektów sportowych w tym mieście.

22 maja - radny Stanisław Pawlak uczestniczył w I Polsko-Ukraińskim Forum Samorządowym we Włocławku.

22 maja - radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystej sesji Rady Gminy Wielgie.

23 maja – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w koncercie „Nie ma jak u mamy…”.

23 maja – radna Anna Janosz była obecna na inauguracji i pierwszych przedstawieniach Festiwalu „Kontakt Debiutów” i w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu

25 maja – posiedzenia: Komisji Edukacji i Nauki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rewizyjnej, a także sesja Sejmiku Województwa.

25 maja – sesja Sejmiku Województwa.

24-25 maja – radna Anna Janosz była obecna na spektaklach festiwalu „Kontakt Debiutów” w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

26 maja radna Katarzyna Lubańska odbyła spotkanie z burmistrzem i radnymi miasta Chełmna.

26 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu XXIII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2015, które odbyły się w Bydgoszczy.

27 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego.

27 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie, które odbyło się w Pływaczewie oraz w konferencji podsumowującej zakończenie tego projektu.

27 maja  radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystej sesji Rady Miasta Włocławek z okazji 25-lecia Samorządności oraz  Dnia Samorządowca.

27 maja – radny Piotr Pręgowski był obecny w Tłuchowie na obchodach 40-stej rocznicy nadania tamtejszej szkole imienia Bohaterów Westerplatte.

28 maja – radny Paweł Knapik wziął udział w gminnej uroczystości 25-lecia samorządu terytorialnego, która odbyła się w Pruszczu.

29 maja radny Paweł Knapik wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Świeciu z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

29 maja – radna Anna Janosz i radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w uroczystym otwarciu odrestaurowanego Dworu w Kłóbce.

29 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radna Anna Janosz byli obecni na uroczystym koncercie z okazji 80-lecia Radia PiK, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

29 maja – radny Piotr Pręgowski uczestniczył w obchodach 950-lecia Dobrzynia n/ Wisłą oraz był obecny na uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Mysłakówku.

29 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wystąpił podczas konferencji Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła nt. „Proekologiczne metody żywienia i chowu zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim”, która miała miejsce w Ośrodku Hodowli Zarodkowej w Osięcinach.

30 maja – radny Stanisław Pawlak brał udział w uroczystym rozpoczęciu Dni Otwartych Drzwi w ODR w Zarzeczewie.

30 maja – radna Agnieszka Kłopotek była obecna na XXXIV Biegu Pamięci Bronisława Malinowskiego na stadionie sportowym w Warlubiu oraz wzięła udział w wydarzeniu pn. I Bieg Szlakiem Leśnych, podczas którego złożono także kwiaty  i oddano hołd Żołnierzom Września 1939 r., Żołnierzom Polski Podziemnej i Żołnierzom Niezłomnym, uhonorowano pamięć księży, leśników i mieszkańców Lipinek, represjonowanych i pomordowanych przez hitlerowskich i komunistycznych oprawców oraz uczczono rocznicę potyczki pod Lipinkami, która miała miejsce 3 czerwca 1946 r.

30 maja radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka we wsi Drzonowo, gm. Lisewo.

30 maja – przewodniczący sejmiku Ryszard Bober był obecny  na uroczystości 25-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, która odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, uczestniczył w Bachotku w V Pikniku Leader, zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Pojezierze Brodnickie, a także był obecny na podsumowaniu XII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie, podczas którego wręczył laureatom nagrody.

31 maja radny Paweł Knapik brał udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym w Świeciu z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56538940
Data: 2024-06-22