Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Styczeń 2015

 

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ

7 styczeń - radny Piotr Pręgowski spotkał się z członkiem zarządu TVP Marianem Zalewskim w sprawie możliwości promocji województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności powiatu lipnowskiego oraz współpracy w promocji obszarów wiejskich.

8 stycznia – radna Anna Janosz uczestniczyła w spotkaniu noworocznym Prezydenta Grudziądza z przedstawicielami miejscowego biznesu, kultury, polityki oraz instytucji społecznych, które odbyło się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

8 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober otworzył drugi etap Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

9 stycznia – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu noworocznym inaugurującym Rok Samorządu Terytorialnego, które miało miejsce w Chełmnie.

10 stycznia – radna Anna Janosz uczestniczyła w finisażu "Heliotropy toruńskie" prof. Wiesława Smużnego, który odbył się w Collegium Humanisticum UMK oraz w koncercie noworocznym, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury i Chór Copernicus.

10 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny w Filharmonii Pomorskiej na uroczystym rozstrzygnięciu XII edycji konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2014”.  

11 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w toruńskim finale XXIII. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

11 stycznia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i PiS Powiatu Włocławskiego w Izbicy Kujawskiej.

13 stycznia – radna Agnieszka Kłopotek wzięła udział w spotkaniu na temat strategii rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r. w obszarze gospodarki, które odbyło się w tamtejszym Starostwie.

13 stycznia – radny Paweł Knapik spotkał się ze Starostę Powiatu Świeckiego Franciszkiem Koszowskim w celu przedyskutowania aktualnej sytuacji, celów rozwojowych oraz planów związanych z funkcjonowaniem Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

13 styczeń – radny Piotr Pręgowski uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami TVP (regionalna) dotyczącym zakresu działań i poszukiwaniu nowych zaawansowanych metod promocji województwa kujawsko-pomorskiego.

14 stycznia – radny Paweł Zgórzyński był obecny na spotkaniu noworocznym w Urzędzie Gminy Rypin, a także spotkał się z Burmistrzem Rypina oraz Prezesem rypińskiej spółki Komes na temat gospodarki odpadami.

14 stycznia – radny Stanisław Pawlak spotkał się z Kazimierzem Kacą, starostą włocławskim, omawiając zagadnienia ważne  dla rozwoju tego powiatu oraz współpracy z województwem, a także przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

14 stycznia – radna Anna Janosz była obecna w Filharmonii Pomorskiej na koncercie „Muzyka na akordeon i smyczki” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis.

14 stycznia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącym Rady Miasta Włocławek Jarosławem Chmielewskim i wiceprezydent Miasta Włocławek Barbarą Oraczewską w sprawie organizacji we Włocławku Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2015 r.

15 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości podsumowania obchodów Roku Kanału Bydgoskiego, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

15-18 stycznia – radni: Piotr Kwiatkowski, Michał Krzemkowski oraz Waldemar Przybyszewski reprezentowali region kujawsko-pomorski podczas 80. Międzynarodowych Targów Grüne Woche w Berlinie.

16 stycznia – radny Eligiusz Patalas wziął udział w obchodach 110. rocznicy Inowrocławskich Wodociągów,  reprezentując jednocześnie wicemarszałka Dariusza Kurzawę.

16 stycznia – radna Katarzyna Lubańska spotkała się z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w sprawie rozwoju systemu pieczy zastępczej.

16 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na uroczystości podsumowującej budowę Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, a także w brodnickich  obchodach 70. rocznicy wyzwolenia miasta oraz 95. rocznicy powrotu Pomorza do Macierzy.

16 stycznia – radna Anna Janosz była obecna na koncercie kolęd w wykonaniu Chóru Męskiego ECHO, który odbył się w Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi w Grudziądzu.

16 stycznia – radny Wojciech Jaranowski spotkał się z J.E. ks. Bp Wiesławem Alojzym Meringiem – Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej w sprawie objęcia przez J.E. ks. Biskupa Honorowego Patronatu nad obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych we Włocławku.

17 stycznia – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienkach.

17 stycznia – radna Anna Janosz była obecna na premierze spektaklu „Cyber Cyrano” w reż. Uli Kijak, w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

17 stycznia – radny Paweł Zgórzyński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrwilnie.

18 stycznia – radna Anna Janosz uczestniczyła w koncercie galowym „Projekt Jak Marzenie” w wykonaniu Zadeco Flow, Pokój 202 i Miss Fire. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu i połączona była ze zbiórką pieniędzy na Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.

19 stycznia – radny Piotr Pręgowski wziął udział w spotkaniu z Zastępcą Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojciechem Kulińskim i Starostą Lipnowskim Krzysztofem Baranowskim w sprawie obecności funduszu w akcjach edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej bezpośrednio i poprzez media elektroniczne oraz był gościem w programie TVP Bydgoszcz „Rozmowa dnia”.

18 stycznia – radny Paweł Zgórzyński był obecny na jasełkach przygotowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, które przedstawiono w klasztorze Ojców Karmelitów w Oborach.

19 stycznia – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki.

19 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w Przysieku w spotkaniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami grup producentów trzody chlewnej oraz rolniczych związków zawodowych, działających w naszym regionie.

20 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Balu Radości w Nadrożu, zorganizowanym dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rypińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

20 stycznia – radny Piotr Pręgowski spotkał się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszkow w sprawie wymiany doświadczeń i analizy promowania regionów i obszarów wiejskich na terenie Unii Europejskiej.

20 stycznia – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystości z okazji 70-lecia wyzwolenia Włocławka oraz złożył kwiaty przy pomniku na Placu Wolności we Włocławku.

21 stycznia – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

21 stycznia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w wykładzie prof. Sławomira Cenckiewicza wygłoszonym na temat działalności Rządu Polskiego na Emigracji w latach 1939-1990 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

22 stycznia – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

22 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu Zarządu Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

22 stycznia – radny Piotr Pręgowski uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie patronatów i merytorycznego wsparcia w zakresie działań promocyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności powiatu lipnowskiego.

22 stycznia – radna Elżbieta Piniewska była obecna na wykładzie dra hab. Janusza Kutty pt. ,,Inowrocławskie sądownictwo po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.”, wygłoszonym z okazji Imienin Inowrocławia, oraz uczestniczyła w otwarciu, w sali sesyjnej Ratusza, X. jubileuszowej   wystawy zdjęć inowrocławskich fotoreporterów.

22 stycznia – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne nt problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim.

23 stycznia – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w Gali Finałowej III Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Ku chwale ducha” w Instytucie Prymasa Glempa w Inowrocławiu.

23 stycznia – radna Anna Janosz uczestniczyła w uroczystych obchodach 95. rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy.

23 stycznia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

23 stycznia – radny Piotr Pręgowski wziął udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, Starostą Powiatu Lipnowskiego Krzysztofem Baranowskim i panią Ewą Kuryło w sprawie patronatów do akcji promocyjnych obszarów wiejskich oraz aktywizacji środowisk wiejskich.

23 stycznia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na Konwencie Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Obrowie.

24 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem gm. Wąpielsk.

28 stycznia – radny Piotr Pręgowski spotkał się z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem w sprawie patronatów i wsparcia działań promocyjnych w powiecie lipnowskim oraz udział agencji w promowaniu Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2015 w gminie Kikół.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

 

 

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26550779
Data: 2024-05-27