Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Grudzień 2014

 

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ


1 grudnia – radny Paweł Knapik uczestniczył w spotkaniu z nowymi radnymi powiatu świeckiego.

2 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w sesji Rady Gminy Wąpielsk.

3 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na wystawie rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia „My też potrafimy”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

3 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w programie telewizyjnym „Samorządni”, zrealizowanym przez TVP Bydgoszcz.

6 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w przekazaniu średniego samochodu dla jednostki OSP w Kowalkach.

8 grudnia – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

8 grudnia – radni: Wojciech Jaranowski i Stanisław Pawlak byli obecni na sesji, podczas której pan Marek Wojtkowski złożył ślubowanie jako Prezydent Miasta Włocławka.

9 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w odbiorze końcowym modernizacji 12 km wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w gminie Aleksandrów Kujawski, przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

9 grudnia – radny Paweł Knapik wziął udział w sesji Rady Gminy Dragacz oraz w spotkaniu z Wójtem tej gminy.

9 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

9 grudnia – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

11 grudnia – radny Paweł Knapik był obecny na spotkaniu z członkami samorządu Gminy Świecie.

11 grudnia – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

12 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości 40-lecia klubu kolarskiego STAL Grudziądz, wręczając Medal Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznany przez Samorząd Województwa.

12 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach 33. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, które miały miejsce w Toruniu.

12 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski wziął udział w obchodach 33. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, które miały miejsce w Bydgoszczy.

13 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Dobrzyńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rypinie, zorganizowanym przez Wójta Gminy Rypin.

14 grudnia – radni: Wojciech Jaranowski i Stanisław Pawlak byli obecni na Koncercie Galowym XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych”, który odbył się w Izbicy Kujawskiej.

14 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki OSP w Pręczkach, gm. Rogowo.

15 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

15 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

15 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w konferencji zamykającej realizację projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-architektonicznych”.

16 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku.

16 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu podsumowującym projekt „Dobra Praktyka Najlepszym Nauczycielem”, realizowanym przez włocławską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową przy wsparciu Urzędu Miasta Włocławka.

16 grudnia – radna Anna Janosz wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród pracownikom instytucji kultury tworzących i upowszechniających kulturę, która miała miejsce w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

16 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w koncercie kolęd „Coraz Bliżej święta”, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

17 grudnia – radny Wojciech Jaranowski złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem bohatera Powstania Styczniowego pułkownika Stanisława Bechiego we Włocławku podczas uroczystości zorganizowanej w 151. rocznicę stracenia tego bohatera we Włocławku.

17 grudnia – radny Paweł Knapik był obecny na kiermaszu świątecznym, który zorganizowany został przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

17 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył II Sesji Rady Powiatu w Rypinie.

18 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Paweł Zgórzyński uczestniczyli w kujawsko-pomorskim samorządowym spotkaniu opłatkowym w Dworze Artusa w Toruniu.

18 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Miasta Włocławek oraz uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

19 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Paweł Zgórzyński uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Starostę Rypińskiego i Burmistrza Rypina.

19 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Wigilijnym Spotkaniu Opłatkowym z przedstawicielami wszystkich środowisk powiatu i miasta Brodnica, któremu przewodniczył bp toruński Andrzej Suski.

19 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

20 grudnia – radna Anna Janosz była obecna na premierze spektaklu „Miny polskie” w reż. Mikołaja Grabowskiego, która odbyła się w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

21 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

21 grudnia – radny Stanisław Pawlak był obecny na XVI Powiatowej Wystawie „Stoły Wigilijne na Kujawach”, która miała miejsce w Lubieniu Kujawskim.

22 grudnia – sesja Sejmiku Województwa.

22 grudnia – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w wigilii Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie.

29 grudnia – radny Eligiusz Patalas był obecny na sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

29 grudnia – radna Katarzyna Lubańska była obecna na sesji Rady Gminy Lisewo.

29 grudnia - radny Piotr Pręgowski wziął udział w sesji wyjazdowej Rady Powiatu Lipnowskiego z udziałem Wiceminister Rolnictwa Zofii Szalczyk.

30 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta  Torunia okazji 781. rocznicy lokacji, którą zakończył Toast Noworoczny.

 

 


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

 

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 grudnia – radny Paweł Knapik uczestniczył w spotkaniu z nowymi radnymi powiatu świeckiego.

2 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w sesji Rady Gminy Wąpielsk.

3 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na wystawie rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia „My też potrafimy”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

3 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w programie telewizyjnym „Samorządni”, zrealizowanym przez TVP Bydgoszcz.

6 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w przekazaniu średniego samochodu dla jednostki OSP w Kowalkach.

8 grudnia – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

8 grudnia – radni: Wojciech Jaranowski i Stanisław Pawlak byli obecni na sesji, podczas której pan Marek Wojtkowski złożył ślubowanie jako Prezydent Miasta Włocławka.

9 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w odbiorze końcowym modernizacji 12 km wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w gminie Aleksandrów Kujawski, przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

9 grudnia – radny Paweł Knapik wziął udział w sesji Rady Gminy Dragacz oraz w spotkaniu z Wójtem tej gminy.

9 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

9 grudnia – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

11 grudnia – radny Paweł Knapik był obecny na spotkaniu z członkami samorządu Gminy Świecie.

11 grudnia – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

12 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości 40-lecia klubu kolarskiego STAL Grudziądz, wręczając Medal Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznany przez Samorząd Województwa.

12 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach 33. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, które miały miejsce w Toruniu.

12 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski wziął udział w obchodach 33. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, które miały miejsce w Bydgoszczy.

13 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Dobrzyńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rypinie, zorganizowanym przez Wójta Gminy Rypin.

14 grudnia – radni: Wojciech Jaranowski i Stanisław Pawlak byli obecni na Koncercie Galowym XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych”, który odbył się w Izbicy Kujawskiej.

14 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki OSP w Pręczkach, gm. Rogowo.

15 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

15 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

15 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w konferencji zamykającej realizację projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-architektonicznych”.

16 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku.

16 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu podsumowującym projekt „Dobra Praktyka Najlepszym Nauczycielem”, realizowanym przez włocławską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową przy wsparciu Urzędu Miasta Włocławka.

16 grudnia – radna Anna Janosz wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród pracownikom instytucji kultury tworzących i upowszechniających kulturę, która miała miejsce w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

16 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w koncercie kolęd „Coraz Bliżej święta”, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

17 grudnia – radny Wojciech Jaranowski złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem bohatera Powstania Styczniowego pułkownika Stanisława Bechiego we Włocławku podczas uroczystości zorganizowanej w 151. rocznicę stracenia tego bohatera we Włocławku.

17 grudnia – radny Paweł Knapik był obecny na kiermaszu świątecznym, który zorganizowany został przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

17 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył II Sesji Rady Powiatu w Rypinie.

18 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Paweł Zgórzyński uczestniczyli w kujawsko-pomorskim samorządowym spotkaniu opłatkowym w Dworze Artusa w Toruniu.

18 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Miasta Włocławek oraz uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

19 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Paweł Zgórzyński uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Starostę Rypińskiego i Burmistrza Rypina.

19 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Wigilijnym Spotkaniu Opłatkowym z przedstawicielami wszystkich środowisk powiatu i miasta Brodnica, któremu przewodniczył bp toruński Andrzej Suski.

19 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

20 grudnia – radna Anna Janosz była obecna na premierze spektaklu „Miny polskie” w reż. Mikołaja Grabowskiego, która odbyła się w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

21 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

21 grudnia – radny Stanisław Pawlak był obecny na XVI Powiatowej Wystawie „Stoły Wigilijne na Kujawach”, która miała miejsce w Lubieniu Kujawskim.

22 grudnia – sesja Sejmiku Województwa.

22 grudnia – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w wigilii Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie.

29 grudnia – radny Eligiusz Patalas był obecny na sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

29 grudnia – radna Katarzyna Lubańska była obecna na sesji Rady Gminy Lisewo.

30 grudnia – przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta  Torunia okazji 781. rocznicy lokacji, którą zakończył Toast Noworoczny.

 

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

Informację wprowadziła: Magdalena Czwołek
Data wprowadzenia: 28.01.2015 r.

Osoba odpowiedzialna za informację: Natalia Szczutkowska   
<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56485506
Data: 2024-06-22