Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2016

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XVI sesja z dnia 15 lutego 2016 roku:

XVI/321/16 15.02.2016 w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich  zobacz  
XVI/322/16 15.02.2016 w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania w 2016 r. zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, obejmującego: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat-Szkarpawę oraz Zalew Wiślany, na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  zobacz  [1] 
XVI/323/16 15.02.2016 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz [1]
XVI/324/16 15.02.2016 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz [1]
XVI/325/16 15.02.2016 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016 zobacz [1]
XVI/326/16 15.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Objazdowej 1 zobacz  
XVI/327/16 15.02.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XVI/328/16 15.02.2016 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz  
XVI/329/16 15.02.2016 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego zobacz  
XVI/330/16 15.02.2016  w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XVIII sesja z dnia 21 marca 2016 roku:

XVIII/331/16 21.03.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie.” zobacz [1] 
XVIII/332/16 21.03.2016 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
XVIII/333/16 21.03.2016 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 zobacz  
XVIII/334/16 21.03.2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. zobacz  [1] [2]

 

XVIII/335/16 21.03.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz

 

 

XVIII/336/16 21.03.2016 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVIII/337/16 21.03.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVIII/338/16 21.03.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVIII/339/16 21.03.2016 uchwała Nr  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz

 

 

 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XIX sesja z dnia 25 kwietnia 2016 roku:

XIX/340/16 25.04.2016 w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek zobacz  
XIX/341/16 25.04.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

XIX/342/16 25.04.2016 sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

zobacz

uzasadnienie

 

[1]
XIX/343/16 25.04.2016 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. zobacz

 

XIX/344/16 25.04.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz

 

 

XIX/345/16 25.04.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XIX/346/16 25.04.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XIX/347/16 25.04.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zobacz  [1]
XIX/348/16 25.04.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

 [1]

 

XIX/349/16 25.04.2016 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu zobacz
 
 
XIX/350/16 25.04.206 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zobacz  
XIX/351/16 25.04.2016 sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobacz  
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XX sesja z dnia 23 maja 2016 roku:

XX/352/16 23.05.2016 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XX/353/16 23.05.2016 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

zobacz

 

XX/354/16 23.05.2016 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

zobacz

 

 
XX/355/16 23.05.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok zobacz

[1]

[2]

XX/356/16 23.05.2016 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

 

XX/357/16 23.05.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola oraz nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 zobacz  
XX/358/16 23.05.2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XX/359/16 23.05.2016 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zobacz [1]
XX/360/16 23.05.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz

 

 

XX/361/16 23.05.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz
 
 
XX/362/16 23.05.2016 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XX/363/16 23.05.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XX/364/16 23.05.2016 uchwała Nr XX/364/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XX/365/16 23.05.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XX/366/16 23.05.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XX/367/16 23.05.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XX/368/16 23.05.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XX/369/16 23.05.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XX/370/16 23.05.2016 w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie zobacz

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

XX/371/16 23.05.2016 w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XX/372/16 23.05.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XX/373/16 23.05.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXII sesja z dnia 20 czerwca 2016 roku:

XXII/374/16 20.06.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

XXII/375/16 20.06.2016 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

zobacz

uzasadnienie

[1]

XXII/376/16 20.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

zobacz

 

[1]

[2]

[3]

XXII/377/16 20.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 11 zobacz  
XXII/378/16 20.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4 zobacz

 

 

XXII/379/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XXII/380/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXII/381/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XXII/382/16 20.06.2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek

zobacz

 

 

XXII/383/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz
 
 
XXII/384/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek zobacz  
XXII/385/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XXII/386/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XXII/387/16 20.06.2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. zobacz [1]
XXII/388/16 20.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zobacz  
XXII/389/16 20.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz  
XXII/390/16 20.06.2016  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica zobacz [1]
XXII/391/16 20.06.2016 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
XXII/392/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/393/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/394/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/395/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/396/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/397/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/398/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXII/399/16 20.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zobacz  
XXII/400/16 20.06.2016 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku zobacz

[1]

[2]

XXII/401/16 20.06.2016 w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zobacz [1]
XXII/402/16 20.06.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” zobacz [1]
XXII/403/16 20.06.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXII/404/16 20.06.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXII/405/16 20.06.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXII/406/16 20.06.2016 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXII/407/16 20.06.2016 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XXII/408/16 20.06.2016 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” zobacz

[1]

[2]

XXII/409/16 20.06.2016 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobacz  
XXII/410/16 20.06.2016  w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobacz  
XXII/411/16 20.06.2016 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXIII sesja z dnia 29 sierpnia 2016 r.

XXIII/412/16 29.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej

zobacz

 

 

 

XXIII/413/16 29.08.2016 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

zobacz

 

 

XXIII/414/16 29.08.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r

zobacz

 

 
XXIII/415/16 29.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XXIII/416/16 29.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń zobacz

 

 

XXII/417/16 29.08.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zobacz  
XXIII/418/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/419/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/420/16 29.08.2016

w sprawie likwidacji Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

zobacz

 

 

XXIII/421/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz
 
 
XXIII/422/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/423/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/424/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/425/16 29.08.2016  w sprawie likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcz zobacz  
XXIII/426/16 29.08.2016 w sprawie likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/427/16 29.08.2016 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXIII/428/16 29.08.2016 w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXIII/429/16 29.08.2016 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXIV sesja z dnia 26 września 2016 roku:

XXIV/430/16 26.09.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

 zobacz

uzasadnienie

[1] [2]

XXIV/431/16 26.09.2016 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

 zobacz

uzasadnienie

 [1] 
XXIV/432/16 26.09.2016 ww sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza zobacz  
XXIV/433/16 26.09.2016 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej zobacz  
XXIV/434/16 26.09.2016 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
XXIV/435/16 26.09.2016 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
XXIV/436/16 26.09.2016 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
XXIV/437/16 26.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Świeciu zobacz  
XXIV/438/16 26.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XXIV/439/16 26.09.2016 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. zobacz  [1]
XXIV/441/16 26.09.2016 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Golub-Dobrzyń zobacz [1]
XXIV/442/16 26.09.2016 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zobacz  

 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXVII sesja z dnia 28 listopada 2016 roku:

XXVII/461/16 28.11.2016 w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli  zobacz  
XXVII/462/16 28.11.2016 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r.  zobacz  [1] [2]
XXVII/463/16 28.11.2016 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017   zobacz  [1]
XXVII/464/16 28.11.2016 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku   zobacz  
XXVII/465/16 28.11.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy   zobacz  
XXVII/466/16 28.11.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Koronowo   zobacz

[1] [2]

XXVII/467/16 28.11.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sępoleńskiego   zobacz

[1] [2]

XXVII/468/16 28.11.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świeckiego   zobacz

[1] [2]

XXVII/469/16 28.11.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Mogilno   zobacz

 [1] [2]

XXVII/470/16 28.11.2016  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Szubin  zobacz  

 [1] [2]

XXVII/471/16 28.11.2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym  zobacz  
XXVII/472/16 28.11.2016 mieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  zobacz [1]
XXVII/473/16 28.11.2016 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego  zobacz  
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXVIII sesja z dnia 19 grudnia 2016 roku:

 

XXVIII/474/16 19.12.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

[3]

XXVIII/475/16 19.12.2016 w sprawie budżetu województwa na rok 2017 zobacz   
XXVIII/476/16 19.12.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

zobacz

uzasadnienie

 [1]

[2]

XXVIII/477/16 19.12.2016 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016  zobacz  
XXVIII/478/16 19.12.2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych  zobacz  
XXVIII/479/16 19.12.2016 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zobacz  
XXVIII/480/16 19.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola  zobacz  
XXVIII/481/16 19.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej 2  zobacz  
XXVIII/482/16 19.12.2016 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r.  zobacz  [1]
XXVIII/483/16 19.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu  zobacz  
XXVIII/484/16 19.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Grudziądz zobacz  
XXVIII/485/16 19.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tucholskiego zobacz [1]
XXVIII/486/16 19.12.2016 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zobacz [1]
XXVIII/487/16 19.12.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok zobacz [1]
XXVIII/488/16 19.12.2016 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu zobacz  
XXVIII/489/16 19.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski zobacz  
XXVIII/490/16 19.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe zobacz  
XXVIII/491/16 19.12.2016 mieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie zobacz  
XXVIII/492/16 19.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz zobacz  
XXVIII/493/16 19.12.2016 w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu zobacz [1]
XXVIII/494/16 19.12.2016 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowewgo dla arsenu – aktualizacja zobacz

[1]

[2]

[3]

[4]

XXVIII/495/16 19.12.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53494861
Data: 2024-06-20