Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2017

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XL sesja z dnia 18 grudnia 2017 roku:

18.12.2017 XL/659/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 zobacz

uzasadnienie

1

2

3

18.12.2017 XL/660/17 w sprawie budżetu województwa na rok 2018 zobacz  
18.12.2017 XL/661/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 zobacz

uzasadnienie

1

2

18.12.2017 XL/662/17 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz  
18.12.2017 XL/663/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz  
18.12.2017 XL/664/17 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
18.12.2017 XL/665/17 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej zobacz  
18.12.2017 XL/666/17 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
18.12.2017 XL/667/17 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
18.12.2017 XL/668/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. zobacz  
18.12.2017 XL/669/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia zobacz  
18.12.2017 XL/670/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
18.12.2017 XL/671/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
18.12.2017 XL/672/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
18.12.2017 XL/673/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok zobacz 1
18.12.2017 XL/674/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich zobacz 1
18.12.2017 XL/675/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki zobacz 1
18.12.2017 XL/676/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich zobacz 1
18.12.2017 XL/677/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich zobacz 1
18.12.2017 XL/678/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki zobacz 1
18.12.2017 XL/679/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz 1
18.12.2017 XL/680/17 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 195 „Orłowo” zobacz  
18.12.2017 XL/681/17 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz

 

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXIX sesja z dnia 11 grudnia 2017 roku:

XXXIX/658/17

11.12.2017

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

 zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXVIII sesja z dnia 27 listopada 2017 roku:

XXXVIII/628/17 27.11.2017 w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz  
XXXVIII/629/17 27.11.2017 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zobacz 1
XXXVIII/630/17 27.11.2017 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku zobacz  
XXXVIII/631/17 27.11.2017 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1
XXXVIII/632/17 27.11.2017 w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zobacz

1

2

XXXVIII/633/17 27.11.2017 w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zobacz

1

2

XXXVIII/634/17 27.11.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz
XXXVIII/635/17 27.11.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
XXXVIII/636/17 27.11.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XXXVIII/637/17 27.11.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
XXXVIII/638/17 27.11.2017 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz 1
XXXVIII/639/17 27.11.2017 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz 1
XXXVIII/640/17 27.11.2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zobacz  
XXXVIII/641/17 27.11.2017 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XXXVIII/642/17 27.11.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXVIII/643/17 27.11.2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/644/17 27.11.2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/645/17 27.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XXXVIII/646/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz 1
XXXVIII/647/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich zobacz 1
XXXVIII/648/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz 1
XXXVIII/649/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie zobacz 1
XXXVIII/650/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz 1
XXXVIII/651/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz 1
XXXVIII/652/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz 1
XXXVIII/653/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” zobacz 1
XXXVIII/654/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz 1
XXXVIII/655/17 27.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz 1
XXXVIII/656/17 27.11.2017 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zobacz

1

2

3

4

XXXVIII/657/17 27.11.2017 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXVII sesja z dnia 23 października 2017 roku:

 

XXXVII/616/2017 23.10.2017 sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 zobacz

uzasadnienie

1

2

XXXVII/617/2017 23.10.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz  
XXXVII/618/2017 23.10.2017 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2018 roku zobacz 1
XXXVII/619/2017 23.10.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz 1
XXXVII/620/17 23.10.2017 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja zobacz

wykaz pojęć

1

2

3

4

XXXVII/621/17 23.10.2017 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja zobacz

wykaz pojęć

1

2

3

4

XXXVII/622/17 23.10.2017 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 zobacz

wykaz pojęć

1

2

3

4

XXXVII/623/17 23.10.2017 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja zobacz

wykaz pojęć

1

2

3

4

XXXVII/624/17 23.10.2017 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice zobacz 1
XXXVII/625/17 23.10.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/626/17 23.10.2017 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 258 „Kłóbka” zobacz  
XXXVII/627/17 23.10.2017 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXVI sesja z dnia 25 września 2017 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sytuacji w rolnictwie w związku z obfitymi i nawalnymi opadami deszczu skutkującymi podtopieniami gruntów rolnych i będących na nich upraw

XXXVI/587/17

25.09.2017

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 zobacz

uzasadnienie

1

2

XXXVI/588/17 25.09.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz  
XXXVI/589/17 25.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz
 
 
XXXVI/590/17 25.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXVI/591/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobacz  
XXXVI/592/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobacz  
XXXVI/593/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobacz  
XXXVI/594/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zobacz  
XXXVI/595/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu zobacz  
XXXVI/596/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu zobacz  
XXXVI/597/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zobacz  
XXXVI/598/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu zobacz  
XXXVI/599/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Toruniu zobacz  
XXXVI/600/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Toruniu zobacz  
XXXVI/601/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 25 zobacz  
XXXVI/602/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 zobacz  
XXXVI/603/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy zobacz  
XXXVI/604/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej zobacz  
XXXVI/605/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej zobacz  
XXXVI/606/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej zobacz  
XXXVI/607/17 25.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zobacz  
XXXVI/608/17 25.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVI/609/17 25.09.2017 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz 1
XXXVI/610/17 25.09.2017 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
XXXVI/611/17 25.09.2017 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” zobacz

1

1 cd.

XXXVI/612/17 25.09.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zobacz

zał.

1

2

3

4

XXXVI/613/17 25.09.2017 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich zobacz  
XXXVI/614/17 25.09.2017 w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 zobacz 1
XXXVI/615/17 25.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXV sesja z dnia 28 sierpnia 2017 roku:

XXXV/571/17

28.08.2017

w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/572/17 28.08.2017 w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/573/17 28.08.2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 zobacz  
XXXV/574/17 28.08.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” zobacz 1
XXXV/575/17 28.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska zobacz  
XXXV/576/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/577/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/578/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz  
XXXV/579/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz 1
XXXV/580/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 zobacz  
XXXV/581/17 28.08.2017 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej zobacz  
XXXV/582/17 28.08.2017 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
XXXV/583/17 28.08.2017 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
XXXV/584/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXV/585/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXV/586/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXIV sesja z dnia 26 czerwca 2017 roku:

XXXIV/551/17

26.06.2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

zobacz

uzasadnienie

1

2

XXXIV/552/17 26.06.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz  
XXXIV/553/17 26.06.2017 w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

XXXIV/554/17 26.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. zobacz załącznik
XXXIV/555/17 26.06.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXIV/556/17 26.06.2017 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej zobacz

 

XXXIV/557/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/558/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/559/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/560/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/561/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Włocławek zobacz

 

XXXIV/562/17 26.06.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 zobacz załącznik
XXXIV/563/17 26.06.2017

w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy

zobacz  
XXXIV/564/17 26.06.2017 w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu zobacz  
XXXIV/565/17 26.06.2017 w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz  
XXXIV/566/17 26.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
XXXIV/567/17 26.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zobacz  
XXXIV/568/17 26.06.2017 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza zobacz

załącznik

załącznik 2

 

XXXIV/569/17 26.06.2017 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo” zobacz  
XXXIV/570/17 26.06.2017 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXII sesja z dnia 29 maja 2017 roku:

XXXII/540/17 29.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

XXXII/541/17 29.05.2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXII/542/17 29.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zobacz

 

XXXII/543/17 29.05.2017 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz załącznik
XXXII/544/17 29.05.2017 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XXXII/545/17 29.05.2017 w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” zobacz

załącznik

[12]

[13]

XXXII/546/17 29.05.2017 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” zobacz

[1]

[2]

XXXII/547/17 29.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
XXXII/548/17 29.05.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXII/549/17 29.05.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXII/550/17 29.05.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXI sesja z dnia 24 kwietnia 2017 roku:

XXXI/518/17 24.04.2017 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 zobacz [1]
XXXI/519/17 24.04.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

XXXI/520/17 24.04.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz

 

 

XXXI/521/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XXXI/522/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie

zobacz

 
XXXI/523/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XXXI/524/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XXXI/525/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz  
XXXI/526/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki zobacz  
XXXI/527/17 24.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej zobacz  
XXXI/528/17 24.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej zobacz  
XXXI/529/17 24.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XXXI/530/17 24.04.2017 w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana międzynarodowa droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2017-2019 zobacz [1]
XXXI/531/17 24.04.2017 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
XXXI/532/17 24.04.2017 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
XXX/533/17 24.04.2017 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXXI/534/17 24.04.2017 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXXI/535/17 24.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/536/17 24.04.2017 w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/537/17 24.04.2017 w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/538/17 24.04.2017 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola zobacz [1]
XXX/539/17 24.04.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXX sesja z dnia 27 marca 2017 roku:

XXX/512/17 27.03.2017 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” zobacz [1]
XXX/513/17 27.03.2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. zobacz

[1]

[2]

XXX/514/17 27.03.2017 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 zobacz  
XXX/515/17 27.03.2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

zobacz

[1]
XXX/516/17 27.03.2017 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XXX/517/17 27.03.2017 w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  

 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXIX sesja z dnia 20 lutego 2017 roku:

XXIX/496/17 20.02.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

 zobacz

uzasadnienie

[1] [2]
XXIX/497/17 20.02.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017  zobacz  
XXIX/498/17 20.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno zobacz  
XXIX/499/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza zobacz  
XXIX/500/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XXIX/501/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XXIX/502/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego zobacz  
XXIX/503/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego zobacz  
XXIX/504/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mogilno zobacz  
XXIX/505/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego zobacz  [1] [2]
XXIX/506/17 20.02.2017 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/507/17 20.02.2017 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/508/17 20.02.2017 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/509/17 20.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/510/17 20.02.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

zobacz

załącznik

[1] [2] [3] [4] [5]

XXIX/511/17 20.02.2017 w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 52533605
Data: 2024-06-19