Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2018

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIX sesja z dnia 24 września 2018 roku:

XLIX/801/18 24.09.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2

XLIX/802/18 24.09.2018 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zobacz  
XLIX/803/18 24.09.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
XLIX/804/18 24.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 zobacz  
XLIX/805/18 24.09.2018 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 roku zobacz 1
XLIX/806/18 24.09.2018 w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej zobacz  
XLIX/807/18 24.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zobacz 1
XLIX/808/18 24.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zobacz 1
XLIX/809/18 24.09.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

XLIX/810/18 24.09.2018 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz  
XLIX/811/18 24.09.2018 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy zobacz  
XLIX/812/18 24.09.2018 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły zobacz  
XLIX/813/18 24.09.2018 w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich zobacz  
XLIX/814/18 24.09.2018 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku zobacz  
XLIX/815/18 24.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz 1
XLIX/816/18 24.09.2018 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz 1
XLIX/817/18 24.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zobacz 1
XLIX/818/18 24.09.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

XLIX/819/18 24.09.2018 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
XLIX/820/18 24.09.2018 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/821/18 24.09.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLVIII sesja z dnia 30 lipca 2018 roku:

XLVIII/789/18 30.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskieg zobacz 1
XLVIII/790/18 30.07.2018 w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/791/18 30.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zobacz 1
XLVIII/792/18 30.07.2018 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XLVIII/793/18 30.07.2018 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XLVIII/794/18 30.07.2018 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XLVIII/795/18 30.07.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zobacz 1
XLVIII/796/18 30.07.2018 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz  
XLVIII/797/18 30.07.2018 w sprawie włączenia Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i zmiany nazwy tego Zespołu zobacz  
XLVIII/798/18 30.07.2018 w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zobacz 1
XLVIII/799/18 30.07.2018 sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego zobacz

załacznik

1;2;3

XLVIII/800/18 30.07.2018 sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLVII sesja z dnia 25 czerwca 2018 roku:

XLVII/764/18 25.06.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 zobacz

uzasadnienie

1 2

XLVII/765/18 25.06.2018  w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zobacz  
XLVII/766/18 25.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” zobacz  
XLVII/767/18 25.06.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa zobacz  
XLVII/768/18 25.06.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLVII/769/18 25.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. zobacz  
XLVII/770/18 25.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVII/771/18 25.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVII/772/18 25.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVII/773/18 25.06.2018 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruni zobacz  
XLVII/774/18 25.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz  
XLVII/775/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz

załącznik

1 2

XLVII/776/18 25.06.2018 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
XLVII/777/18 25.06.2018 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 zobacz załącznik
XLVII/778/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz

załącznik 

1 2 3 4 5 6

XLVII/779/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz

załącznik

1 2 3 4 5 6 

XLVII/780/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
zobacz

załącznik

1 2 3 4 

XLVII/781/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy zobacz

załącznik 

1 2 3 

XLVII/782/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz

załącznik

1 2 3 4

XLVII/783/18 25.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich zobacz

załącznik

1 2 3 4 

XLVII/784/18 25.06.2018 przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły zobacz

załącznik

1 2 3 4 5 

XLVII/785/18 25.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie zobacz  
XLVII/786/18 25.06.2018  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz załącznik
XLVII/787/18 25.06.2018 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz załącznik
XLVII/788/18 25.06.2018 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLV sesja z dnia 28 maja 2018 roku:

XLV/744/18 28.05.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok zobacz  
XLV/745/18 28.05.2018 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/746/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
XLV/747/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLV/749/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz  
XLV/750/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz  
XLV/751/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz  
XLV/752/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz  
XLV/753/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz  
XLV/754/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XLV/755/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz  
XLV/756/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz  
XLV/757/18 28.05.2018 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1
XLV/758/18 28.05.2018 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1
XLV/759/18 28.05.2018 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/760/18 28.05.2018 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XLV/761/18 28.05.2018 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XLV/762/18 28.05.2018 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/763/18 28.05.2018 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIII sesja z dnia 23 kwietnia 2018 roku:

XLIII/730/18 23.04.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Medzimurską (Republika Chorwacji) zobacz 1
XLIII/731/18 23.04.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2

 

XLIII/732/18 23.04.2018 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zobacz  
XLIII/733/18 23.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/734/18 23.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski zobacz  
XLIII/735/18 23.04.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 zobacz 1
XLIII/736/18 23.04.2018 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz 1
XLIII/737/18 23.04.2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych zobacz  
XLIII/738/18 23.04.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 228 „Gołąbki”, nr 208 „Gąsawa” oraz nr 207 „Niedźwiedzi Kierz” zobacz  
XLIII/739/18 23.04.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLIII/740/18 23.04.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz  
XLIII/741/18 23.04.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/742/18 23.04.2018 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/743/18 23.04.2018 nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLII sesja z dnia 19 marca 2018 roku:

XLII/708/18 19.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XLII/709/18 19.03.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. zobacz

1

2

XLII/710/18 19.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLII/711/18 19.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLII/712/18 19.03.2018 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 zobacz  
XLII/713/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe zobacz

zał.

1;2;3;4;5;6;7;8;

9;10;11;12

XLII/714/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XLII/715/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XLII/716/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz  
XLII/717/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz  
XLII/718/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły zobacz 1
XLII/719/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie zobacz

zał.

1;2;3;4

XLII/720/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz 1
XLII/721/18 19.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLII/722/18 19.03.2018 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XLII/723/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 zobacz 1
XLII/724/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz 1
XLII/725/18 19.03.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz  
XLII/726/18 19.03.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie” zobacz  
XLII/727/18 19.03.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLII/728/18 19.03.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek” zobacz  
XLII/729/18 19.03.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLI sesja z dnia 5 lutego 2018 roku:

XLI/682/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLI/683/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza zobacz  
XLI/684/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLI/685/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XLI/686/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu zobacz  
XLI/687/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/688/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/689/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/690/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/691/18 05.02.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” zobacz  
XLI/692/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/693/18 05.02.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” zobacz  
XLI/694/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/695/18 05.02.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo” zobacz  
XLI/696/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/697/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz 1
XLI/698/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz 1
XLI/699/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz 1
XLI/700/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz 1
XLI/701/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz 1
XLI/702/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz 1
XLI/703/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz 1
XLI/704/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz 1
XLI/705/18 05.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz  
XLI/706/18 05.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz  
XLI/707/18 05.02.2018 w sprawie rozpatrzenia petycji zobacz  

 

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53602838
Data: 2024-06-20