Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja zadań oświatowych w minionym roku szkolnym i program ochrony powietrza to główne tematy XXXVII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się 23 października 2017 r.

Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, odbyła się krótka uroczystość sesji, podczas której prezes zarządu okręgu Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Województwie Kujawsko-Pomorskim Bolesław Karandyszowski wręczył marszałkowi województwa Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.

Przewodniczący sejmiku oraz marszałek województwa podziękowali harcerzom za ich zaangażowanie i pomoc dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, których dotknęły skutki sierpniowej nawałnicy.

Następnie radni wysłuchali informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych podległych samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Samorząd województwa w minionym roku szkolnym był organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Ciechocinku. W naszych szkołach uczyło się 1 844 uczniów, 670 z nich posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poza informacjami na temat kadry nauczycielskiej, uczniów i ich osiągnięć, wyników matur i sprawdzianów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, radnym na sesji przedstawiono również informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i remontach przeprowadzonych w tych jednostkach. 

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań, które będą realizowane przez powiaty w 2018 r. Kryteria podziału środków Funduszu Pracy na 2018 r. powinny służyć zmniejszeniu problemu długotrwałego bezrobocia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przyjęte przez sejmik kryteria zakładają, że kwota przypadająca na powiat będzie zależała (w 70 procentach) od poziomu bezrobocia, (w 25 proc.) od efektywności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych i (w 5 proc.) od poziomu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS w roku 2016. 

Zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy, wpływa na jakość życia. Niestety, w niektórych miejscach naszego regionu dochodzi do okresowego przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego, dlatego potrzebne są działania naprawcze, które wyeliminują przyczyny zanieczyszczeń. Nasze województwo pod kątem oceny jakości powietrza jest podzielone na cztery strefy – miasto Toruń, miasto Włocławek, aglomeracja bydgoska i pozostałe obszary województwa. Sejmik przyjął uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń /strefy miasto Włocławek /strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 – aktualizacja” i w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 – aktualizacja”.

Radni zdecydowali również o uhonorowaniu redakcji Dziennika Toruńskiego „Nowości” Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. „Nowości” obchodzą w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia.

Poza tym przyjęto uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017–2038 i w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji oraz projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji ściekowej Łysomice.

Pełny porządek obrad tutaj.

 

Fot. Mikołaj Kuras

 

Kancelaria Sejmiku

23 października 2017 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53490288
Data: 2024-06-20