Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Zmiany systemowe w oświacie

W poniedziałek (21 sierpnia) odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia przez przedstawicieli urzędu marszałkowskiego projektów stypendialnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Prymusi  Zawodu Pomorza i Kujaw”.

Pani Milena Skopińska wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia poinformowała, że celem projektu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw” jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 do września 2023. Pierwsza transza środków została wypłacona w grudniu 2016 roku, druga w marcu, a kolejna w czerwcu bieżącego roku na kwotę ponad 5 mln złotych dla 1723 stypendystów.

Naczelnik wydziału Programowania Europejskiego Departamentu Rozwoju Regionalnego Michał Heller powiedział, że projekt „Prymusi  Zawodu Pomorza i Kujaw” dotyczyć będzie promowania uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Projekt czeka na akceptację przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a następnie przez Komisję Europejską. Pula środków przewidziana do podziału to 2 mln euro.

Informację w zakresie zmian w sieci placówek oświatowych w kontekście zmian systemowych w oświacie przedstawiła pani Domicela Kopaczewska dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, która poinformowała, że na 13 placówek wypowiedzenie umowy o pracę otrzymało 5 osób.

Pani dyrektor poinformowała także, że w przygotowaniu są działania zmierzające do połączenia bibliotek z kujawsko-pomorskim centrami edukacji w Toruniu i Bydgoszczy. Nikt z pracowników nie pozostanie bez pracy. We Włocławku taka placówka już funkcjonuje i to się sprawdza.

Radni wysłuchali także Informacji nt. ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla niepedagogicznych pracowników przedstawioną przez panią Beatę Więckowską naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, która poinformowała, że do grudnia 2015 roku odbyło się 15 spotkań w tej sprawie. W 2016 roku powstał zarys układu zbiorowego korzystny dla niepedagogicznych pracowników zawierający 10 punktów m.in. wprowadzenie premii, poszerzenie katalogu odpraw z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę. Spotkanie w sprawie podpisania układu miało odbyć się w grudniu 2016 roku, jednak nie doszło do skutku z uwagi na pismo przesłane przez WZZ Solidarność Oświata informujące, że Prezydium Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” podjęło uchwałę o niepodpisywaniu proponowanego układu.

W marcu 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie, na którym przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” poinformował o podtrzymaniu uchwały Zarządu Krajowego, ponieważ zapisy układu nie odpowiadają ich oczekiwaniom. Padła propozycja, aby Wolny Związek Zawodowy zaproponował satysfakcjonujące zapisy. Do tej pory samorząd województwa nie otrzymał żadnych propozycji. Z inicjatywy wicemarszałka Ostrowskiego w lipcu miało odbyć się kolejne spotkanie. Jednak dwa podane terminy nie odpowiadały przedstawicielom związku.

W drugiej części posiedzenia komisja przyjęła stanowisko w sprawie dofinansowania projektów Priorytetu Inwestycyjnego 1A oraz zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał:

- w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – druk nr 87/17;

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu “Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 – druk nr 96/17;

- w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu “Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – druk nr 97/17.

- w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy – druk nr 98/17.

 

Kancelaria Sejmiku

25 sierpnia 2017 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44210778
Data: 2024-06-12