Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXXIV sesja sejmiku województwa

W poniedziałek 26 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja sejmiku województwa. Zanim przystąpiono do właściwych punktów porządku obrad, uhonorowano zwycięzców krajowego konkursu Agroliga 2016 – państwa Alicję i Krzysztofa Spychalskiego, którzy zdobyli tytuł Krajowego Mistrza Agroligi w kategorii ROLNICY oraz firmę Mariana Chojnickiego –  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowego „MasDrob”, która zdobyła tytuł Krajowego Wicemistrza Agroligi w kategorii FIRMY.

Celem konkursu Agroliga jest promowanie najlepszych polskich rolników oraz firm z branży rolno-spożywczej. Organizowany od ponad 20 lat konkurs przebiega dwuetapowo – na poziomie wojewódzkim i krajowym. W czasie sesji radni mieli okazję obejrzeć film promujący gospodarstwo państwa Spychalskich.

W ramach informacji z pracy zarządu przedstawiono realizowane w naszym województwie w latach 2007-2017 zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, retencji wodnej i gospodarki wodnej w rolnictwie. Wyświetlono także film prezentujący promocyjno-badawczy rejs kontenerowy po Wiśle na odcinkach Gdańsk-Bydgoszcz, Toruń-Warszawa, który odbył się m.in. z udziałem naukowców, samorządowców oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Śródlądowy transport wodny ma w Polsce marginalne znaczenie, dlatego warto uświadamiać społeczeństwo i władze, że jest on o wiele bardziej ekonomiczny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska niż transport samochodowy. Wisła jako droga wodna może mieć bardzo duże znaczenie dla rozwiązania problemów transportowych związanych z dystrybucją towarów z portów Gdańska i Gdynia, a zarazem może przyczynić się do zdynamizowania rozwoju gospodarczego naszego województwa.

Podczas sesji radni zapoznali się również z raportem na temat zasobów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2016. Dużym problemem w naszym regionie, jak wynika z raportu, są braki kadrowe w zakresie pomocy społecznej, dlatego w przyszłości niezbędne będzie zabezpieczenie środków finansowych przez samorządy na zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w myśl ustawy. Mimo, iż asystenci rodziny pracują aż w 142 gminach naszego województwa, to w zadecydowanej większości ośrodki zatrudniają w tym charakterze tylko jedną osobę. Pracownicy społeczni zgłaszają także kwestię poczucia zagrożenia w miejscu pracy, gdzie spotykają się coraz częściej z agresją słowną czy nawet fizyczną ze strony klientów. Aby pomoc społeczna była skuteczna, należy rozważyć rozwiązania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pracowników socjalnych np. poprzez zatrudnienie ochrony w budynkach ośrodków pomocy społecznej, wyposażenie pomieszczeń w alarmy, czy kursy samoobrony. Raport wskazuj również na wiele pozytywnych zjawisk w zakresie pomocy społecznej w naszym województwie. Sukcesywnie wzrasta liczba placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Wzrasta też liczba rodzin pomocowych w województwie kujawsko-pomorskim, które stanowią wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W związku ze zmianami demograficznymi wiele gmin rozbudowuje swoją ofertę rehabilitacyjną i edukacyjno-kulturalną dla osób starszych. W większości gmin działają liczne kluby i miejsca spotkań seniorów.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r.

Przyznano również dotację z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na organizację XI Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy, który wspierany jest przez samorząd województwa systematycznie od wielu lat. Festiwal odbędzie się 17-20 sierpnia br. Jak zwykle obejmuje on cykl bezpłatnych koncertów prezentujących muzykę różnych narodowości i kultur związanych z historią Aleksandrowa Kujawskiego. Nazwa festiwalu nawiązuje do spotkania rosyjskiego cara Aleksandra II i niemieckiego cesarza Wilhelma I, które odbyło się w 1879 r. na dworcu w Aleksandrowie Kujawskim.

Podjęto także uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018. Są to stypendia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Zmiana regulaminu związana jest ze zmianą systemu oświaty. W wyniku opracowanych zmian ze stypendiów będą mogli korzystać uczniowie klas VII szkół podstawowych.

W wyniku decyzji sejmiku zostaną zmienione również nazwy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nr 1 i 2 w Bydgoszczy oraz ośrodka w Toruniu. Do istniejących w tej chwili nazw zostanie dodane określenie „Kujawsko-Pomorski”. W ten sposób powstaną: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,  Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Porządek obrad tutaj.

 

Fot. Mikołaj Kuras

 

Kancelaria Sejmiku

26 czerwca 2017 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30202505
Data: 2024-05-30