Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXIX sesja sejmiku województwa

W poniedziałek 20 lutego odbyły się pierwsze w tym roku obrady sejmiku. Zanim przystąpiono do realizacji części merytorycznej porządku obrad, marszałek województwa i przewodniczący sejmiku złożyli gratulacje prof. dr. hab. Bogusławowi Buszewskiemu, który został wybrany przez zgromadzenie ogólne Polskiej Akademii Nauk na członka korespondenta PAN.

Polska Akademia Nauk to instytucja, której misją jest stymulowanie i rozwój nauki oraz wyznaczanie standardów badań i dyskursu naukowego. Prof. Bogusław Buszewski od 1994 r. jest związany z Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, a od 2015 r. również z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, gdzie pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń i innowacji.

Sesja sejmiku była także okazją do wręczenia pani Halinie Czarneckiej Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działań w kategorii ochrona środowiska naturalnego. Pani Halina Czarnecka pełniąc przez wiele lat funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyczyniła się m.in. do uwzględnienia w krajowych dokumentach strategicznych ważnych dla rozwoju naszego województwa zadań, w tym budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka oraz utrzymania i rewitalizacji budowli hydrotechnicznej Bydgoskiego Węzła Wodnego.

W części merytorycznej XXIX sesji sejmiku radni wysłuchali m.in. informacji na temat bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także na temat stanu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Zapoznali się z analizą sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego województwa w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2015, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi przez Komisję Europejską. W zakresie kultury wysłuchali sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2013-2016.

Radni podjęli  także decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz na realizację projektu „Struktury Kultury” przez Teatr Polski im. H. Konieczki, który w drodze konkursu Narodowego Centrum Kultury został operatorem regionalnym programu „Bardzo młoda kultura” w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu zostanie przeprowadzony m.in. konkurs grantowy skierowany do osób, instytucji i organizacji działających w obszarze kultury i warsztaty dla uczestników tego konkursu.

Uporządkowano również sprawy związane z likwidacją filii Pedagogicznej Biblioteki im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Dzięki podjętym przez radnych podczas sesji uchwałom, samorząd powiatu brodnickiego przejmie w całości zbiory brodnickiej filii Pedagogicznej Biblioteki im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, natomiast powiatom sępoleńskiemu i świeckiemu oraz gminie Mogilno zostanie udzielona pomoc finansowa na pokrycie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników przejętych z likwidowanych tam filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy będzie miała zmieniony statut w zakresie lokalizacji filii.

Kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza na przebudowę dróg gminnych, zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej w zakresie dróg publicznych na rzecz Miasta i Gminy Wąbrzeźno oraz pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części kosztów działania Żnińskiej Kolei Powiatowej, która stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Pałuk.

Radni podjęli także decyzję o uporządkowaniu istniejących struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i 2 w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, a także podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, który zostanie przedstawiony właściwym radom gmin i przekazany regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w celu uzgodnienia.

Zmiany wprowadzone do ustawy o działalności leczniczej spowodowały konieczność zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W nowym statucie termin „przedsiębiorstwo” zostanie zastąpione określeniem „zakład publiczny”.

Kolejna sesja sejmiku została zaplanowana na 27 marca br.

 

Fot. Mikołaj Kuras

 

Kancelaria Sejmiku

21 luty 2017 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 24678993
Data: 2024-05-26