Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXVIII sesja sejmiku

XXVIII sesja sejmiku, która odbyła się w poniedziałek 19 grudnia br., została podzielona na dwie części – uroczystą i zwyczajną. W części uroczystej biskup toruński Andrzej Wojciech Suski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarówno w uzasadnieniu do uchwały sejmiku z dnia 28 października br., jak i w wygłoszonej przez marszałka województwa podczas sesji laudacji, jak również w wystąpieniach przewodniczącego sejmiku oraz prymasa seniora podkreślano zasługi biskupa Suskiego dla budowania kultury dialogu, poszanowania dla bliźniego i innych wyznań, szacunku dla człowieka, idei służby i poświęcenia szczególnie słabym i potrzebującym, oraz troski o społeczności lokalne, które są fundamentem każdej parafii, diecezji, gminy czy regionu. Podkreślano też umiejętność łączenia przez bpa Suskiego dawania świadectwa prawdzie płynącej z Ewangelii z jego własnymi badaniami naukowymi oraz refleksją teologiczną.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. arcybiskup Henryk Muszyński – prymas senior, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki, prezydenci miast, parlamentarzyści i liczni duchowni. Specjalne życzenia i gratulacje honorowy obywatel odebrał od rektora UMK Andrzeja Tretyna i prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.

W drugiej części sesji sejmiku dominowały sprawy finansowe i te związane z ochroną środowiska. Radni sejmiku po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, opiniami komisji sejmikowych oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz klubów radnych, po dyskusji, w której skarbnik województwa oraz marszałek ustosunkowali się do pytań zadawanych w czasie dyskusji,  uchwalili budżet województwa na rok 2017 i wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2038 oraz zajęli się pilnymi sprawami dotyczącymi budżetu na kończący się rok  – zmianami budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., czy wyborem biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Na pakiet uchwał z zakresu ochrony środowiska podjętych w końcowej części sesji składały się uchwała w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu i uchwała w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja. Przyjęto też uchwały zmieniające poprzednie uchwały w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski, Nowe, Kowalewo Pomorskie i Lubicz.

Ponadto sejmik przyjął stanowisko przygotowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, w którym wyraził zaniepokojenie planowanymi zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Treść przyjętego stanowiska tutaj.

Pozostałe tematy, którymi zajął się sejmik, to m.in. zmiany w wieloletnim programie rozbudowy bazy sportowej do roku 2018, plan pracy Komisji Rewizyjnej, pomoc rzeczowa i finansowa dla powiatu tucholskiego, a także zmiana statutu Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego.

Pełny porządek XXVIII sesji sejmiku tutaj.

Po zakończeniu obrad radni i członkowie zarządu złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne i zgodnie z tradycją podzielili się opłatkiem.

 

Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

20 grudnia 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48907255
Data: 2024-06-16