Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014

Pierwsze posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury w nowym roku odbyło się 11 lutego 2016 r. W czasie spotkania radni podjęli kilka istotnych zagadnień związanych z problematyką gospodarczą oraz rozwojem infrastruktury drogowej, a także stanem wdrażania Strategii rozwoju województwa.

Stan prac nad Kujawsko-pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przedstawił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Rafał Pietrucień. Poinformował, że w wyniku konsultacji Ministerstwa Rozwoju z Komisją Europejską wyrażono zgodę na rozszerzenie zakresu kryteriów w odniesieniu do możliwości finansowania dróg lokalnych - w ramach limitu 15% przeznaczonych na ten rodzaj działań, dodany zostanie warunek dopuszczający możliwość inwestycji w drogi lokalne, jeżeli zapewniają one konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub planowanymi terenami inwestycyjnymi. Radni dyskutowali również o problemach związanych z prowadzonymi konsultacjami z inicjatywą JASPERS.

Informację półroczną o zadaniach realizowanych w zakresie polityki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (stan na koniec II półrocza 2015 r.), przedstawiła Jolanta Rudnicka naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Materiał przygotowany przez Zarząd Województwa stanowi realizację uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego. W syntetycznej formie przedstawione zostały dane dotyczące realizowanych przez samorząd województwa programów i projektów w zakresie polityki rozwoju regionalnego.

W kolejnej części obrad radni wysłuchali informacji dotyczących raportu o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 – wykonanego na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+. Raport przedstawił Adam Stańczyk zastępca dyrektora  Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, kierownik oddziału w Bydgoszczy. Raport pokazuje w oparciu o wybrane kryteria i wskaźniki odnoszące się między innymi do życia gospodarczego, zjawisk demograficznych, życia kulturalnego tendencje obserwowane w poszczególnych powiatach województwa i bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym w zakresie rozwoju, stagnacji lub spadku w okresie dwóch lat od uchwalenia Strategii rozwoju województwa. Wnioski wypływające z raportu mówią o utrzymywaniu się pozycji województwa w większości dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Jednakże obserwowana jest też tendencja wzrostu różnic rozwojowych pomiędzy najsilniejszymi ośrodkami województwa a liderami krajowymi o aspiracjach metropolitalnych. Potencjały obydwu stolic naszego regionu sumowane pozwalają na sytuowanie potencjału rozwojowego województwa w środku tabeli krajowych rankingów.  

W dalszej części posiedzenia, radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich oraz projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania w 2016 r. zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, obejmującego: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat-Szkarpawę oraz Zalew Wiślany, na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ostatniej części posiedzenia komisja spotkała się z Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Prezydium SG WK-P, podczas spotkania poruszyli m.in. temat wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju firm województwa kujawsko-pomorskiego, systemowej współpracy z Komisją Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz tworzenia Systemu Monitoringu Gospodarczego.

Kancelaria Sejmiku

15 lutego 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57655445
Data: 2024-06-23