Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Zachorowalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w regionie

Lutowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia poświęcone było dwóm zagadnieniom: problematyce chorób nowotworowych oraz opiece nad osobami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w województwie kujawsko-pomorskim.

Kwestię zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet i mężczyzn przybliżył dr n. med. Tomasz Mierzwa – kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz prof. zw. dr hab. med. Janusz Kowalewski – dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zaproszeni goście przedstawili dane, zgodnie z którymi w 2013 roku zarejestrowano w regionie kujawsko-pomorskim 4 442 zachorowania wśród mężczyzn i 4 689 wśród kobiet, co daje liczbę ogółem 9 131 zachorowań. W dalszym ciągu to rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej. W tym punkcie porządku obrad członkowie komisji zapoznali się także z podstawowymi celami i założeniami „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” ustanowionego uchwałą nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W drugiej części posiedzenia poruszony został temat opieki nad osobami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w województwie kujawsko-pomorskim. Priorytetowe wyzwania dla ochrony zdrowia w tej dziedzinie na lata 2014–2020 omówili reprezentanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska i lek. Bogusław Jasik oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie pulmonologii – dr n. med. Grażyna Jagiełło. Spośród 6 głównych przyczyn zgonów tylko POChP jest chorobą o znacznym wzroście umieralności od 1970 r. Zgodnie z raportem pt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych”, w 2012 r. ogólna liczba pacjentów z rozpoznaniem POChP sprawozdanych i rozliczonych w ramach wszystkich świadczeń sfinansowanych przez NFZ wyniosła 513 878. Wśród osób dorosłych POChP jest przyczyną co dziesiątej hospitalizacji i co dwudziestej porady lekarskiej.

Podczas spotkania członkowie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia przyjęli stanowisko, w  którym pozytywnie zaopiniowali wzrost cen na usługi medyczne świadczone przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy oraz jednostki nadzorowane. Powodem podjęcia stanowiska o ww. treści był fakt, iż ceny realizowanych zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy oraz badań wykonywanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy nie uległy zmianie od roku 2009.

Ostatnim punktem obrad było pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (druk nr 1/16).

 

Kancelaria Sejmiku

11 lutego 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56539721
Data: 2024-06-22