Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Stan prac nad aktualizacją „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” to jeden z trzech głównych tematów omawianych na lutowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Dokument którym zajmowali się radni obejmować będzie między innymi:

- analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami;

- przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów;

- podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład danego regionu;

- wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn;

-  informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko.

Obecnie analizowane są wnioski zgłaszane do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i planu inwestycyjnego w gospodarce odpadami komunalnymi, stanowiącego załącznik do planu wojewódzkiego. Departament Środowiska przeprowadził w grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. spotkania z przedstawicielami gmin województwa kujawsko-pomorskiego, podczas których dyskutowane były uwagi i propozycje gmin, w celu stworzenia zapisów, umożliwiających gminom sprawne i zgodne z wymogami prawa prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ostateczna treść projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” musi być zgodna z krajowym planem gospodarki odpadami, którego projekt znajduje się obecnie w trakcie opracowywania. Uchwalenie krajowego planu gospodarki odpadami przez Radę Ministrów planowane jest na koniec lutego 2016 r. Dopiero wówczas możliwe będzie prowadzenie dalszej procedury opracowywania i uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji  zapoznali się z prezentacją podsumowującą projekt „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” oraz innymi projektami prowadzonymi przez Departament Środowiska. Komisja zaopiniowała również dwa projekty uchwał w sprawie skarg na uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

Kancelaria Sejmiku

15 lutego 2016 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30158705
Data: 2024-05-30