Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Omówienie wniosków dotyczących Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej

Omówieniem wniosków z konsultacji społecznych dotyczących Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej zajęła się Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury podczas ostatniego tegorocznego posiedzenia.

Temat zaprezentował Rafał Pietrucień dyrektor  Departamentu Rozwoju Regionalnego. Z przedstawionej prezentacji radni dowiedzieli się, że korzystając z formularza konsultacyjnego 149 podmiotów zgłosiło łącznie 596 uwag, z czego wiele się powtarzało, więc jako odrębne zostały wydzielone 173 uwagi. Wśród 149 podmiotów znalazło się 96 osób fizycznych.

Następnie dyrektor dokonał analizy przesłanych uwag i wniosków do projektu Planu.

Wśród 596 uwag 124 dotyczyło dróg, 451 dotyczyło transportu (w tym kolei), 21 było uwagami ogólnymi. Wszystkie przedstawione uwagi oraz propozycje zostały poddane wnikliwej analizie przez Zespół ds. Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. Uchwałą Nr 49/1764/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Planu.

Dyrektor przedstawił również przebieg dalszych prac nad dokumentem:

•Konsultacje z Jaspers - planowane spotkanie - grudzień 2015 r.

•Zlecenie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), której elementem jest opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz konsultacje społeczne prognozy (trwające co najmniej 21 dni) – zakładany termin realizacji - styczeń 2016 r.

•Zlecenie opracowania ewaluacji ex-ante Planu - zakładany termin realizacji - styczeń 2016 r.

•Opracowanie ostatecznej wersji Planu

•Przyjęcie Planu przez Zarząd Województwa - zakładany termin: luty 2016 r.

•Ostateczne przekazanie Planu do Komisji Europejskiej

W ostatniej części posiedzenia, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym - druk nr 168/15.         

Kancelaria Sejmiku

21 grudnia 2015 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44207413
Data: 2024-06-12