Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radni o Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej

Wrześniowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury zdominowała tematyka związana z Kujawsko-Pomorskim Planem Komunikacji Drogowej i Kolejowej, który pozwoli na wykreowanie układu transportowo-komunikacyjnego mającego istotne znaczenie dla rozwoju regionu i jego sieci osadniczej.

Jak wynika z przedstawionego materiału, jednym z kluczowych uwarunkowań funkcjonowania transportu jest sytuacja na rynku pracy. Duży wpływ na pracę przewozową mają koncentracje działalności gospodarczych w postaci stref ekonomicznych oraz parków ekonomicznych i technologicznych. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano 140 milionów euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 milionów euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej. Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na modernizację i przebudowy dróg wojewódzkich – ponad 100 milionów euro.

W Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na rewitalizację linii kolejowych, modernizację dworców oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych. Do rewitalizacji przeznaczono linię kolejową Grudziądz - Laskowice Pomorskie, Toruń Wschodni - Chełmża, Jabłonowo Pomorskie - Grudziądz, Grudziądz – granica województwa (kierunek Malbork).

W dalszej części posiedzenia Marzena Baczyńska, dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej omówiła informację na temat wykorzystania środków unijnych na inwestycje drogowe w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

Z informacji przedstawionej radnym wynika, że  w ramach realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013 na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego dokonano modernizacji dróg łącznej długości 287,402 km. Według stanu na dzień 31.08 2015 r., łączna wartość zadań realizowanych z RPO WK-P, przekroczyła 530 mln zł.  W celu zapewnienia ciągłości w realizowaniu zadań na sieci dróg wojewódzkich, w obliczu ograniczonych możliwości finansowych samorządu województwa, należy szukać zewnętrznych źródeł finansowania. Będzie to zarówno kolejna perspektywa finansowania dla zadań z zakresu infrastruktury drogowej z funduszy europejskich jak i poszukiwanie inwestora w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Kluczowe znaczenie może mieć również zawieranie porozumień pomiędzy samorządami różnych szczebli. Przykładem przedsięwzięcia realizowanego na podstawie porozumienia jest między innymi Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Tylko łączenie finansowania zadań może zagwarantować ich skuteczną realizację. Warunkiem jest jednak odpowiednie przygotowanie się zarządcy drogi do realizacji zadań mu powierzonych w taki sposób, aby mógł on w maksymalnym stopniu wykorzystywać pojawiające się szanse rozwojowe.

Podczas posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z informacją o wdrażaniu idei RLKS w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Komisja przyjęła projekt stanowiska w sprawie programu działań skierowanych na zapobieganie suszy hydrologicznej, a także zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi powiatowej – druk nr 137/15 z autopoprawką.

Kancelaria Sejmiku

1 października 2015 r.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309150
Data: 2024-04-20