Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wspólne posiedzenie Komisji: Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa

Dnia 21 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii,Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcone zapobieganiu suszy hydrologicznej.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Komisji wysłuchali szeregu informacji dotyczących gospodarki wodnej. Marek Kachnic z biura ds. geologii przedstawił jakość surowych wód podziemnych głównych ujęć. Okazuje się, że ujęcia wód podziemnych w m. Grudziądz, Toruń i Włocławek położone są w obszarach drenażu wód podziemnych (rzeki Wisły) przez co są niezagrożone pod względem ilości wód podziemnych. Powyższe ujęcia wykorzystują płytko zalegające warstwy wodonośne i są narażone na pogorszenie jakości ujmowanych wód. Jakość wód surowych tych ujęć jest klasy I – III poza lokalnym pogorszeniem jakości we Włocławku (klasa IV). Przeeksploatowaniem zagrożone są natomiast dwa ujęcia - Trzaski k/Inowrocławia i Siarzewo k/Ciechocinka.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Franciszek Złotnikiewicz przedstawił prezentację nt. wpływu zadań realizowanych z zakresu gospodarki wodnej na stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawę stosunków wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, w tym możliwości budowania zbiorników małej retencji w kontekście programu retencjonowania wody.

Omówione zostały również zadania inwestycyjne proponowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach RPO wsparciem programu objęte będą m.in. projekty w zakresie małej retencji wodnej realizowane na obszarze województwa. Działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych.

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński  przedstawił informacje związane z degradacją Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku, natomiast regulacja stosunków wodnych i gromadzenie zasobów wody przez Lasy Państwowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego omówiona została przez Romana Dobrzyńskiego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Po wysłuchaniu wszystkich informacji radni rozpoczęli dyskusję na temat projektu Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań skierowanych na zapobieganie suszy hydrologicznej. Członkowie Komisji zgłaszali swoje uwagi do projektu stanowiska. Zdaniem radnych konieczność budowy II stopnia wodnego poniżej Włocławka, powołanie do życia Zarządu Dorzecza Wisły z siedzibą w Bydgoszczy oraz utworzenie organu odpowiedzialnego za koordynowanie i stworzenie interdyscyplinarnego programu dla gospodarki wodnej to najważniejsze kwestie, które powinny zostać uwzględnione w Stanowisku. Poprawiony projekt Stanowiska omówiony zostanie na posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Klubów Radnych Sejmiku Województwa, a następnie zostanie zaopiniowany przez Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sesji Sejmiku w dniu 28 września br.

Na koniec posiedzenia, Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyznaczenia aglomeracji.

Kancelaria Sejmiku

24 wrzesnia 2015 r.

<październik 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ilość wyświetleń: 9823569
Data: 2023-10-01