Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Raport Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Sanitarnego

Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku było głównym tematem sierpniowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Według raportu przygotowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Sanitarnego sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w 2014 roku była w naszym województwie zróżnicowana, ale generalnie można ją ocenić jako dobrą. Pewnym problemem są niekompletne zgłoszenia od lekarzy, które nie zawierają danych istotnych do ustalenia transmisji zakażeń.

W województwie kujawsko-pomorskim woda przeznaczona do zaopatrzenia ludności uzyskiwana była z dwóch rodzajów ujęć: wody podziemnej oraz wody powierzchniowej. Wodą z ujęć powierzchniowych zasilane były dwa największe wodociągi, dla miasta Bydgoszczy i Torunia. W 2014 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrały do badań laboratoryjnych 2790 próbek wody w celu oceny jej zgodności z wymaganiami ministerialnymi. Z wody dobrej jakości w 100% korzystali mieszkańcy niemal wszystkich powiatów. Woda budząca pewne zastrzeżenia pod względem sanitarnym pojawia się w powiatach: rypińskim, inowrocławskim, mogileńskim i świeckim. Wodę dobrej jakości dostarczało 98,5% skontrolowanych wodociągów, zaopatrując w nią około 96,6% odbiorców województwa, pozostała część odbiorców tj. 1,5% otrzymywała wodę niespełniającą wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Przyczyną nieodpowiedniej jakości wody produkowanej przez wodociągi był odbiegający od wymagań skład fizykochemiczny, a w szczególności ponadnormatywne wartości takich parametrów, jak: mangan, mętność i żelazo. W większości przypadków nie stanowiło to istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W zeszłym roku wzmożone zostały działania kontrolne w zakresie środków zastępczych ( tzw. dopalaczy). Przeprowadzono 78 kontroli w wyniku których państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni zabezpieczyli 8845  produktów, co do których zachodziło podejrzenie, że są środkami zastępczymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz pobrali 166 próbek do badań. W 2014 r. odnotowano znaczny wzrost liczby zatruć środkami zastępczymi (w 2013 r. – 47 zgłoszeń, w 2014 r. – 202 zgłoszenia). Najwięcej zatruć „dopalaczami” odnotowano w grupie mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat.

W drugiej części posiedzenia omówione zostały projekty uchwał, m.in. projekty w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu. Wszystkie projekty zaopiniowane zostały pozytywnie przez komisję.

Kancelaria Sejmiku

20 sierpnia 2015 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30185871
Data: 2024-05-30