Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radni o wsparciu dla młodych w województwie kujawsko-pomorskim

Czerwcowe posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zdominowała tematyka związana ze wsparciem dla osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jak wynika z przedstawionego materiału powiatowe urzędy pracy oraz instytucje rynku pracy oferować będą wsparcie dla osób młodych w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, w szczególności dla tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Udzielane będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie, obejmujące co najmniej trzy elementy. Dwa z nich wskazane zostały jako obligatoryjne tj. identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz objęcie uczestnika projektu poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy. Trzecie i kolejne elementy pomocy wynikać będą z diagnozy potrzeb osób, którym wsparcie będzie udzielane. Wsparcie polegać będzie na szkoleniach, stażach, praktykach, wyposażeniu i doposażeniu stanowisk pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Będą też przyznawane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.     

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali informacji o zasobach pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, z której wynika, że wraz ze zwiększającą się liczbą przedszkoli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wzrosła liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną. Niestety skala zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 jest nadal w naszym województwie  niewystarczająca. Z raportu wynika, że szczególną uwagę należy zwrócić na aktywizację osób i rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej, które wymagają indywidualnego podejścia. Uwzględniając zapotrzebowanie na aktywizację i integrację seniorów, należy rozwijać kluby seniora oraz dzienne domy pomocy. W 2014 roku 33 gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nie zatrudniały asystenta rodziny, a w 72 gminach był zatrudniony tylko 1 asystent rodziny. Dlatego należy podjąć działania ukierunkowane na rozwój i zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w gminach naszego regionu. W województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku zaledwie 6% osób bezdomnych było objętych indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności. Dlatego wskazana jest dalsza praca i indywidualizowanie programów pracy z osobami bezdomnymi ukierunkowana na wyjście z bezdomności. Programy te zakładają wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.     

Kancelaria Sejmiku

22 czerwca 2015 r.

<październik 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 5934978
Data: 2021-10-16