Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radni o przemocy, adopcjach i uzależnieniach

Marcowe posiedzenie radnych Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zostało poświęcone problematyce związanej z zapobieganiem przemocy, uzależnieniom oraz funkcjonowaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

Informację na temat Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 przedstawiała dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysocka. Mówiła między innymi o programach wsparcia rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowywaniu programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; potrzebie zwiększenia kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; konieczności podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy i możliwości wsparcia oraz wspieraniu inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Podjęto też temat rodzajów i źródeł przemocy oraz czynników współwystępujących z tym zjawiskiem.  

W dalszej części posiedzenia komisja wysłuchała informacji o działalności  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego  w Toruniu. Z przedstawionej informacji wynika, że w 2014 roku liczba dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia zwiększyła się w stosunku do roku 2013. Ośrodek realizując swoje zadania współpracuje z samorządami, sądami i organami pomocniczymi sądu, instytucjami ochrony zdrowia, instytucjami oświaty, organizacjami społecznymi. Bardzo ważna jest współpraca z rodzinami adopcyjnymi i tworzenie grup wsparcia, a także wykorzystywanie różnorodnych form działania jak np. warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień czy festyny rodzinne.

Ponadto komisja zapoznała się z raportem z wykonania w 2014 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2016, z którego wynika, że marihuana i haszysz to najbardziej popularne narkotyki wśród uczniów. Wśród narkotyków na drugim miejscu pod względem rozpowszechniania używania znalazła się amfetamina. Utrzymuje się stabilny trend dotyczący liczby nowych przypadków HIV związanych z używaniem narkotyków oraz zapadalności na AIDS.

Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbywała się poprzez  zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i festynów rodzinnych. W realizację programu zaangażowane były m.in. policja, straż miejska, organizacje pozarządowe.

Komisja wysłuchała też informacji o podziale środków finansowych przekazanych przez prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych – druk nr 13/15.    

Kancelaria Sejmiku

26 marca 2015 r.

<październik 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 5934931
Data: 2021-10-16