Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radni Województwa III Kadencji

 • Achramowicz Waldemar
 • Okręg wyborczy: nr 4
 • Komisje:
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
 • Data urodzenia:  3 października 1949 r.
 • Wykształcenie: UMK w Toruniu – Wydział Ekonomii – 1976 r. mgr ekonomiki przemysłu, Uniwersytet Gdański – 1993 r. Podyplomowe Studium Transportu i Logistyki
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
radny Miasta Torunia – 1994-1998 r.,
radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1998-2002 r., 2002-2006 r.,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego I i II kadencji
– 1998-2006 r.
 • Doświadczenie zawodowe:
15.09.1967 r. – 31.01.2007 r. – Polskie Koleje Państwowe,
od 01.02.2007 r. Transcopernic S.A. Toruń
 • Zawód wykonywany: dyrektor generalny Transcopernic S.A.
 • Rodzina: żona Anna, córka Aniela
 • Zainteresowania: działkowiec, filatelista, samorządność, polityka regionalna

 

 • Andrysiak Lucyna
 • Okręg wyborczy: nr 2
 • Komisje:
członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
członek Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
członek Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Data urodzenia: 2 stycznia 1955 r.
 • Wykształcenie: wyższe, Studium Podyplomowe w Zakresie Edukacji Europejskiej
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1998-2002 r., 2002-2006 r. radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
09.2000-10.2007 r. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Doświadczenie zawodowe:
pedagog w Zespole Szkół Elektronicznych,
komendant Chorągwi ZHP od 1990 r.
 • Zawód wykonywany: Pedagog-wychowawca
 • Rodzina: mąż, dwoje dzieci
 • Zainteresowania: ekologia, turystyka, żeglarstwo

 

 • Banaszak Adam
 • Okręg wyborczy: nr 4
 • Komisje:
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
członek Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
 • Data urodzenia: 6 października 1970 r.
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1998-2002, 2002-2006 r. radny Rady Miasta Torunia
 • Doświadczenie zawodowe:
członek zarządu  Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A.,
doradca prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
prezes Polmos Toruń S.A.,
członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej
Członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
 • Zawód wykonywany: ekonomista
 • Zainteresowania: członek Klubu Maratońskiego UMK – maratończyk, numizmatyk

 

 • Bober Ryszard

Życiorys

 • Okręg wyborczy: Nr 3
 • Komisje:
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
członek Komisji Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 • Bruzdowicz Marek
 • Okręg wyborczy: nr 6
 • Komisje:
przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
członek Komisji Rewizyjnej
 • Data urodzenia: 17 lutego 1959 r.
 • Wykształcenie: wyższe – wydział lekarski Akademii Medycznej w Łodzi
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
2002-2006 r. radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Doświadczenie zawodowe:
lekarz anestezjolog,
od 1993 r. dyrektor SP ZOZ Rypin
 • Zawód wykonywany: lekarz anestezjolog
 • Rodzina: żona, troje dzieci
 • Zainteresowania: filatelistyka, aktywny wypoczynek (spływ kajakowy, tenis ziemny, narciarstwo), dobra książka

 

 • Całbecki Piotr

Życiorys

 • Okręg wyborczy: Nr 4
 • Komisje:
członek Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

 

 • Drozdowski Stanisław
 • Data urodzenia: 09.08.1948
 • Okręg wyborczy : nr 2 (powiaty: bydgoski, nakielski, tucholski, sępoleński i świecki)
 • Członkostwo i funkcje w komisjach: wiceprzewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, członek Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, a także Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
 • Informacja o rodzinie: żona mgr inż. budownictwa drogowego -   obecnie na emeryturze; syn Winicjusz – adiunkt dr fizyki na UMK w Toruniu; syn Jakub – mgr inż. budowy i eksploatacji autostrad zatrudniony w firmie „Budimex-Dromex”
 • Wykształcenie: dzienne studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej z tytułem mgr inż. budownictwa drogowego oraz Podyplomowe Studium Pedagogiki i Dydaktyki Wyższego Szkolnictwa Technicznego
 • Doświadczenie samorządowe i pralamentarne: od 1990-1998 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dwóch kadencji. W latach 1995-1998 członek Zarządu Związku Miast Polskich oraz członek Zespołu ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W 1998r. członek Zespołów Kompetencyjnych Ministra prof. Michała Kuleszy utworzonych do przygotowania II-go i III-go stopnia Reformy Administracji Publicznej. Od 1998-2002r. Wicestarosta Sępoleński, a od 2002-2007r. Starosta Sępoleński. Podczas pełnienia funkcji Starosty Sępoleńskiego w II-giej kadencji – członek Komitetu Monitorującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport przy Ministrze Transportu, a później przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. W III-ciej kadencji Samorządu Powiatowego – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. Od dnia 26.11.2007r. Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Doświadczenie zawodowe: w latach 1973-1984 pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. Od 1984r. mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego i pracownik Urzędu Miasta i Gminy Sępólna Krajeńskiego. W latach 1986-1989 kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim. Od 1989-1990 Naczelnik Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, a od 1990-1998 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dwóch kadencji. Od 1998-2002 Wicestarosta Sępoleński, a od 2002-2007 Starosta Sępoleński.
 • Zawód wykonywany: emerytura krajowa. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Drogownictwa w Sępólnie Krajeńskim.
 • Zainteresowania i hobby: motoryzacja i sport.

 

 • Giziński Włodzisław
 • Okręg wyborczy: nr 1
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Data urodzenia: 19 października 1952 r.
 • Wykształcenie: wyższe – lekarz medycyny
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1992-1993 Wojewoda Bydgoski
 • Doświadczenie zawodowe:
do 1988 r. – Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy,
od 1988 r. – gabinet prywatny – NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy,
1989-1992 – dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 • Zawód wykonywany: psychiatra
 • Rodzina: żona Katarzyna, troje dzieci, dwoje wnucząt
 • Zainteresowania: problematyka przekształceń ochrony zdrowia, kultura

 

 • Gołębiewski Marian
 • Okręg wyborczy: nr 6
 • Komisje:
członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
 • Data urodzenia:  11 grudnia 1956 r.
 • Wykształcenie: średnie – technik rolnik
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
członek Społecznej Rady Zatrudnienia
członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
 • Doświadczenie zawodowe:
wieloletnia praca w jednostkach samorządowych oraz innych zakładach gospodarczych (w tym kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych)
 • Zawód wykonywany: własna działalność gospodarcza – usługi elektryczne i budowlane
 • Rodzina: żona Danuta, 2 synów
 • Zainteresowania: sport (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka), działalność społeczna (organizacje związkowe)

 

 • Grobelski Ryszard
 • Okręg wyborczy: nr 5
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Data urodzenia: 28 listopada1951 r.
 • Wykształcenie: wyższe – absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Łodzi
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne: -
 • Doświadczenie zawodowe:
zarządzanie NZOZ jako współwłaściciel,
własna działalność gospodarcza: apteka oraz restauracja McDonalds
 • Zawód wykonywany: przedsiębiorca
 • Rodzina: żona Halina, syn Artur, córka Dominika, dwoje wnucząt
 • Zainteresowania: szachy

 

 • Jankiewicz Paweł
 • Okręg wyborczy: nr 5
 • Komisje:
przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
członek Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Data urodzenia: 12 listopada 1944 r.
 • Wykształcenie: średnie (nieukończone wyższe – RPA)
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
burmistrz Gminy Górzno w latach 1998-2001
 • Doświadczenie zawodowe:
handel zagraniczny: współwłaściciel i dyrektor naczelny firm w RPA, Belgii i Hong Kong u (ponad 17 lat),
Marketing, księgowość, finanse, eksport
 • Zawód wykonywany: właściciel gospodarstwa agroturystycznego
 • Rodzina: żona Elżbieta, córki Agata, Anna i Maria
 • Zainteresowania: filmowanie, malarstwo, brydż, pływanie

 

 • Jaranowski Wojciech
 • Okręg wyborczy: Nr 6
 • Komisje:
przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
członek Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
 • Data urodzenia: 21 października 1963 r.
 • Wykształcenie: wyższe – historia UMK Toruń
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne: -
 • Doświadczenie zawodowe:
od 1984 nauczyciel,
od 1995 przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku,
działacz oświatowej „Solidarności” na szczeblu krajowym – rzecznik prasowy sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”
 • Zawód wykonywany: nauczyciel
 • Rodzina: żona Jolanta, syn Paweł
 • Zainteresowania: historia, muzyka, sport, wycieczki górskie

 

 • Kazimierski Marek
 
 • Okręg wyborczy: Nr 5
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
członek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

 

 • Kawski Leszek
 • Okręg wyborczy: nr 3
 • Komisje:
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Data urodzenia: 3 czerwca 1960 r.
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne UMK Toruń
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1990-1998 radny i wójt Gminy Płużnica,
radny pierwszej kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego,
 • Doświadczenie zawodowe:
1983-1986 – ekonomista Zarząd Dróg Publicznych Toruń,
1986-1989 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Królewskiej,
1998-2000 podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2000-2001 – wiceprezes Agencji Rynku Rolnego,
2001-2002 – działalność prywatna
 • Zawód wykonywany: od 2003 r. dyrektor generalny Izby Gospodarczej – Krajowa Rada Drobiarstwa
 • Rodzina: żona Teresa Małgorzata, syn Łukasz, córka Karolina
 • Zainteresowania: sport, brydż sportowy, podróże

 

 • Kiszka Paweł
 • Okręg wyborczy: nr 5
 • Komisje:
przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
członek Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
 • Data urodzenia: 17 maja 1960 r.
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne – mgr ekonomii, pedagogiczne – nauczyciel języka angielskiego
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
2002-2006 Rada Miejska w Kruszwicy, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia
 • Doświadczenie zawodowe:
1985-2006 – placówki oświatowe w Kruszwicy, Radziejowie – nauczyciel języka angielskiego,
2006 – kwiecień 2008 – Starostwo Powiatowe w Radziejowie, inspektor ds. integracji i informacji europejskiej
 • Zawód wykonywany: Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu
 • Rodzina: żona Ewa, syn Filip, córka Martyna
 • Zainteresowania: podróże, sport, historia

 

 • Kmiećkowiak Aleksander
 
 •  Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
członek Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

 

 • Kobiak Andrzej
 • Okręg wyborczy: nr 2
 • Komisje:
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
 • Data urodzenia: 14 lipca 1951 r.
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
Sejmik Województwa Bydgoskiego,
Rada Miejska - Bydgoszcz
 • Doświadczenie zawodowe:
 • Zawód wykonywany:
 • Rodzina:
 • Zainteresowania:

 

 • Kopyść Sławomir
 • Okręg wyborczy: nr 6
 • Komisje:
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
 • Data urodzenia: 4 lutego1959 r.
 • Wykształcenie: wyższe (nauczyciel matematyki i j. angielskiego)
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne: p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim we Włocławku
 • Doświadczenie zawodowe: nauczyciel, Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Wychowania Przedszkolnego Kuratorium Oświaty we Włocławku, Kierownik Referatu Kształcenia Nauczycieli i Współpracy ze Szkolnictwem Wyższym Urzędu Miasta Włocławek, p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji
 • Zawód wykonywany: nauczyciel, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku
 • Rodzina: córka Agata
 • Zainteresowania: kultura amerykańska, angielska i irlandzka, Ruch Protestu lat 60-tych w USA i w Europie oraz ich wpływ na przemiany społeczne, polityczne i ekonomiczne w drugiej połowie XX w.

 

 • Kozłowska Iwona
 • Okręg wyborczy: nr 1
 • Komisje:
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
 • Data urodzenia: 11 sierpnia 1963 r.
 • Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
współpraca z samorządami lokalnymi w ramach wykonywanej pracy zawodowej i społecznej
 • Doświadczenie zawodowe:
edukator, terapeuta w zakresie logoterapii, surdologopedii, neurologopedii, nauczyciel
 • Zawód wykonywany: edukator, terapeuta-logopeda, nauczyciel
 • Rodzina: mąż Kazimierz, synowie Mikołaj, Marcin, Miłosz
 • Zainteresowania: literatura fachowa, muzyka poważna

 

 • Kroll Adam
 • Okręg wyborczy: nr 2
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Data urodzenia: 27 kwietnia 1953 r.
 • Wykształcenie: zawodowe
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
sołtys wsi Grocholin, Miaskowo (33 lata)
radny Gminy Kcynia (16 lat)
 • Doświadczenie zawodowe:
 • Zawód wykonywany: rolnik
 • Rodzina: żona
 • Zainteresowania: polityka, sport

 

 • Lewandowski Bogdan
 • Okręg wyborczy: nr 3
 • Komisje:
członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
członek Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
 • Data urodzenia: 7 grudnia 1946 r.
 • Wykształcenie: wyższe – mgr prawa, doktor politologii na UAM w Poznaniu
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
Poseł na Sejm PR w latach 1997-2005 (III i IV kadencji)
 • Doświadczenie zawodowe:
nauczyciel akademicki UMK w Toruniu oraz UWM w Olsztynie, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu
 • Zawód wykonywany: nauczyciel akademicki
 • Rodzina: żona Maria, córka Jovanka, syn Remigiusz
 • Zainteresowania: sport, literatura, teatr, muzyka, film

 

 • Nowacki Bartosz
 • Okręg wyborczy: Nr 5
 • Komisje:
członek Komisji Budżetu i Finansów

 

 • Oczkowska Silvana
 • Okręg wyborczy: Nr 2
 • Komisje:
przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

 

 • Ostrowska Regina
 • Okręg wyborczy: nr 2
 • Komisje:
przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
 • Data urodzenia: 24 listopada 1961 r.
 • Wykształcenie: średnie – technik ogrodnik
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego II i III kadencji
 • Doświadczenie zawodowe:
gospodarstwo rolne,
25-letnie doświadczenie w produkcji zwierzęcej: trzoda chlewna i produkcja polowa
 • Zawód wykonywany: rolnik
 • Rodzina: mąż Zbigniew, córka Danuta, syn Piotr
 • Zainteresowania: rolnictwo, kwiaciarstwo, ogrody skalne – udział w konkursach na najładniejszy ogród (wyróżnienia), praca społeczna, działanie na rzecz integracji społeczności wiejskiej, współzałożycielka grupy producenckiej we Wtelnie oraz stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Koronowo, przewodnicząca KGW w Gogolinie, przewodnicząca rady sołeckiej w Gogolinie, od 2003 r. Rada Społeczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

 

 • Pawlak Stanisław
 • Okręg wyborczy: nr 6
 • Komisje:
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Data urodzenia: 22 maja 1952 r.
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze – mgr inż. mech. rolnictwa, podyplomowe studia administracji
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1994-2002 burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (II i III kadencja),
radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego I, II i III kadencji,
1993-2001 Poseł na Sejm RP (II i III Kadencja)
 • Doświadczenie zawodowe:
kierownik i dyrektor SKR,
naczelnik Miasta i Gminy Lubraniec (1982-1990),
prezes zarządu i dyrektor Cukrowni Kruszwica (2003-2004),
członek zarządu KSC S.A. w Toruniu (2004-2006),
egzaminator WORD we Włocławku
 • Zawód wykonywany: egzaminator kandydatów na kierowców
 • Rodzina: żona Irena, córka Agata
 • Zainteresowania: Polityka, motoryzacja, mechanizacja rolnictwa, członek Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec Miasto, członek zarządu Aeroklubu Włocławskiego, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Stopnia Wodnego na Wiśle Poniżej Włocławka

 

 • Pluciński Leszek
 • Okręg wyborczy: nr 4
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
członek Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
 • Data urodzenia: 22 sierpnia 1957 r.
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne: -
 • Doświadczenie zawodowe:
od 1982 r. lekarz,
od 1989 r. chirurg specjalista,
od 2001 r. prezes szpitala powiatowego w Chełmży sp. z o.o.,
od 2008 r. prezes szpitala powiatowego w Tucholi sp. z o.o.
 • Zawód wykonywany: chirurg, menadżer
 • Rodzina: żona Jolanta, córki Agnieszka, Katarzyna
 • Zainteresowania: sport

 

 • Rogacki Józef
 • Okręg wyborczy: nr 1
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Data urodzenia: 21 listopada 1953 r.
 • Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1998 r. – ostatni Wojewoda Kaliski,
1999-2001 – pierwszy Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
1990-1994 – wiceprezydent Miasta Kalisza,
1994-1998 – członek zarządu Miasta Kalisza,
1998-1999 – radny Województwa Wielkopolskiego,
1990-1998 – radny Kalisza
 • Doświadczenie zawodowe:
praca w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach komunalnych i ubezpieczeniowych,
działalność gospodarcza na własny rachunek (doradztwo gospodarcze i prawne)
 • Zawód wykonywany: dyrektor generalny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Rodzina: żona Elżbieta, syn Adam, troje wnuków
 • Zainteresowania: historia- trzykrotny laureat telewizyjnej „Wielkiej Gry”, geografia, etnografia i folklor, turystyka, sport, sprawy kresów dawnej RP, przynależność do organizacji społecznych i zawodowych: członek m.in. Wspólnoty Polskiej, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (Czechy-Zaolzie), Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej

 

 • Schreiber Grzegorz

Życiorys

 • Okręg wyborczy: Nr 1
 • Komisje:
członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

 

 

 • Sikora Krzysztof

Życiorys

 • Okręg wyborczy: Nr 1
 • Komisje:
członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

 

 • Szopiński Jan
 • Okręg wyborczy: nr 1
 • Komisje:
członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
członek Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
 • Data urodzenia: 1 sierpnia 1957 r.
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
1998-2006 – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2002-2006 – radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Doświadczenie zawodowe:
1985-2001 – dyrektor biura parlamentarnego,
1994-1997 – dyrektor gabinetu Wojewody Bydgoskiego,
1997-1998 – zastępca Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej
 • Zawód wykonywany: -
 • Rodzina: żona Krystyna, córka Nadia
 • Zainteresowania: sport, ekonomia, działka

 

 • Wolski Piotr
 • Okręg wyborczy: nr 5
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
członek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Data urodzenia: 29 kwietnia 1968 r.
 • Wykształcenie: wyższe – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
członek Powiatowej Społecznej Rady Zatrudnienia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Doświadczenie zawodowe:
PTU Gryf – likwidator szkód komunikacyjnych,
„Agrolek” sp. z o.o. Golub-Dobrzyń – kierownik regionu,
„Ampol-Merd” sp. z o.o. – dyrektor regionalny
 • Zawód wykonywany: dyrektor regionalny w firmie handlowej
 • Rodzina: żona Anna, córka Marta, syn Michał
 • Zainteresowania: sport (karate, kung-fu, biegi długodystansowe), turystyka, szachy, poezja

 

 • Zdrojewski Lech
 • Okręg wyborczy: nr 4
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
 • Data urodzenia: 12 kwietnia 1955 r.
 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne:
2002-2006 – radny II kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Doświadczenie zawodowe:
dyrektor w spółkach z o.o. prawa handlowego i spółkach cywilnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Zawód wykonywany: przedsiębiorca
 • Rodzina: żona Mariola, córki Paulina, Marta, Magdalena
 • Zainteresowania: polityka, sport, turystyka

 

 • Zgórzyński Paweł
 • Okręg wyborczy:  nr 6
 • Komisje:
wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
członek Komisji Rewizyjnej
 • Data urodzenia: 15 kwietnia 1971 r.
 • Wykształcenie: wyższe – mgr inż. rolnik
 • Doświadczenie samorządowe i parlamentarne: -
 • Doświadczenie zawodowe:
1996-2000 – ODR Zarzeczewo Rejon Rypin,
2000-2002 – przedstawiciel handlowy firmy „Agrolek”,
2002-2004 – „Grene” Techniczne Zaopatrzenie Rolnictwa,
od 2004 – Starostwo Powiatowe w Brodnicy – zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 • Zawód wykonywany: pracownik samorządowy
 • Rodzina: żona Joanna, córka Julia
 • Zainteresowania: film, książka, podróże
<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309956
Data: 2024-04-20