Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

15.09.2003 - XIII sesja Sejmiku

W dniu 15 września br. odbyła się trzynasta Sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszej części obrad radni analizowali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku. Po zreferowaniu materiału przez Barbarę Fröhlich Skarbnika województwa, a także odczytaniu przez Lucynę Andrysiak, Przewodniczącą Sejmiku województwa pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i odczytaniu takiej opinii przez Romana Pawłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku województwa oraz wystąpieniach szefów klubów, radni 20 głosami „za” (przy 10 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym się”) przyjęli prezentowany dokument.
Drugim z obszernych, ale przyjmowanych systematycznie przez radnych dokumentów była informacja o realizacji „Priorytetów współpracy z zagranicą w latach 2000-2003”, którą przedstawił Wiesław Czarnecki dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Po przerwie radni zdecydowali o zmianach Statutu województwa, który – po wprowadzeniu sugerowanych przez Prezesa Rady Ministrów RP poprawkach, ponownie trafi do rąk radców prawnych premiera Leszka Millera.
W kolejnych punktach obrad radni przyjęli szereg uchwał zatwierdzających zmiany do statutów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Uchylona została Uchwała Nr 837/2002 z dnia 10 września 2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Toruniu i w Bydgoszczy. Radni podjęli uchwałę zmieniającą wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Toruńskiego. Wprowadzone zostały zmiany do Uchwały Nr 323/2000 zmieniające tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Radni zaktualizowali także wieloletni Program rozwoju bazy sportowej województwa na lata 2002-2005.
Na zakończenie radni zaakceptowali projekt uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród Zarządu województwa oraz projekt uchwały zmieniającej w sprawie wynagrodzenia Marszałka województwa.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11318552
Data: 2024-04-21