Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wzrost świadomości lokalnych społeczności w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska

Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 to jeden z tematów poruszanych na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii 22 stycznia br. Informację przedstawił zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Artur Przybylski.

W obradach, które prowadził przewodniczący komisji Paweł Zgórzyński uczestniczyli także: członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, dyrektor Departamentu Środowiska Małgorzata Walter, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojciech Kuliński, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły, kierownik delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu Marek Pawlik oraz Magda Jarząbkowska z Departamentu Środowiska.

W 2014 roku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zanotowano ogółem 22378zdarzeń. Okazuje się, że w stosunku do roku ubiegłego liczba interwencji zwiększyła się o 819. Przyczyną były głównie anomalie pogodowe. Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie prewencji przeciwpożarowej byłykontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów oraz kontrole
w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. W zeszłym roku skontrolowano łącznie 3193 obiekty.Członkowie Komisji podkreślili znaczenie przeprowadzania takich kontroli,szczególnie w placówkach oświatowych. Zdaniem Komisji kontrole powinny być przeprowadzane bez wcześniejszego powiadamiania kontrolowanych placówek.Pozwoliłoby to ocenić faktycznystan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.

W kolejnej części posiedzenia dyrektor Małgorzata Walter przedstawiła projekt „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.” Głównym celem projektu jest przywrócenie walorów przyrodniczych terenom po zamknięciu 22 składowisk, co oznacza, że w perspektywie kilku lat nie będzie różnicy między dawnym składowiskiem, a zielonym terenem otaczającym. W projekcie uczestniczy 21 gmin i 1 związek międzygminny planując przekształcenie rekultywowanych terenów na ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ten sposób korzyści będą podwójne: zdrowsze otoczenie i wzrost świadomości ludzi w dziedzinie ekologii, a szczególnie gospodarowania odpadami.Ścieżki umożliwią prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, przyczyniając się do powszechnego wzrostu świadomości lokalnych społeczności w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, a w szczególności racjonalnego gospodarowania odpadami.

W ostatniej części posiedzenia, Komisja pozytywnie zaopiniowała jedenaście projektów uchwał:

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świekatowo – druk nr 8/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe – druk nr 10/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łasin – druk nr 11/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno – druk nr 12/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szubin – druk nr 13/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka – druk nr 14/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno – druk 16/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chodecz – druk nr 17/14.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grudziądz – druk nr 18/14.

- projekt uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Topólka – druk nr 9/14.

- projekt uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wielgie – druk nr 19/14.

Kancelaria Sejmiku

26 stycznia 2015 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44206393
Data: 2024-06-12