Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

30.12.2003 - XVII sesja Sejmiku

30 grudnia 2003 r. odbyła się XVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następującym porządku

 

Porządek obrad

XVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 30 grudnia 2003 r.
 
1.      Otwarcie sesji - godz. 11.00
 
2.      Sprawy proceduralne:

         - stwierdzenie quorum,
 

    *      przyjęcie porządku obrad,
    *      przyjęcie protokółu z XVI sesji.


3.      Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
  
4.      Informacja nt. pracy Zarządu Województwa - ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
  
5.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r..
 
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu, terminów i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2003 r..
  
7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  
8.      Podjęcie uchwały w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego.
  
9.      Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002 - 2005 przyjętego Uchwałą Nr XIII/168/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. i określenia planu rozwoju na rok 2006.
 
10.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.
 
11.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwód Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie majątku trwałego.
 
12.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 13.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
14.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r..
 
15.      Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 
16.      Wolne wnioski.
 
17.      Zamknięcie sesji.

 

 

I choć temat ten zaplanowano w ostatniej części porządku obrad, uchwalenie budżetu na 2004 rok zdominowało dzisiejsze obrady. Po wystąpieniach szefów klubów radnych oraz samych radnych, a także Tadeusza Dobka Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Romana Pawłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa, a także obszernym  wystąpieniu Waldemara Achramowicza Marszałka województwa odnoszącego się do uwag i zastrzeżeń przedmówców ogłoszono kilka minut przerwy w celu przeprowadzenia krótkiego posiedzenia Zarządu województwa. Zarząd województwa w formie autopoprawek przyjął wnioski Komisji Budżetu i Finansów. Głosami 20 „za” przy 10 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się” zadecydowano o finansach na przyszły rok.

Wcześniej radni przegłosowali zmiany do tegorocznego budżetu, a także zdecydowali w sprawie ustalenia wykazu, terminów i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2003 roku (wydatkami takimi są środki na:
1) budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Medycznych w Grudziądzu – 56,1 tys. zł,
2) opłacenie zamówionych Odznak Honorowych za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9,5 tys. zł,
3) stypendia dla studentów z terenu naszego regionu – 27,4 tys. zł, 4)  modernizację obiektów na potrzeby lecznictwa odwykowego ).

Sporo uwagi poświęcono uchwaleniu programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz postępowaniu o udzielanie dotacji (tematy te szczegółowo omawiali delegaci Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wczorajszej II sesji plenarnej o czym informowałam). Radni zdecydowali o niewielkich korektach w zapisach tego dokumentu. Dzięki nim większa liczba organizacji będzie mogła składać projekty realizowanych przez siebie zadań, które mieścić się będą w ramach programu.

Radni ponownie analizowali i aktualizowali wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005 (konieczność  przesunięć w ramach przyznanego limitu na 2003 rok w celu pełnego jego wykorzystania) oraz Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 1004 (zgodnie z zapisami ustawowymi Sejmik musi coroczny plan zatwierdzić).  Wyrazili również zgodę na zbycie majątku Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwód Lecznictwa Kolejowego w Toruniu.

Rozstrzygnęli też o powołaniu wiceprzewodniczących dla dwóch sejmikowych komisji: Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa, w której zastępcą przewodniczącego został Maciej Mojzesowicz oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której funkcję tę sprawować będzie Regina Ostrowska. Obie kandydatury pozytywnie zaopiniowały wspomniane wyżej komisje.

Na zakończenie dzisiejszych obrad Waldemar Achramowicz Marszałek województwa poinformował radnych, iż wolą Zarządu przekazano 20 tys. zł na pomoc ofiarom katastrofy w irańskim mieści Bam.

Marszałek przekazał również gratulacje na ręce Stanisława Pawlaka dyrektora oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Kruszwica”, która to firma otrzymała złotą statuetkę dla Przedsiębiorstwa Fair Play 2003.

Z kolei Lucyna Andrysiak Przewodnicząca Sejmiku województwa życzyła wszystkim sukcesów w nadchodzącym 2004 roku dziękując jednocześnie za dotychczasową pracę i współpracę w tym mijającym 2003 roku

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 47702405
Data: 2024-06-15