Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

29.12.2004 - XXIX sesja Sejmiku

Porządek obrad

XXIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu  29 grudnia  2004 r.


 

1.      Otwarcie sesji  - godz. 10.00

2.      Sprawy proceduralne:

-          stwierdzenie quorum,

-          przyjęcie protokółu z XXVIII sesji.

3.      Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.

4.      Informacje  Zarządu Województwa

-          z pracy Zarządu Województwa,

-          o wdrażaniu programów operacyjnych. *

       ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.

5.      Zajęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw [projekt Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku].

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 [druk nr 156/2004][załącznik].

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego [druk nr 152/2004][załącznik 1][załącznik 2].

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005 [druk nr 153/2004].

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2005-2010 [druk nr 149/2004][załącznik].

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2005 roku [druk nr 151/2004].

11.  Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy [druk nr 148/2004].

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Ciechocinku dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 2 w Ciechocinku, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 i Gimnazjum Specjalnego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Ciechocinku [druk nr 147/2004].

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej rozwojowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 154/2004].

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/45/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągających wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze [druk nr 155/2004].

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/215/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. [druk nr 159/2004][załącznik]. ***

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. [druk nr 129/2004].**

  17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody [druk nr 138/2004].

18.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających, terminów ich dokonania oraz planów finansowych z upływem 2004 r. [druk nr 158/2004][załącznik].***

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2005 roku [druk nr 150/2004].

20.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/244/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C /projekt ADEP/ [druk nr 157/2004].

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 139/2004].

22.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 140/2004].

23.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciel Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 141/2004].

24.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 142/2004].

25.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 143/2004].

26.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 144/2004].

27.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego [druk nr 145/2004].

28.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady zespołu parków krajobrazowych [druk nr 146/2004].

29.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zaktualizowanego programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002 – 2005 i określenia planu rozwoju na rok 2006 przyjętego Uchwałą Nr XXV/305/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. [druk nr 160/2004].

30.  Podjęcie uchwały w spawie projektu likwidacji oddziałów neurologicznego i ftyzjatrycznego działających w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu n/W [druk nr 132/2004].

31.  Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.

32.  Wolne wnioski.

33.   Zamknięcie sesji.

 

*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją

**   projekt uchwały przekazany został w dniu 17 listopada br.

*** projekt uchwały przekazany zostanie w terminie późniejszym

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44213785
Data: 2024-06-13