Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

31.01.2005 - XXX sesja Sejmiku

31 stycznia 2005 r. odbyła się 30. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Radni podjęli uchwały w sprawach:

1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 rok [27 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

2. zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym Styria (Austria) [25 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”];

3. wyrażenia woli współpracy z Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej [25 głosów „za”, 1 „przeciw”];

4. objęcia przez Województwo udziałów w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w Toruniu [24 głosów „za”, 2 „wstrzymujące się”];

5. objęcia udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. [24 głosów „za”, 2 „wstrzymujące się”];

6. zmiany Uchwały Nr XXVII/336/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie utworzenia spółki „Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej Sp. z o.o.” [25 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”];

7. zmiany Uchwały Nr XVIII/219/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III B [23 głosów „za”, 3 „wstrzymujące się”];

8. zmiany Uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. [22 głosów „za”];

9. zmiany Uchwały Nr 790/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia [21 głosów „za”, 4 „wstrzymujące się”];

10. zmiany Uchwały Nr 812/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [25 głosów „za”, 3 „wstrzymujące się”]. W skład Komisji weszli: Ryszard Zawiszewski, Zygmunt Kwiatkowski, Andrzej Dorszewski, Maciej Świątkowski, Wojciech Szczupakowski. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełnić będzie Ryszard Zawiszewski;

11. zmiany Uchwały Nr XIII/169/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego [19 głosów „za”, 3 „wstrzymujący się”];

12. zatwierdzenia projektu zasad wynagradzania nauczycieli, oraz regulaminu obowiązującego w 2005 roku, określającego wysokość oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw [16 głosów „za”, 2 „przeciw”, 9 „wstrzymujących się”];

13. zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy [20 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

14. projektu ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [26 głosów „za”, 2 „wstrzymujące się”];

15. zmiany Uchwały Nr 733/01 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Centralna Pralnia Służby Zdrowia w Toruniu” [27 głosów „za”];

16. wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [27 głosów „za”]. W skład Komisji weszli: Dariusz Łyjak, Marek Domżała, Andrzej Dorszewski, Maciej Świątkowski, Piotr Ostrowski. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełnić będzie Andrzej Kręgiel dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu .

17. zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy [25 głosów „za”, 2 „wstrzymujące się”]. Miejsce Bartłomieja Kapronia (złożył rezygnację) zajął radny Andrzej Dorszewski.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26138567
Data: 2024-05-27