Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wrzesień 2014

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w obchodach 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Pl. Wolności we Włocławku.

1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Brodnicy przy Pomniku Wdzięczności oraz w Jabłonowie Pomorskim.

1 września – radna Lucyna Andrysiak była obecna na inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle.

1 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Lucyna Andrysiak, Ewa Łapińska, Elżbieta Krzyżanowska i Maciej Świątkowski wzięli udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Bydgoszczy.

1 września – radne: Lucyna Andrysiak, Ewa Łapińska i Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2014/2015, która miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 66 w Bydgoszczy.

2 września – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

2 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sklepu IKEA w Bydgoszczy.

2 września – radna Ewa Łapińska była obecna na uroczystości X-lecia istnienia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

2 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystości podpisania umowy na budowę Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku.

2 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Górsku oraz w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia w Górsku.

3 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w panelu dyskusyjnym podczas XXIV Forum Ekonomicznym, które odbyło się w Krynicy-Zdroju pod hasłem „Pokryzysowy świat – czas nowych liderów”.

3 września – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej III Międzynarodowego Biennale „Początek był w Polsce” w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej organizowanego przez Prywatną Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych we Włocławku.

4 września – radna Ewa Łapińska oraz radna Elżbieta Krzyżanowska były obecne na II Małym Festiwalu „Ty i Ja”, który  w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” odbył się w Bydgoszczy.

4 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w konsultacjach „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020”, powstającego w ramach realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”.

4 września – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym połączeń komunikacyjnych realizowanych przez KPTS SA na terenie powiatu włocławskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

5 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w spotkaniu z przewodniczącymi Rad Gmin, Miast, Powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Górznie oraz w otwarciu zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych w Grudziądzu, dawny port Schulza przy ul. Portowej 8.

5 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w warsztatach naukowo-samorządowych poświęconych problematyce wodnej „33 km3 wody Wisły! - jak ją zagospodarować” w trakcie rejsu z Nieszawy do Grudziądza.

5 września – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na otwarciu wystawy  „Plastyka Bydgoska” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy.

6 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na obchodach „Święta Gęsi Białej Kołudzkiej" w Kołudzie Wielkiej.

6 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w dożynkach gminnych w Osieku.

6 września – radna Ewa Łapińska i radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w Narodowym Czytaniu Trylogii Henryka Sienkiewicza przy bydgoskiej fontannie „Potop”.

6 września – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych.

6 września – radny Jan Wadoń uczestniczył w dożynkach gminno-powiatowych w Karnkowie, gm.  Lipno.

6 września – radny Przemysław Przybylski był współorganizatorem badań profilaktycznych w ramach „Święta dziękczynienia w rodzinie”.

7 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober i Krystian Łuczak uczestniczyli w Dożynkach Wojewódzkich w Łabiszynie.

7 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w dożynkach gminnych w Płużnicy, Świeciu nad Osą, Świętosławiu (gm. Ciechocin).

7 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Narodowym Czytaniu Trylogii Henryka Sienkiewicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej.

7 września – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystym otwarciu Festynu Archeologicznego „Wehikuł czasu” w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach, gm. Izbica kujawska.

7 września – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystościach dożynkowych w Topólce, Kruszynie oraz Lubaniu.

7 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w gminnych dożynkach w Głogowie.

7 września – radny Jan Wadoń był obecny na festynie archeologicznym „Wehikuł czasu” w Wietrzychowicach.

8 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystym podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy Miasta Bydgoszczy, Miasta Torunia oraz Pracodawców Pomorza i Kujaw, które odbyło się w bydgoskim Ratuszu.

8 września – radny Wiesław Żurawski był obecny na uroczystości poświęcenia nowych organów przez biskupa Andrzeja Suskiego w bazylice św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu.

8 września – radny Jan Wadoń uczestniczył w konferencji „Przestrzeń życia Polaków” w Toruniu.

8 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w obradach komitetu przygotowującego 30 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

9 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w Sesji Rady Powiatu Brodnickiego.

9 września – radny Wojciech Jaranowski uczestniczyłem w spotkaniu związkowców z Anwil SA z przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą we Włocławku. Spotkanie dotyczyło planów Zarządu Orlen SA (właściciela Anwil SA) w stosunku do Spółki Anwil SA we Włocławku.

10 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w programie TV Bydgoszcz „Samorządni”, podczas którego dyskutowano o „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

11 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w konferencji naukowej pt. „Kanał Bydgoski w polskim systemie dróg wodnych” w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w XXVI w Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń w Kruszwicy–Kobylnikach.

11 września – radna Lucyna Andrysiak była obecna na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

11 września – radna Ewa Łapińska przeprowadziła lekcję nt. samorządności dla gimnazjalistów bydgoskiego Zespołu Szkół Nr 14, która odbyła się  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

12 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystości jubileuszowej 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych w Szkole Pożarnictwa w Bydgoszczy.

12 września – radny Przemysław Przybylski oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w 5. Kujawsko-Pomorskim Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu.

13 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w spotkaniu kandydatów „KKW SLD Lewica Razem" z terenu powiatu radziejowskiego, którzy znajdą się na listach w tegorocznych wyborach samorządowych.

13 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystościach 15-lecia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, festynie ekologicznym przy Starostwie powiatowym w Brodnicy, festynie rodzinnym „Górale co gór nie mają serdecznie zapraszają” w Góralach.

13 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w obchodach 15-lecia powstania Powiatu Golubsko –Dobrzyńskiego.

13 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak i Jan Wadoń wzięli udział w uroczystości 25-lecia firmy budowlanej WIKSBUD w Lipnie.

13 września – radny Przemysław Przybylski wziął udział w corocznym festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni” zorganizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku koło Torunia oraz wręczył puchary zwycięzcom w IV edycji turnieju towarzyskiego "Gramy razem" w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej.

14 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska uczestniczyły w uroczystych obchodach 75-lecia Pamięci Pomordowanych Szwederowiaków w Bydgoszczy.

14 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w dożynkach rypińskich oraz uczestniczył w uroczystościach odpustu w Sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie.

14 września – radne: Ewa Łapińska i Elżbieta Krzyżanowska były obecne podczas dekoracji uczestników V Biegu Ulicznego w Bydgoszczy.

14 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w dożynkach gminno-parafialnych gminy Choceń, które odbyły się na terenie Parku w Śmiłowicach.

14 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w uroczystych obchodach 400-lecia kościoła w Górsku oraz wziął udział w obradach komitetu przygotowującego interdyscyplinarny konkurs o wielkich Polakach w Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

14 września – radny Wiesław Żurawski był obecny na uroczystym otwarciu wystawy „Gutersloh w obiektywie”, zorganizowanej z okazji 25-lecia współpracy między miastami Gutersloh i Grudziądzem.  

15 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w konferencji prasowej, podczas której przedstawiono założenia organizacyjne tegorocznej, XXIII edycji regat – Wielka Wioślarska o Puchar Brdy 2014.

15-19 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Elżbieta Piniewska i Wiesław Żurawski uczestniczyli w składzie delegacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w prowincji Aksaray w Turcji, której celem było zapoznanie się z profilem gospodarczym tej prowincji i podpisanie umowy „partnerstwa funkcjonalnego”.

16 września – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

17 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka.

17 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na otwarciu Stadionu Miejskiego OSiR we Włocławku, której towarzyszył mecz piłki nożnej kobiet Polska vs Bośnia i Hercogowina.

18 września – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

18 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu kandydatów na radnych „KKW SLD Lewica Razem” miasta Włocławek.

18 września – radny Jan Wadoń wziął udział w I Forum Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

18 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w bydgoskich wydarzeniach: na inauguracji 16. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS w Bydgoszczy, podczas obrad XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie" oraz na odsłonięciu rzeźby „Wiosna” w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym.

19 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w inauguracji kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego „KKW SLD Lewica Razem" Powiatu i Gminy Żnin w Żninie.

20 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w VII Przeglądzie Pieśni w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Brzoziu Polskim.

20 września – radna Ewa Łapińska była obecna na festynie „Uwolnić Latawca”, zorganizowanym przez Radę Osiedla Górzyskowo.

20 września – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na otwarciu wystawy grafik Elżbiety Kamińskiej-Zielińskiej pt. „Grafiki z mostu...” i promocji nowego, jubileuszowego wydania bydgoskiej sagi „Most Królowej Jadwigi" Jerzego Sulimy-Kamińskiego, na festynie z okazji 200. urodzin patrona ulicy Cieszkowskiego w Bydgoszczy, a także wzięła udział w festynie rodzinnym na bydgoskim Górzyskowie.

20 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w obchodach 80-lecia OSP Witosław, wręczenia sztandaru oraz 40-lecia działalności ZO OSP RP, a także była obecna na Święcie Ziemniaka w Maludzinie.

20 września – radny Jan Wadoń uczestniczył w festynie zorganizowanym przez radę sołecką w Wielgiem.

20 września – radny Wiesław Żurawski wziął udział w imprezach Grudziądzkiej Nocy Muzealnej oraz w otwarciu wystawy Tomasza Skorupki pn. „Ptaki”, zorganizowanej z okazji „Europejskich Dni Dziedzictwa 2014” w spichrzach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

21 września – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na koncercie galowym 16. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu  Seniorów ARS w Bydgoszczy.

22 września – posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

22 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystym zaprzysiężeniu Rady Ministrów w  Pałacu Prezydenckim.

22 września – radna Ewa Łapińska i radna Elżbieta Krzyżanowska były obecne na uroczystości wmurowaniu aktu erekcyjnego sali artystycznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

23 września – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

23 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej "Skuteczna komunikacja" Osada Karbówko-Elgiszewo.

24 września – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

24-25 września – radny Jan Wadoń uczestniczył  w konferencji poświęconej „Współdziałaniu służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu”, której miejscem był Toruń.

25 września – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

25 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości otwarcia Gminnej Hali Sportowej w Stolnie.

25 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska były obecne na uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 61 w Bydgoszczy.

25 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w obradach komitetu przygotowującego  obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz był obecny na 60. sesji Rady Miasta Torunia.

26 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Przemysław Przybylski uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia rzeźby pomnikowej gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

26 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości Zakończenia I etapu inwestycji "Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie".

26 września – radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska były obecne na wernisażu wystawy „Sprawozdanie z raju" Katarzyny Gębarowskiej, stypendystki Marszałka Województwa, która obyła się w synagodze w Starym Fordonie w Bydgoszczy.

26 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w seminarium Komitetu Regionów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz wziął udział XVIII Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym Diabetica Expo 2014.

28 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej strzelnicy i XVIII Gminnych zawodach strzeleckich w Kiełpinach, gm. Kowalewo Pom.

28 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w debacie „Synagoga w Starym Fordonie - szanse na rewitalizację" .

28 września – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła  w posiedzeniu Rady Gminy Białe Błota.

28 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w Gali wręczenia  „Toruńskich Aniołów” oraz koncercie kwartetu „Rampa”.

28 września – radny Jan Wadoń był obecny na festynie „Grzybobranie”, zorganizowanym przez LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe w miejscowości Wilcze Kąty, gm. Czernikowo.

29 września – sesja Sejmiku Województwa.

30 września – radny Wiesław Żurawski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

 

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

Informację wprowadziła: Magdalena Czwołek
Data wprowadzenia: 01.10.2014 r.

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za informację: Natalia Szczutkowska   

 

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10800628
Data: 2024-03-01