Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

12.12.2005 - XLI Sesja Sejmiku

41. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Radni jednogłośnie podjęli uchwały  w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez:
 • Krzysztofa Brejzę (lat: 22; zamieszkały w Inowrocławiu, student, okręg wyborczy nr 1, głosów 1.512, Klub: POPiS);
 • Marka Bruzdowicza (lat: 46, zamieszkały w Lipnie, wykształcenie wyższe: lekarz medycyny, dyrektor SP ZOZ w Rypinie, okręg wyborczy nr 6, głosów 2.314, Klub: POPiS)
oraz zadecydowali o przydziale do resortowych komisji Sejmiku:
 • radnego K. Brejzę do Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej;
 • radnego M. Bruzdowicza do Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

Mirosław Czekaj Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Barabara Królikowska-Ziemkiewicz dyrektor toruńskiego oddziału BGK, w związku z uroczystością podpisania porozumienia pomiędzy BGK oraz Samorządem Województwa w sprawie uruchomienia kredytów na środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W trakcie obrad dr Władysław Kubiak w imieniu Zarządu  Województwa przekazał na ręce mł. insp. Barbarze Horbik-Piazdeckiej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy specjalistyczny sprzęt o wartości ok. 300.000 zł. Pani Komendant gorąco podziękowała za ten dar przypominając – i równie gorąco dziękując – za wcześniejsze dary (motocykle, samochody i sprzęt). – To jeden z nielicznych Samorządów, który tak wymiernie współpracuje z Policją – powiedziała.

Radni rozpatrzyli informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa przedstawioną przez Macieja Borowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Radni podjęli też uchwały w sprawach nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”  dla:
 • Zakładów Azotowych „ANWIL” S.A. we Włocławku;
 • osoby fizycznej Teresy Ciepła – brązowej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Rzymie;
 • osoby fizycznej Feliksa Jerzego Czajkowskiego – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu;
 • Zakładów Urządzeń Dozometrzycznych „POLON-ALFA” Sp. z o.o. w Bydgoszczy;
 • osoby fizycznej prof. Jerzego Kaszuby – prorektora ds. dydaktycznych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:
 1. zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 209/99 z dnia 18 października 1999 r. w sprawie Diagnozy Prospektywnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz celów rozwoju Województwa przygotowanych w ramach prac nad strategią rozwoju i Nr 439/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego  [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];
 2. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];
 3. trybu, zasad i harmonogramu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015 [20 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
 4. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [25 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];
 5. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych [26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
 6. zmiany  Uchwały Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok – z autopoprawką Zarządu Województwa [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];
 7. zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu [28 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
 8. zmiany Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [28 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].

Porządek obrad
XLI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  12 grudnia  2005 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XL sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
  ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 • ref. p. Maciej Borowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego województwa [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 4. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego województwa [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 5. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 6. Informacje
 7. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 15/05].**
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 16/05].**
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 209/99 z dnia 18 października 1999 r. w sprawie Diagnozy Prospektywnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz celów rozwoju Województwa przygotowanych w ramach prac nad strategią rozwoju i Nr 439/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego  [druk nr 153/05] [załącznik].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. [druk nr 154/05] [załącznik].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu, zasad i harmonogramu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015   [druk nr 186/05] [załącznik].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [druk nr 193/05] [załącznik].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych [druk nr 194/05] [załącznik].
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej   Uchwałę Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [druk nr 199/05].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu [druk nr 195/05].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [druk nr 197/05].
 18. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją
**   projekt uchwały doręczony zostanie przed sesją

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11318390
Data: 2024-04-21