29.12.2005 - XLII Sesja Sejmiku

Porządek obrad
XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  29 grudnia  2005 r.

 

  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokółu z  XLI sesji.
  • z pracy Zarządu Województwa
  • o wdrażaniu programów operacyjnych*
  • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
  1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
  2. Sprawy proceduralne:
  3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
  4. Informacje
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [druk nr 204/05] [załącznik].
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 [druk nr 181/05] [załącznik].
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2006 roku [druk nr 196/05] [załącznik].
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/550/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.  w sprawie wieloletniego programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 [druk nr 201/05].
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. [druk nr 185/05].**
  10. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli [druk nr 198/05] [załącznik].
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa [druk nr 202/05] [załącznik].
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe [druk nr 203/05] [załącznik].
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu oraz zatwierdzenia Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu [druk nr 179/05] [załącznik 1] [załącznik 2].
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia zmian do Statutu [druk nr 200/05].
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy [druk nr 120/05].
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy [druk nr 121/05].
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu [druk nr 122/05].
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy [druk nr 123/05].
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy [druk nr 124/05].
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/10/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/18/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
  23. Podjęcie uchwały w sprawie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela samorządu gospodarczego w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 213/05].
  24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem 2005 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych [druk nr 205/05].
  25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
  26. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
  27. Wolne wnioski.
  28. Zamknięcie sesji.
<czerwiec 2017>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
2017 Rok Władysława RaczkiewiczaDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnymGaleria zdjęć

Ilość wyświetleń: 2257205
Data: 2017-06-23