Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Kwiecień 2014

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ

1 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Żnińskim Zbigniewem Jaszczukiem w sprawie powiatu żnińskiego w nowej perspektywie finansowej.

1 kwietnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział we Włocławskich Targach Szkół i Rzemiosła oraz przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

2 kwietnia – radny Jan Wadoń uczestniczył w zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w Obrowie.

2-3 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów UE w Brukseli.

4 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Grzegorz Gaca, Elżbieta Krzyżanowska i Józef Rogacki uczestniczyli w sesji Rady Miasta Bydgoszczy poświęconej Porozumieniu w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

4 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w kiermaszu i aukcji wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bydgoszczy.

4 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy.

4 kwietnia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w uroczystym spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

4 kwietnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w debacie pod hasłem: „Nie tylko wybory – jak młodzież może wpłynąć na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji", która została zorganizowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Brodnicy w ramach zadania rekrutacyjnego do XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

4 kwietnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w otwarciu wystawy „Józef Kotlarczyk Malarstwo, grafika – w 20. rocznicę śmierci artysty”. Wystawa została otwarta w salach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

5 kwietnia – radna Ewa Łapińska wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Forum Równych Praw Kobiet w Toruniu.

6 kwietnia – radny Jan Wadoń uczestniczył w konferencji „Rewitalizacja kościoła w Czarnem” w Wielgiem.

7 kwietnia – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Wojciech Jaranowski,  Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której uchwalono Strategię Rozwoju Miasta Włocławek 2020+.

7 kwietnia – radny Paweł Knapik wziął udział w oficjalnym otwarciu Międzynarodowej Sportowo-Językowej Wymiany Młodzieży Euroschoolsport.

8 kwietnia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

8 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konferencji poświęcona zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem żywności w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

8 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji NAT Komitetu Regionów UE w Brukseli.

8 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w obchodach Święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

8 kwietnia – radny Paweł Knapik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami poświęconym aktualnej sytuacji gmin i powiatów.

9 kwietnia – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, które odbyło się w sali konferencyjnej Portu Lotniczego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

9 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu w ramach projektu „Bezpieczna szkoła – demokratyczny kraj.”

9 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w podsumowaniu Miejskich Igrzysk Młodzieży w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy.

9 kwietnia – radny Paweł Knapik poprowadził lekcję samorządowa dla uczniów Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak.

9 kwietnia – radny Jan Wadoń uczestniczył w udział w inauguracji V Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości we Włocławku.

9 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Paweł Zgórzyński wzięli udział w konferencji „Rola administracji publicznej w kreowaniu polityki senioralnej”, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy i Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu. Konferencja odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

10 kwietnia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

10 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji ECOS Komitetu Regionów UE w Brukseli.

10 kwietnia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu młodzieży I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu pt. „Dekada przełomu 1980-1990” z udziałem prof. dr hab. Romana Backera i prof. Andrzeja Tyca.

10 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu z członkami Klubu Seniora ZNP w Bibliotece UKW w Bydgoszczy.

10 kwietnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w posiedzeniu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

10 kwietnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystościach 74. rocznicy mordu katyńskiego i tragedii smoleńskiej; złożył wiązanki biało czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz pod Tablicą pamięci śp. Anny Walentynowicz oraz wziął udział we Mszy św. w kościele św. Franciszka Xawerego w intencji 96 ofiar katastrofy w Smoleńsku.

11 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Misterium Męki Pańskiej -Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie Zamek.

11 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystości wręczenia Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoskiemu Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Biziela w Bydgoszczy.

11 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak i Krystian Łuczak oraz radna Elżbieta Piniewska uczestniczyli w IV Kujawsko-Pałuckim Zgromadzeniu Samorządowym w Bielicach.

11 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci Jana Drzewieckiego w Szkole Podstawowej w Białych Błotach oraz uczestniczyła w otwarciu Pracowni Filmoteki Szkolnej w Gimnazjum w Białych Błotach.

11 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Przeglądzie Talentów Integracji im. Agnieszki Pawlickiej w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

11 kwietnia – radny Wojciech Jaranowski oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu. konsultacyjnym nt. kierunków rozwoju samorządów wchodzących w skład powiatu włocławskiego w ramach tworzonego Obszaru Rozwoju Gospodarczego. Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

11 kwietnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która odbyła się ulicami miasta Grudziądza od dzielnicy Rządz do dzielnicy Strzemięcin z udziałem około 1000 mieszkańców miasta.

12 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w VI Indywidualnych Mistrzostwach Górzyskowa w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy.

12 kwietnia – radny Jan Wadoń wziął udział w uroczystości przekazania jednostce OSP ciężkiego samochodu bojowego w Skępem.

12 kwietnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Jarmarku Wielkanocnym w Rypinie, zorganizowanym przez Urząd Gminy Rypin.

13 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Misterium Męki Pańskiej w Kościele Parafialnym w Jabłonowie Zamek.

13 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w inauguracji trzeciej edycji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Żninie.

13 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w przekazaniu „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” w Katedrze Bydgoskiej oraz uczestniczyła w powitaniu Mistrza Europy Adriana Zielińskiego i Wicemistrza Europy w Podnoszeniu Ciężarów w Mroczy.

13 kwietnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w XVI Powiatowej Wystawie Stoły Wielkanocne na Kujawach w Lubrańcu.

13 kwietnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na Koncercie Wielkopostnym w Bazylice kolegiackiej św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu z okazji kanonizacji honorowego obywatela Grudziądza Jana Pawła II.

14 kwietnia – radna Ewa Łapińska wzięła udział w zwiedzaniu wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych „My też potrafimy”.

14 kwietnia – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

14 kwietnia – sesja Sejmiku Województwa.

14 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w debacie „Dostępność instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych”, która odbyła się Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

14 kwietnia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

17 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z Radnymi Miasta Jabłonowa Pomorskiego.

22 kwietnia – radna Ewa Łapińska wzięła udział w pracach zespołu do weryfikacji wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz uczestniczyła w debacie „Kobieta w polityce”.

23 kwietnia – radna Ewa Łapińska oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w uroczystej sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

24 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystym chrzcie czterech nowoczesnych łodzi wioślarskich Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostia.

24 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w sesji Rady Miasta Inowrocławia.

24 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w I Spotkaniu Rad Działalności Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

24 kwietnia – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Jeremie.

24 kwietnia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla maturzystów Zespołu Szkół Elektronicznych i Mechanicznych w Toruniu, które odbyło się w Dworze Artusa.

25 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w zakończeniu roku szkolnego dla maturzystów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

25-28 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radne Elżbieta Piniewska i Ewa Łapińska wzięli udział w oficjalnej delegacji Samorządu Województwa w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II w Rzymie.

25 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w gali wręczenia wyróżnień „CENTURY 2013” dla mieszkańców powiatu żnińskiego w Żnińskim Domu Kultury.

25 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na koncercie w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

25 kwietnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego oraz uroczystym różyczkowaniu uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

26 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak, radna Elżbieta Krzyżanowska i radny Józef Rogacki uczestniczyli w inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w Operze Nova w Bydgoszczy.

26 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej z zapleczem ornitologicznym oraz remizy strażackiej OSP w Wielu.

27 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak była obecna na Mistrzostwach Polski w Zapasach Seniorów w Solcu Kujawskim.

27 kwietnia – radny Wiesław Żurawski był obecny w grudziądzkim Muzeum na „Koncercie Papieskim – Karol Wojtyła” w dniu kanonizacji Honorowego Obywatela Grudziądza i Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jana Pawła II.

28 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w biegu Bydgoszcz na Start, który jest zaliczony do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz uczestniczył w programie Strefa Kibica w TV Bydgoszcz, w którym opowiadał o Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

28 kwietnia – radna Ewa Łapińska wzięła udział w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

28 kwietnia – radny Jan Wadoń wziął udział w uroczystości inauguracji obchodów 665-lecia Lipna.

29 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na przedstawieniu „Cyrulik Sewilski” w ramach XXI Bydgoskiego Festiwalu Operowego w Operze Nova w Bydgoszczy.

29 kwietnia – radny Stanisław Pawlak oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w konferencji poświęconej realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

30 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w „różyczkowaniu” klas maturalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy.

30 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w jubileuszu 20-lecia Pałacu Lubostroń.

30 kwietnia – radny Paweł Knapik wziął udział w sesji Rady Powiatu Świeckiego.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.


Informację wprowadziła: Magdalena Czwołek
Data wprowadzenia: 28.05.2014
 
Osoba odpowiedzialna za informację: Natalia Szczutkowska   

 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309653
Data: 2024-04-20