Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

25.09.2006 - XLIX Sesja Sejmiku

Porządek obrad
XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  25 września  2006 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLVIII sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
   ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 • ref. p. Lucyna Andrysiak Przewodnicząca Sejmiku Województwa
 • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.                                          
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 29/06].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 30/06].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 31/06].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 32/06].
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2006 r. – ref. p. Barbara Fröhlich Skarbnik Województwa.
 10. Informacja o realizacji priorytetów współpracy zagranicznej – ref. p. Wiesław Czarnecki Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc” [druk nr 124/06].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych” [druk nr 125/06].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim” [druk nr 126/06].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” [druk nr 128/06].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” [druk nr 129/06].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów” [druk nr 130/06].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej” [druk nr 132/06].
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży” [druk nr 133/06].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/432/05 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 z późniejszymi zmianami [druk nr 104/06] [załącznik].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego [druk nr 140/06].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu [druk nr 136/06].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) [druk nr 135/06] [załącznik].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku [druk nr 139/06] [załącznik].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 137/06].
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/718/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk nr 127/06].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu [druk nr 122/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu [druk nr 123/06].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu [druk nr 131/06].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu [druk nr 141/06] [załącznik].
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. [druk nr 142/06] [załącznik].
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminmowego kredytu w 2006 r. [druk nr 138/06].
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia [druk nr 144/06].
 33. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 34. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 35. Wolne wnioski.
 36. Zamknięcie sesji.
<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26581130
Data: 2024-05-27