Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Luty 2014

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ1 lutego – radny Jan Wadoń był obecny na spotkaniu noworocznym, zorganizowanym w Lipnie przez starostę tamtejszego powiatu.

1 lutego – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu noworocznym przedsiębiorców, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. W spotkaniu uczestniczył m.in. wicepremier Janusz Piechociński.

4 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Grzegorz Gaca, Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym porozumienia między gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Prezydenta Bydgoszczy i Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy w bydgoskim Ratuszu.

4 lutego – radna Lucyna Andrysiak spotkała się Łabiszynie burmistrzem Jackiem Kaczmarskim oraz w Barcinie z burmistrzem Michałem Pęziakiem.

4 lutego – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w XIV Balu Radości, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie dla osób niepełnosprawnych.

6 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji NAT Komitetu Regionów UE w Brukseli.

6 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Krystian Łuczak był obecny w Warszawie na konferencji nt. „Okrągły Stół - doświadczenie polskie czy uniwersalna metoda na demokratyzację”, która w 25. rocznicę obrad odbyła się w gmachu Sejmu RP.

6 lutego – radna Lucyna Andrysiak była obecna w Toruniu: na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzięła udział w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na temat zmian w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

7 lutego – przewodnicząca Sejmiku Województwa Dorota Jakuta oraz radni: Lucyna Andrysiak, Grzegorz Gaca, Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska i Maciej Świątkowski byli obecni w Dąbrowie Chełmińskiej na spotkaniu, podczas którego omówiono stan kształt bydgosko-toruńskiego partnerstwa dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

7 lutego – radna Elżbieta Piniewska wręczyła nagrodę panu Marcinowi Kozłowskiemu, trenerowi drużyny dziewcząt w piłkę nożną, podczas spotkania Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu.

7 lutego – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w pierwszym Business Mikserze, działającym w ramach Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.

8 lutego – radny Paweł Zgórzyński wziął udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Zakroczu.

9 lutego – radna Ewa Łapińska wzięła udział w obchodach 74. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir.

10 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów UE w Brukseli.

11 lutego – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

12 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji ENVE Komitetu Regionów UE w Brukseli.

12 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska były obecne na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

12 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

12 lutego – radny Janusz Niedźwiecki był obecny na posiedzeniu Zarządu Klubu Sportowego „Start Wisła”.

13 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w pracy Zespołu Monitorującego Strategie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 w obszarze „Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi”, który obradował  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

13 lutego – radny Paweł Knapik spotkał się z burmistrzem Nowego w sprawie transportu kolejowego.

14 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu Rady Społecznej Przychodni OLK-MED.

14 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Krystian Łuczak oraz radny Wiesław Żurawski byli obecni w Muzeum Ziemi Chełmińskiej na otwarciu wystawy „Chełmno - miasto zabytków i zakochanych”, pokłosia IX Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury, a także  uczestniczyli w chełmińskiej inauguracji obchodów Dnia Świętego Walentego i koncercie finałowym laureatów VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Miłosnej.

14 lutego – radna Ewa Łapińska wzięła udział w spotkaniu Zespołu Monitorującego dla obszaru  „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”.

14 lutego – radny Zbigniew Socha uczestniczył wraz z posłem Tomaszem Lenzem w spotkaniu z mieszkańcami Brodnicy, w biurze przy ul. Kopernika 1 w Brodnicy.

15 lutego – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Kowalkach, gm. Rypin.

15 lutego – radny Wiesław Żurawski był obecny na IV Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

17 lutego – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

17 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak wzięli udział w spotkaniu dotyczącym przebudowy, rozbudowy i modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

17 lutego – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w otwarciu rocznicowej wystawy „NZS w Bydgoszczy”, które z udziałem  posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyło się w holu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z okazji 33. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

18 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej wspierającej przygotowanie RPO na lata 2014-2020.

18 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji ECOS Komitetu Regionów UE w Brukseli.

18 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zorganizowała spotkanie Prezydenta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wojewódzkiego porozumienia Stron dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

18 lutego – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 lutego – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Budżetu i Finansów.

19 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji COTER Komitetu Regionów UE w Brukseli.

19 lutego – radny Jan Wadoń uczestniczył w sesji Rady Gminy Wielgie.

19 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spektaklu przygotowanym przez zespół teatralno-kabaretowy „GALIMATIAS” pt. „Miłość niejedno ma imię”, działającym przy Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

19 lutego – radny Wiesław Żurawski był obecny na uroczystości składania wiązanek kwiatów przez młodzież szkolną pod pomnikiem Mikołaja Kopernika z okazji 541. rocznicy urodzin Wielkiego Astronoma.

20 lutego – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Przedstawicielstwie UM w Bydgoszczy, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

20 lutego – radny Grzegorz Gaca uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

20 lutego – radny Wiesław Żurawski wspólnie z Kołem Przewodników Kujawsko-Pomorskich PTTK wziął udział w imprezie astronomicznej w Planetarium im. Mikołaja Kopernika, które odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Grudziądzu.

20 lutego – radny Paweł Knapik wziął udział w otwarciu nowej sali gimnastycznej w Nowem.

21 lutego – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. kanonika Janusza Majewskiego (pierwszego proboszcza parafii św. Stanisława na Rządu) pod przewodnictwem biskupów: ks. prof. Józefa Szamockiego i ks. dr Andrzeja Suskiego w Grudziądzu.

22-23 lutego – radny Wiesław Żurawski wziął udział w posiedzeniu Rady Parafialnej i w nabożeństwach z ks. biskupem Józefem Szamockim w trakcie wizytacji duszpasterskiej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu.

22 lutego – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.

22 lutego – radna Elżbieta Piniewska współorganizowała koncert charytatywny SERCA GRANIE w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

22 lutego – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Kotowach, gm. Skrwilno.

24 lutego – sesja Sejmiku Województwa.

24 lutego – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach, które odbyło się w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

25 lutego – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystości wręczenia raportu z ewaluacji problemowej w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy.

26 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na posiedzeniu Krajowej Rady Buraka Cukrowego w Kruszwicy.

26 lutego – radny Przemysław Przybylski prowadził panel dyskusyjny, którego gościem była Pani Prezes Janina Mirończuk z Fundacji „Światło”.

26 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na sesji Rady Miasta Bydgoszczy oraz uczestniczyła w otwarciu wystawy „Nauki Dawne i Niedawne” w Instytucie Fizyki UKW.

27 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości podpisania umów na realizację inwestycji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Toruniu.

27 lutego – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

27 lutego – radny Józef Rogacki wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Operze Nova w Bydgoszczy.

27 lutego – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w Centrum Dialogu we Wszechnicy Filmowej.

27 lutego – radny Jan Wadoń uczestniczył w „Festiwalu smaków” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie.

28 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w podpisaniu porozumienia przez Wójtów Gmin Brodnica, Zbiczno, Burmistrza Miasta Brodnica i Starostwo Powiatowe Brodnica w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna” w Brodnicy.

28 lutego – radny Wiesław Żurawski był obecny na otwartym spotkaniu mieszkańców miasta i okolic z profesorem Andrzejem Zybertowiczem z UMK nt. „Dokąd zmierza Polska?”.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

Informację wprowadziła: Magdalena Czwołek
Data wprowadzenia: 7.04.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Natalia Szczutkowska   
<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26115026
Data: 2024-05-27