Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Styczeń 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu noworocznym parlamentarzystów, samorządowców, działaczy gospodarczych, społecznych i kulturalnych na zaproszenie Prezydenta m. Włocławek Andrzeja Pałuckiego w pałacu Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojza Meringa.

4 stycznia – radna Iwona Kozłowska prowadziła spotkanie z młodzieżą ponadgimnazjalną na temat samorządu i polityki lokalnej w ramach projektu „Młodzież czyta gazety”. Lekcja odbyła się w Zespole Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim.

4 stycznia – radny Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i władzami Wojewódzkiego Związku Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

4 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

5 stycznia – radny Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w corocznym spotkaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej oraz w uroczystości wręczenia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego za 2010 rok, w Dobrzyniu nad Wisłą.

6 stycznia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w obchodach Święta Trzech Króli w Kościele Rektorskim Zgromadzenie Świętego w Bydgoszczy

7 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w Gali, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytu Gazety Pomorskiej na sportowca 50-lecia w województwie kujawsko-pomorskim.

7 stycznia – radny Przemysław Przybylski wziął udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą „Oratorium” im. bł. ks.  Bronisława Markiewicza

8 stycznia – radny Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w uroczystości podsumowania VIII edycji konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”, w Bydgoszczy.

10 stycznia – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w Sępólnie Krajeńskim.

10 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu noworocznym Banku PKO. Przewodnicząca uczestniczyła również w posiedzeniu Rady Organizacji Pozarządowych w Toruniu.

11 stycznia – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Rady Organizacji Pozarządowych.

11 stycznia – radna Barbara Kania uczestniczyła w Sesji Plenarnej Rady Organizacji Pozarządowych, w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Walnym Zgromadzeniu Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri w Lipnie.

11 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w III Zjeździe Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

11 stycznia – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, przy ul. Bechiego.

11 stycznia - radny Przemysław Przybylski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Zgromadzenia św. Michała Archanioła w sprawie planowanego muzeum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

12 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystej kolacji kolędowej w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku.

13 stycznia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

13 stycznia – radna Lucyna Andrysiak spotkała się z wiceburmistrzem gminy Mroczy.

13 stycznia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych, w JFTC w Bydgoszczy.

13 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu z Teresą Repczyńską Dyrektor Delegatury IPN w Bydgoszczy.

13 stycznia -  wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w proteście mieszkańców  Inowrocławia w sprawie zaniechania budowy obwodnicy Inowrocławia.

14 stycznia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Honorowego II Balu Marszałka, w Przysieku.

14 stycznia - wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej w Inowrocławiu w trakcie VIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjum oraz przyjmował interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu.

14 stycznia – radna Ewa Łapińska brała udział w pracach jury w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

15/16 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w konferencji "Samorząd Lokalny a Unia Europejska" samorządowców SLD województwa Kujawsko-Pomorskiego Chomiąży Szlacheckiej.

17 stycznia – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Lubostroniu.

18 stycznia – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

18 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystym otwarciu pierwszego w regionie Tygodnia Kultury Żydowskiej i spotkaniu z Ambasadorem Izraela.

18 stycznia – posiedzenie Komisja Pracy; Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

18 stycznia – radna Barbara Kania uczestniczyła w spotkaniu z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim.

20 stycznia – Konwent Przewodniczących Klubów.

20 stycznia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury w siedzibie Portu Lotniczego w Bydgoszczy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

20 stycznia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości z okazji 66 rocznicy wyzwolenia Włocławka pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Plac Wolności we Włocławku.

20 stycznia - radny Przemysław Przybylski wziął udział w sesji Rady Miasta Torunia.

21 stycznia – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki.

21 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu „Samorząd na obcasach”.

21 stycznia – radny Przemysław Przybylski zorganizował spotkanie pomiędzy Marszałkiem Województwa a Członkiem Zarządu Zgromadzenia św. Michała Archanioła w celu omówienia warunków współpracy przy tworzeniu muzeum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku 22 stycznia – radny Jacek Gajewski uczestniczył w Balu Sportowca wraz z ogłoszeniem wyników dziewiątego plebiscytu „Nowości” na „Sportowca Roku Torunia” w Centrum Targowym „Park” w Toruniu.

22 stycznia – Bal Marszałka

24 stycznia – sesja sejmiku województwa

24 stycznia – radna Lucyna Andrysiak prowadziła zebranie wiejskie w Białych Błotach. Zebranie związane było z wyborem sołtysa.

24 stycznia – radna Lucyna Andrysiak, na zaproszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego brała udział w spotkaniu z radnymi województwa, związanymi z  Bydgoszczą

24 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta, na zaproszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego brała udział w spotkaniu z radnymi województwa, związanymi z  Bydgoszczą

24 - 26 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak, radni: Jan Krzysztof Ardanowski i Tomasz Szymański uczestniczyli w delegacji samorządu województwa w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grüne Woche" w Berlinie. Polska ekspozycja miała na celu wypromowanie produktów regionalnych

25 stycznia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w spotkaniu ze starostą i wicestarostą nakielskim.

26 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak, jako koordynator polityczny Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów spotkał się w Brukseli z grupą samorządowców z województwa pomorskiego, odbywających wizytę studyjną pt. „Polityki i inicjatywy UE na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych”.

26 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

26 stycznia - radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

27-28 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w 88 sesji plenarnej Komitetu Regionów UE. W trakcie sesji była omawiana z komisarzem ds. rolnictwa UE Dacianem Ciolosem Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 r.

27 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober wziął udział w posiedzeniu Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

27 stycznia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w spotkaniu promującym album „Bydgoszcz Magiczna” w Operze Nova w Bydgoszczy.

27 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak  uczestniczył w proteście mieszkańców Inowrocławia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

28 stycznia – radna Lucyna Andrysiak brała udział w spotkaniu  Komitetu Honorowego podsumowującym II Bal Marszałka w Przysieku.

28 stycznia – przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w pracach jury finału VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu i wręczyła nagrody laureatom.

28 stycznia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym omówienia planów rozwojowych Miasta Włocławek oraz sposobu ich finansowania zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Włocławek.

28 stycznia – radna Barbara Kania uczestniczyła w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

28 stycznia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w pracach jury finału VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

28 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak, na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławek Andrzeja Pałuckiego uczestniczył w spotkaniu radnych sejmiku z okręgu nr 6. Tematem spotkania były "Plany rozwojowe gminy miasto Włocławek".

28 stycznia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miasta we Włocławku z Prezydentem Andrzejem Pałuckim i I Zastępcą Prezydenta Jackiem Kuźniewiczem. Celem spotkania było omówienie planów miejscowych miasta oraz sposoby finansowania ich przy udziale środków unijnych.

29 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w koncercie promującym wydaną  inicjatywy Samorządu Województwa, płytę zespołu Los Angeles Trio "Carissima" w Pałacu  Lubostroniu.

31 stycznia – radna Lucyna Andrysiak wraz z radnymi Klubu Radnych SLD złożyła podpis pod apelem w sprawie drogi S 5 w redakcjach Gazety Pomorskiej i Expressu Bydgoskiego.

31 stycznia – radna Lucyna Andrysiak brała udział w blokadzie ul .Wyszyńskiego w Bydgoszczy w proteście przeciw opóźnieniu realizacji drogi S 5.

31 stycznia – radny Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami, poświęconym sytuacji w rolnictwie, a w szczególności sytuacji na rynku trzody chlewnej w Buszkowie, gmina Koronowo.

31 stycznia – radny Jacek Gajewski uczestniczył w otwarciu hali sportowej w Janikowie na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Głównej.

31 stycznia – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w konferencji pt.: „Zmiany w systemie edukacji” w Sępólnie Krajeńskim.

31 stycznia –wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak wraz z pozostałymi członkami klubu SLD złożył podpis w sprawie zaniechania budowy kluczowych inwestycji drogowych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w redakcjach: Gazety Pomorskiej i Expressu Bydgoskiego.

31 stycznia – wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak brał udział w proteście mieszkańców Bydgoszczy w sprawie zaniechania budowy drogi S-5 na odcinku od Nowych Marz do Gniezna.

31 stycznia – posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.
<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10804336
Data: 2024-03-01