Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marzec 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ

1 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak w ramach Komisji EDUC Komitetu Regionów wziął udział w odbywających się od 1 do 5 marca Targach CeBIT w Hanowerze.

1 marca – radna Barbara Kania uczestniczyła w uroczystości przekazania i poświęcenia łodzi ratunkowej dla OSP w Bobrownikach. Przekazania dokonał minister Zbigniew Sosnowski.

1 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zabraniu sprawozdawczo-wyborczym w sołectwach Stary Jarużyn oraz Samoklęski Małe.

1 marca – radny Przemysław Przybylski spotkał się z wójtem gminy Zławieś Wielka Janem Surdyką, w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Czarnowie.

2 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu Stowarzyszenia „Iskierki” w Bydgoszczy.

2 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Sesji Rady Miasta Gniewkowo.

2-3 marca – radny Zenon Flejter wziął udział w Ogólnopolskich Zawodach Piłki Halowej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Głównego druha Waldemara Pawlaka w Gąsawie.

2 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sołectwie Rozpętek.

3 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w spotkaniach z rolnikami w Izbicy Kujawskiej i Lubrańcu. Spotkania poświęcone były ocenie sytuacji wsi i rolnictwa.

3 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sołectwie Małocin.

4 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w spotkaniu z rolnikami powiatu golubsko – dobrzyńskiego w Szafarni.

4 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak radny Stanisław Pawlak wzięli udział w uroczystości jubileuszu 40-lecia włocławskiego ciepłownictwa w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej  we Włocławku.

4 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Święto Krowy” w Samostrzelu.

4 marca – radny Przemysław Przybylski spotkał się z dyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu ks. Przemysławem Szulcem. Celem spotkania było omówienie pomocy w dalszym remoncie placówki.

7 marca – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

7 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczyli w konferencji dotyczącej "Informatyzacji Szpitala" w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

7 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie.

7 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości z okazji Dnia Kobiet na zaproszenie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów w Nakle.

7 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sołectwie Ludwikowo.

7 marca – radny Przemysław Przybylski spotkał się z dyrektorem MZK Toruń Marią Zawal. Spotkanie odbyło się w Toruniu.

8 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta spotkała się z przedstawicielami konwentu burmistrzów i konwentu wójtów oraz z mecenasem. Spotkanie dotyczyło sporu z Zakładem ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 
8 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu kobiet związanych z oświatą z podsekretarz stanu MEN Lillą Jaroń. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Temat spotkania przewidywane zmiany w zarządzaniu oświatą.
 
8 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radny Jan Krzysztof Ardanowski poprowadzili wspólnie z dyrektorem Kancelarii Sejmiku specjalną lekcję wiedzy o samorządzie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Bolesława Chrobrego z Grudziądza. Lekcja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
8 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober spotkał się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego  im.  Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy w ramach projektu „Młodzież czyta gazety. Promocja idei i praktyki promocji samorządu w mediach”.

8 marca –  radna Barbara Kania uczestniczyła w konferencji:  „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla rozwoju usług publicznych w Polsce”. Konferencja odbyła się w Toruniu.

8 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w wernisażu dwóch wystaw: „Joanna Pałys. Obiekty” oraz „Dzieło Roku”. Wernisaż odbył się w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy.

8 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu „Kobiety Aktywne” w Bydgoszczy.

8 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Łankowicach.
 
8 marca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, przy ul. Bechiego.

8 marca – radny Przemysław Przybylski na zaproszenie rektora WSKSiM, O. dr Tadeusza Rydzyka CSsR uczestniczył w części oficjalnej warsztatów dziennikarskich. Warsztaty odbyły się w siedzibie uczelni w Toruniu.

9 marca – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół gimnazjalnych pod patronatem Ministerstwa Środowiska – „Wiedza o O.Z.E - oświetli Twoją szkołę” - Gimnazjum Nr 23 w Bydgoszczy.

10 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów, które odbyło się w Clermont-Ferrand we Francji
 
10 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w inauguracji roku jubileuszowego z okazji 60-lecia istnienia Polskiego Związku Niewidomych oraz 65-lecia zjednoczenia Krajowego Ruchu Niewidomych w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN "HOMER" w Bydgoszczy.

10 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak spotkał się z dr hab. Stanisławem Kunikowskim Rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku.  Spotkanie dotyczyło wizji rozwoju uczelni w regionie.

10 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w ceremonii otwarcia budynku terapeutycznego
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

10 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sołectwie Dziewierzewo.

10 marca – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

10 marca – radny Przemysław Przybylski spotkał się z prezydentem Torunia Michałem Zalewskim, w sprawie dalszej współpracy na rzecz Miasta Torunia. Spotkanie odbyło się w Toruniu.

11 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu Gminnego Koła Kobiet „Kobiety Kobietom” w Zielonczynie.

11 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w seminarium Komisji Zasobów Naturalnych, poświęconym Odnowionej Wspólnej Polityce Rolnej, które odbyło się w Clermont-Ferrand we Francji.

11 marca – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu z  dyrektorem Gabinetu Marszałka, Beatą Sawińską. Spotkanie dotyczyło organizacji przez Kurię Biskupią we Włocławku koncertu „Uwielbienie” w dniu 23 czerwca 2011 roku w ramach Święta Województwa.

11 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Malice.

11 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu wójtów gmin, na terenie których prowadzona jest budowa autostrady A1 na odcinku od węzła Czerniewice S10, przez węzeł Kowal
do granic województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie zorganizował wicemarszałek Dariusz Kurzawa. Tematem spotkania były uszkodzenia urządzeń melioracyjnych powstałych w czasie realizacji prac budowlanych przez wykonawcę.

12 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystościach rocznicowych Powstania Wielkopolskiego w Białych Błotach i w Łochowie.

12 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w podsumowaniu ogólnopolskiego konkursu na najlepszy klub seniora "Laur Seniora 2010" oraz w XI Sejmiku Seniorów w Bydgoszczy.

12 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości 60-lecia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach.

12 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie, gmina Boniewo.

14 marca – posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Pomocy i Ochrony Zdrowia wraz z  Komisją Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Poszanowania Energii.

14 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z rolnikami powiatu świeckiego w Świeciu nad Wisłą. Tematem spotkania była ocena sytuacji bieżącej w rolnictwie i potrzeba organizowania gospodarczego rolników.

14 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami z terenu powiatu brodnickiego. Spotkanie odbyło się w Brodnicy.

14 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Kazimierzewo.

14 marca – radny Przemysław Przybylski spotkał się z prezesem Fundacji na Rzecz Pomocy Rodzinie z Torunia. Spotkanie odbyło się w Toruniu.

15 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu z radnymi i wójtem Gminy Złotniki Kujawskie, Witoldem Cybulskim. W trakcie spotkania omawiano problemy gminy.

15 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, radni: Wojciech Jaranowski i Ewa Łapińska uczestniczyli w pracach jury podczas VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów.

15 marca – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w pracach jury w VIII Finale Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjum.

15 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych marszałka województwa Piotra Całbeckiego w Urzędzie Marszałkowskim w Bydgoszczy.

15 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów w ramach dyżuru radnego w Urzędzie Marszałkowskim w Bydgoszczy.

15 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Ślesin.

16 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy plenerowej ”O wieś wolną, niezależną, samorządną”. Wystawa została przygotowana przez historyków z pionu edukacyjno-naukowego bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
z okazji trzydziestej rocznicy Bydgoskiego Marca ’81.

16 marca - radny Przemysław Przybylski wziął udział w spotkaniu z byłymi pracownikami TORPO S.A. w Toruniu. Celem spotkania było zapoznanie się z obecną sytuacją prawną i finansową pracowników.

17 marca – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
17 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konwencie wójtów województwa kujawsko-pomorskiego w Ryńsku (gmina Wąbrzeźno).
17 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Gorzeń.
 
18 marca – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
 
18 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w Forum Zbożowym z doradcą Prezydenta RP ds. Wsi i Rolnictwa prof. Tomaszem Boreckim w Ciechocinku, na którym wygłosił referat.

18 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z rolnikami Gminy Kowal w Kowalu. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji w rolnictwie.

18 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z rolnikami Gminy Lubień Kujawski w Lubieniu Kujawskim. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji w rolnictwie.

18 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak na specjalne zaproszenie Prezydencji Węgierskiej wziął udział w spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla Rady Europejskiej do spraw zdrowia publicznego

18 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w III Gali Biznesu Banku Spółdzielczego Brodnica. Uroczystość odbyła się w Brodnicy.

18 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w przeglądzie Live Dance MACIF Życie 2011 w Brodnicy.

18 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Turzyn.

18 marca – radna Silvana Oczkowska spotkała się z burmistrzem Gminy Nakło Sławomirem Napierałą podczas, którego omówiono problemy związane z budową obwodnicy Nakła oraz plany inwestycyjne gminy.

19 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wygłosił referat na spotkaniu Klubu Dobrego Rolnika w siedzibie Uniwersytetu Ludowego w Strzelnie.

19 – 20 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w obchodach 30. rocznicy „wydarzeń bydgoskich” (udział w konferencji, mszy świętej, złożenie kwiatów).

19 marca – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystościach inaugurujących obchody 600 –lecia Katedry Włocławskiej.

19 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w premierze baletu "Zniewolony umysł". Spektakl odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy.
19 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem Nakła Sławomirem Napierałą, podczas którego omówiono problematykę związaną z budową obwodnicy Nakła.

21 marca – sesja Sejmiku Województwa
 
21 marca – posiedzenie Komisji Doraźnej do Opracowania Zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.
 
21-25 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w sesji wiosennej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.
 
21 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w V Konferencji Subsydiarności w Bilbao, w Hiszpanii.
 
21 marca – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu przedsiębiorców z byłym premierem J.K. Bieleckim.
 
21 marca – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w wieczorze poetyckim ,,Wiosna wierszy", zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Poezji. Spotkanie literacko-artystyczne odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.
 
22 marca – 25 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wyjeździe delegacji województwa kujawsko-pomoskiego do austriackiego kraju związkowego Styria w celu odnowienia umowy o współpracy regionalnej.
 
22 marca – radny Stanisław Pawlak był organizatorem spotkania roboczego u starosty włocławskiego Kazimierza Kacy. W spotkaniu brali udział burmistrzowie i wójtowie z powiatu włocławskiego. Rozmowy dotyczyły zasadniczych spraw związanych z planowaniem zadań drogowych, inwestycyjnych i remontowych na obecną kadencję przez zarządców poszczególnych dróg. W naradzie uczestniczyli: dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich z Bydgoszczy Mirosław Kielnik, dyrektor Departamentu Infrastruktury Bartosz Nowacki oraz zastępca dyrektora Marzena Baczyńska.
 
22 marca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, przy ul. Bechiego 2.
 
23 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu.
 
23 marca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim. Impreza realizowana była w ramach projektu „Promocja integracji społecznej".

23 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

23 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w otwarciu wystawy „Grafika i ekslibris" Łukasza Płotkowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

24 marca – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

24 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w konferencji poświęconej rozwojowi i organizacji grup producenckich w województwie kujawsko-pomorskim. Konferencja odbyła się w Górznie.

24 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „Olk-Med” w Toruniu.

24 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Związku Województw RP.

24 marca – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

24-25 marca – radna Elżbieta Piniewska sprawowała funkcję organizatora IX Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada". Impreza odbyła się w Inowrocławiu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.

25 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

25 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej w Brodnicy.

25 marca – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w IX Bydgoskim Seminarium Ekologicznym - „Zdrowo jeść, zdrowo żyć”. Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Nr 29 - Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Prezydenta Leona Barcikowskiego w Bydgoszczy.

25 marca – radny Zenon Flejter wziął udział w VII sesji Rady Miasta i Gminy Barcin. Podczas sesji dyskutowano między innymi na temat stanu dróg wojewódzkich, a w szczególności drogi wojewódzkiej 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo oraz wpływu rzeki Noteć na podtopienia.

26 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w XIX Forum Pszczelarzy, zorganizowanym przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Przysieku

26 marca – radna Iwona Kozłowska zorganizowała Konferencję „Aktywne Kobiety – wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Konferencja odbyła się w Sępólnie Krajeńskim. Tematem spotkania była "Profilaktyka onkologiczna kobiet". W konferencji uczestniczyli: dr nauk medycznych, kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy Tomasz Mierzwa, prezenterka pogody TVN Marzena Sienkiewicz, Klub Amazonek Orchidea z Sępólna Krajeńskiego.

26 marca – radny Zenon Flejter uczestniczył w IX Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada 2011” w Inowrocławiu.

28 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w spotkaniu z rolnikami powiatu sępoleńskiego. Spotkanie poświęcone było ocenie sytuacji wsi i rolnictwa oraz przyszłości wspólnej polityki rolnej w UE. Spotkanie odbyło się w Więcborku.

28 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w spotkaniu burmistrza Rypina Pawła Grzybowskiego z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim. Spotkanie poświęcone było możliwościom pozyskiwania środków unijnych.

28 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu ze starostą inowrocławskim Tadeuszem Majewskim. Podczas spotkania omawiano możliwości pozyskiwania środków unijnych.

28 marca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy.

28 marca– radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Kornelin. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Kornelinie.

28 marca – radna Elżbieta Piniewska wraz z posłem Krzysztofem Brejzą i radną powiatu inowrocławskiego Wiesławą Pawłowską wzięła udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim w sprawie stadionu miejskiego w Inowrocławiu i organizacji Biegu Piastowskiego.

29 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski przyjmował interesantów podczas dyżuru radnego w Starostwach Powiatowych w Wąbrzeźnie i w Brodnicy.

29 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego dożynek wojewódzkich w Chełmnie.

29 marca – radny Zenon Flejter uczestniczył w zebraniu stowarzyszenia „Ludzie z pomysłem” w Gąsawie. Podczas zebrania radny zapoznał się z szerokim zakresem działania stowarzyszenia, planem działania na rok 2011. Na zebraniu radny przedstawił możliwości współpracy Sejmiku z organizacjami pozarządowymi.

29 marca – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Podczas Zgromadzenia Radny został wybrany członkiem Zarządu IPH.

29 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

29 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Karnówko. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Karnówku.

30 marca – radny Jan Krzysztof Ardanowski przyjmował interesantów podczas dyżuru radnego w Starostwie Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu.

30 marca – radny Zenon Flejter spotkał się z kierownikiem PUP w Żninie Barbarą Bogucką, w celu omówienia sytuacji na rynku pracy w powiecie żnińskim, form przeciwdziałania bezrobociu w oparciu o przekazane środki na rok 2011 oraz możliwości pozyskania nowych.

30 marca – radny Zenon Flejter uczestniczył w V sesji Rady Miasta Łabiszyn. Podczas sesji omówiono tematy dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego, stanu drogi wojewódzkiej 254 oraz sytuacji powodziowej, związanej z wysokim stanem rzeki Noteć.

30 marca – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

30 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Nakło. Sesja odbyła się w Ośrodku Kultury w Nakle.

30 marca – radna Elżbieta Piniewska pełniła dyżur radnego w biurze poselskim Krzysztofa Brejzy w Inowrocławiu.

30 marca – radny Jan Wadoń uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego ds. rynku pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Tematem spotkania było omówienie i ocena współpracy przedsiębiorców z Jednostek Samorządu Terytorialnego i jej wpływ na rynek pracy w danej gminie.

31 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w sesji Rady Gminy Białe Błota.
 

31 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w zebraniu Grupy EA (European Alliance-Przymierze Europejskie) Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Zebranie odbyło się w Brukseli.

31 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w spotkaniu podsumowującym 2010 rok hodowców bydła mlecznego w Przysieku. Spotkanie zorganizowane zostało przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła.

31 marca – radny Zenon Flejter spotkał się z kierownikiem placówki terenowej PKS w Żninie Błażejem Gaczkowskim, w celu zapoznania się z sytuacją w w/w zakładzie, panującymi tam nastrojami, oczekiwaniami pracowników w związku z przejęciem przedsiębiorstwa przez Samorząd Województwa.

31 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystym spotkaniu przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich zorganizowanym przez przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza.

31 marca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w sesji Rady Miasta w Sępólnie Krajeńskim.

31marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Chraplewo. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Chraplewie.

31 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Królikowo. Zebranie odbyło się w świetlicy OSP w Królikowie.

31 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle Bartoszem Lamprechtem i zastępcą dyrektora Markiem Pacholskim. Spotkanie dotyczącyło budowy drogi powiatowej 1941 w Zalesiu.

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 47661845
Data: 2024-06-15