Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Czerwiec 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ

 

 
1 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radna Elżbieta Piniewska i radna Lucyna Andrysiak wzięli udział w uroczystym otwarciu Astrobazy w Gniewkowie.
 
1 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w festynie z okazji Dnia Dziecka w Krukówku.
 
2 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Kuchnia z rodowodem. Potrawy i produkty tradycyjne województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
 
2 czerwca – radny Jan Krzysztof Ardanowski i radna Silvana Oczkowska uczestniczyli w konferencji promującej wydawnictwo poświęcone potrawom i produktom tradycyjnym z województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
2 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w zakończeniu konkursu europejskiego dla szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu.
 
2 czerwca – radna Iwona Kozłowska obejrzała spektakl pt. "W kręgu schematów" wyreżyserowany przez prezesa Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka z Bydgoszczy Roberta Lubranta, który został wystawiony w Nakielskim Ośrodku Kultury.
 
3 czerwca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystym wręczeniu sztandaru dla Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego, które odbyło się w Bydgoszczy.
 
3 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w II Wojewódzkim Wiosennym Mitingu Lekkoatletycznym Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbył się w Jabłonowie Pomorskim.
 
3 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta i radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w uroczystości XX-lecia firmy EBUD, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
 
3 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak prowadził I Kujawsko-Pałuckie Zgromadzenie Samorządowe, które odbyło się w Gniewkowie. W Zgromadzeniu wzięli udział: przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak, radny Dariusz Kurzawa i radna Elżbieta Piniewska.
 
3 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystościach z okazji 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które odbyły się w Bydgoszczy.
 
3 czerwca – radna Ewa Łapińska wzięła udział w Inauguracji Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego ENEA CUP, które odbyło się na Stadionie Zawisza w Bydgoszczy.
 
4 czerwca – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w premierowym pokazie spektaklu „Wielki Gatsby”, który wystawiony został w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
 
4 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Jego ślad” zorganizowanej przez Fundację Wiatrak, która odbyła się w sali konferencyjnej budowanego Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy. W konferencji wzięli udział: Arturo Mari, prof. Gabriel Turowski i Krzysztof Zanussi.
 
4 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Regionalnych Zawodach Konnych w Skokach Przez Przeszkody, które odbyły się na terenie Stajni Gliszcz.
 
4 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystości inaugurującej XXXII Dni Otwartych Drzwi w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz uczestniczył w „Pikniku Astronomicznym” zorganizowanym z okazji Święta Województwa, który odbył się we Włocławku.
 
4 czerwca – radny Jan Wadoń uczestniczył w wycieczce rowerowej na trasie Włocławek-Zaduszniki-Dobrzyń nad Wisłą.
 
5 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystościach z okazji II rocznicy nadania patronatu błogosławionej Marii Karłowskiej miastu Jabłonowo Pomorskie.
 
5 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystej mszy dziękczynnej za dar beatyfikacji Jana Pawła II, która odbyła się na Starym Rynku w Bydgoszczy.
 
5 czerwca – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
 
5 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w XXXII Dniach Otwartych Drzwi w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.
 
5 czerwca – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.
 
5 czerwca – radny Jan Wadoń uczestniczył w pierwszych biegach przełajowych Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, które odbyły się w Bobrownikach.
 
6 czerwca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Reumatologi i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
 
6 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, które odbyło się w Przysieku koło Torunia.
 
6 czerwca – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystej mszy św. z okazji 20 rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku.
 
6 czerwca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w spotkaniu Zespołu Autorskiego, dotyczącego Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu ich Wykluczeniu Społecznemu.
 
6 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Związku Pracodawców i Właścicieli Rolnych, które odbyło się w Bydgoszczy.
 
7 czerwca – uroczysta sesja Sejmiku Województwa we Włocławku.
 
7 czerwca– radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji naukowej „Ochrona środowiska poprzez edukację – zasoby wody a zjawiska ekstremalne”, która odbyła się w Pałacu w Kobylnikach.
 
7 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak, Ryszard Bober i Krystian Łuczak, radni: Lucyna Andrysiak, Jan Krzysztof Ardanowski, Zenon Flejter, Jacek Gajewski, Wojciech Jaranowski, Barbara Kania, Andrzej Kobiak, Iwona Kozłowska, Elżbieta Krzyżanowska, Dariusz Kurzawa, Ewa Łapińska, Janusz Niedźwiecki, Stanisław Pawlak, Elżbieta Piniewska, Przemysław Przybylski, Grzegorz Schreiber, Tomasz Szymański, Jan Wadoń, Marek Witkowski, Tadeusz Zaborowski i Paweł Zgórzyński uczestniczyli w uroczystej sesji Sejmiku Województwa w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz w oficjalnym odsłonięciu tablicy pamiątkowej Feliksa Steinhagena. Uroczystości odbyły się w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
7 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Adam Banaszak oraz radni: Lucyna Andrysiak, Jan Ardanowski, Jacek Gajewski, Ewa Łapińska, Janusz Niedźwiecki i Elżbieta Piniewska wzięli udział w uroczystej ceremonii podpisania Umowy o Nawiązaniu Przyjaznych Stosunków pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.
 
7 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w wernisażu plenerowej wystawy fotograficznej, poświęconej prowincji Hubei, który odbył się przy fontannie Cosmopolis w Toruniu.
 
7 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystym bankiecie kończącym obchody Święta Województwa.
 
7 czerwca – radny Przemysław Przybylski wziął udział w dziękczynnej mszy świętej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, która odbyła się na toruńskich Jordankach.
 
8 czerwca – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
 
8 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem Nakła Sławomirem Napierałą oraz dyrektorem Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach Jackiem Kiersznickim, na którym omówiono problem remontu Sali Hrabiny Potulickiej oraz utworzenia Izby Pamięci.
 
10 czerwca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w podsumowaniu konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, które odbyło się w Ostromecku.
 
10 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystym rozpoczęciu robót w ramach kontraktu pn.: „Modernizacja i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, który wchodzi w zakres projektu pt.: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
10 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w imprezie pt. "Lekcja demokracji i samorządności”, która odbyła się w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Parku Witosa w Bydgoszczy.
 
10 czerwca – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystej gali przeglądu teatrów młodzieżowych "Profilaktyka a teatr" w Inowrocławiu.
 
10 czerwca – radny Przemysław Przybylski wziął udział w konferencji „Wielcy Polacy w kulturze”, która odbyła się w WSKSiM w Toruniu.
 
10 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Kcyni.
 
11 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Jubileuszu 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Karnowie.
 
11 czerwca – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystości wręczenia nagród I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Dwunastka CUP” we Włocławku.
 
11 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w audycji radiowej poświęconej polityce kulturalnej oraz roli samorządu, która odbyła się w studiu radia PiK w Bydgoszczy.
 
11 czerwca – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w finale konkursu krasomówczego w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.
 
12 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w XIV Wiosennym Turnieju Rycerskim, który odbył się w Świeciu nad Osą.
 
12 czerwca – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w finale XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego we Włocławku.
 
12 czerwca – radny Jan Wadoń wziął udział w zawodach sportowo-pożarniczych gminy Wielgie, które odbyły się w Olesznie.
 
13 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Iwona Kozłowska, Silvana Oczkowska, Jan Wadoń wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom IV edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, która odbyła się w Ostromecku, koło Bydgoszczy.
 
13 czerwca – radny Przemysław Przybylski wziął udział w spotkaniu, dotyczącym działalności toruńskiej fundacji „Nadzieja dla Rodzin”.
 
13 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym zakończeniu XIX Programu Edukacji Kulturalnej, które odbyło się w Sali Widowiskowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
 
14 czerwca – radna  Silvana Oczkowska spotkała się z wiceburmistrzem Szubina Mariuszem Piotrowskim w sprawie finansowania inwestycji budowy sali gimnastycznej w Królikowie.
 
14 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w konferencji „Wyrównywanie dysproporcji w jakości opieki zdrowotnej na poziomie regionalnym” w Brukseli.
 
14 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystości wręczenia nagrody STUDENT WIELKI, która odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
14 czerwca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
 
14 czerwca – radny Przemysław Przybylski wziął udział w sesji rady gminy Zławieś Wielka.
 
15 – 16 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Lucyna Andrysiak wzięły udział w posiedzeniu Zarządu Związku Województw RP oraz w konferencji „Przyszłość finansów samorządów terytorialnych”, które odbyły się w Warszawie.
 
15 czerwca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w X Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim.
 
15 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w konferencji popularno – naukowej „Lasy dla ludzi”, zorganizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Lasów 2011, która odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu.
 
15 czerwca – radny Jan Wadoń wziął udział w konferencji „Rozwój regionalnego rynku pracy -czynniki sukcesu i bariery”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
16 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w „Festiwalu Odmian”, który odbył się w Grocholinie – jednej z cyklicznych imprez rolniczych organizowanych na terenie powiatu nakielskiego.
 
16 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
 
16 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu Zarządu Fundacji „Nowa Sztuka Wet-Music” oraz liderem zespołu „Contemporary NOISE SEXTET”, na którym omówiono ideę i cele działalności Fundacji oraz możliwości współpracy.
 
17 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w XXXI Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnych Spółek Wodnych Członków WZSW w Bydgoszczy, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 
17 czerwca– radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu Rady Sołeckiej w Zalesiu.
 
17 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Mariana Szulca.
 
17 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Lucyna Andrysiak i Jan Wadoń wzięli udział w trzecim posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów, które odbyło się w Białych Błotach.
 
17 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w konferencji prasowej oraz otwarciu wystawy podsumowującej realizację projektu „Wyspa Młyńska III etap inwestycji” w Bydgoszczy.
 
17 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystości 10-lecia nadania imienia Tadeusza Kościuszki Szkole Podstawowej w Zgłowiączce, gmina Lubraniec.
 
18 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nakielskiego, które odbyły się na Stadionie w Sadkach.
 
18 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w koncercie promującym działalność Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.
 
18 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w I Pikniku Leader 2011 Lokalnych Grup Działania, który odbył się w Białym Borze, gmina Grudziądz.
 
18 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Zgrupowaniu Sił i Środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Powiatu Brodnickiego, które odbyło się w Górznie.
 
18 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział we mszy świętej z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Królowej Zawierzenia na bydgoskich Piaskach oraz uczestniczyła w 25-leciu ruchu szensztackiego w archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej i diecezji toruńskiej.
 
18 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w II Festiwalu Kobiet „Kobiety Potrafią”; w spotkaniu promującym książkę „Drogi równości Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy” oraz w inauguracji obchodów „Dni Włocławka”.
 
18 czerwca – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w festynie rodzinnym w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
 
18-19 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz Krystian Łuczak uczestniczyli w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola, które odbyły się w Grubnie koło Chełmna.
 
20 czerwca – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki; Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.
 
21 czerwca – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
 
21 czerwca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
 
21 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
 
21 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu marszałka Piotra Całbeckiego, dyrektora i pracowników Departamentu Planowania Strategicznego oraz Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego z władzami Stowarzyszenia Producentów Energii Wiatrowej. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
22 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości zakończeniu roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół w Mycielewie.
 
22 czerwca – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w programie TVP 1 „Tydzień” poświeconym sytuacji na rynku rzepaku w Polsce i Unii Europejskiej.
 
22 czerwca – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.
 
23 czerwca – radny Wojciech Jaranowski wysłuchał koncertu „Uwielbienie”, który odbył się we Włocławku.
 
23 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii, które odbyło się w siedzibie Komitetu Regionów UE w Brukseli.
 
23-26 czerwca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w konferencji zamykającej projekt "Starzeć się godnie w Europie - różne wizje samorządów lokalnych", która odbyła się w Lille, we Francji.
 
24 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober przyjmował interesantów w siedzibach Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Golubiu-Dobrzyniu i Brodnicy.
 
25 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Festynie Rodzinnym w Zalesiu i w Górkach Zagajnych oraz wzięła udział w święcie Mleka w Karnówku oraz w Nocy Świętojańskiej w Ludwikowie.
 
25 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w imprezie kulturalnej w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Święto Żuru Kujawskiego” w Starym Brześciu oraz w święcie Kupały w Chodeczu.
 
26 czerwca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w obchodach 30 Rocznicy Rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, które odbyły się w Myślęcinku.
 
26 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w festynie folklorystycznym z cyklu „Z życia dawnej wsi” w Kłóbce.
 
26 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Festynie Rodzinnym w Starym Jarużynie.
 
27 czerwca – sesja sejmiku województwa
 
27 czerwca – radny Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w spotkaniu z rolnikami gminy Skępe, poświęconym aktualnej sytuacji w rolnictwie.
 
28 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wizji lokalnej dróg w Szczepicach, Wieszkach i Nakle nad Notecią.
 
28 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu w sprawie rozważenia możliwości przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego na linii nr 356 (odcinek Bydgoszcz-Kcynia) i nr 281 (odcinek Kcynia-Nakło nad Notecią), które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią.
 
28 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wizji lokalnej Zarządu Dróg Wojewódzkich i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, dotyczącej rozwiązań problemów zgłoszonych przez mieszkańców wsi Wieszki, Szczepice, Samoklęski Małe oraz Kcynii.
 
28 czerwca – radny Przemysław Przybylski spotkał się z Wiceprezydentem Torunia dr Ludwikiem Szubą.
 
29 czerwca – radna Elżbieta Krzyzanowska wzięła udział w sesji Rady Miasta w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli rodziców, nauczycieli oraz władz Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie rozbudowy szkoły w Ostromecku.
 
29 czerwca – radna Elżbieta Piniewska w imieniu Marszałka Województwa wręczała nagrody za wybitne osiągniecia naukowe uczennicom: Annie Hałasie i Oliwii Burzyńskiej podczas sesji Rady Miejskiej Kruszwicy.
 
29 czerwca – radny Przemysław Przybylski wziął udział w programie interwencyjnym TV TRWAM „Po stronie prawdy” dotyczącym łączenia toruńskich placówek medycznych.
 
29 czerwca – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
 
30 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober był obecny na uroczystości wręczenia świadectw maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy.
 
30 czerwca – radna Iwona Kozłowska oraz radna Silvana Oczkowska uczestniczyły w obchodach Jubileuszu 130-lecia „Cukrowni Nakło”.
 
30 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Kcynii.
 
30 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w konferencji „Teraz Polska” w Dworze Artusa w Toruniu.
 
30 czerwca – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu z Panią Anną Kłobukowską, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu. Spotkanie dotyczyło sprawy przyszłości szkół z oddziałami dla dzieci autystycznych.
 
30 czerwca – radni Przemysław Przybylski oraz Marek Witkowski uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem Piotrem Całbeckim, podczas którego omówiono sytuację Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44210615
Data: 2024-06-12