Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wrzesień 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim.
1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w miejskiej inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Samochodowych oraz w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku.
1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak, radni: Stanisław Pawlak, Jan Wadoń i Wojciech Jaranowski uczestniczyli w uroczystych obchodach 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej we Włocławku.
1 września – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w miejskiej inauguracji roku szkolnego we Włocławku.
1 września – radna Ewa Łapińska oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w inauguracji roku szkolnego 2011/2012 oraz otwarciu boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy.
1 września – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w obchodach 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Radna wzięła udział we mszy św. w Kościele Garnizonowym oraz złożyła kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa.
1 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystych obchodach 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Starym Rynku w Bydgoszczy.
1 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w spotkaniu z panem Sławomirem Napierałą, burmistrzem Nakła nad Notecią, które dotyczyło obwodnicy miasta. Radna wzięła również udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół w Ślesinie.
1 września – radny Zbigniew Socha wziął udział w inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy oraz uczestniczył w obchodach 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności przy ul. 3 Maja w Brodnicy.
1 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2011/2012 połączonej z otwarciem Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mycielewie.
2 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Andrzej Kobiak uczestniczyli w otwarciu nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej i boiska wielofunkcyjnego w Cekcynie.
2 września – na zaproszenie europosła Janusza Zemle radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w konferencji "Samorząd lokalny a Unia Europejska" w Chomiąży Szlacheckiej.
3 września – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w dożynkach gminnych w miejscowości Mała Cerkwica.
3 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości Święta Brzózek, podczas której prezentowane były m.in. prace twórców – uczestników pleneru malarskiego „Nadnoteckie pejzaże pędzlem malowane” i rzeźby plenerowej „Dawne profesje mieszkańców wsi” połączone z degustacją potraw tradycyjnych.
4 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w dożynkach gminnych w Teodorowie, gmina Wielgie oraz wziął udział w finałowym koncercie Pierwszego Festiwalu Piosenki Włoskiej „Belcanto Per Sempre” we Włocławku.
4 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w dożynkach Gminy Kruszwica, które odbyły się w miejscowości Sławsk Wielki.
4 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w dożynkach gminy Sępolno Krajeńskie w Lutówku.
4 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w gminno-parafialnych uroczystościach dożynkowych w Topólce oraz w Lubaniu. Radny wziął udział również w festynie archeologicznym „Wehikuł czasu” zorganizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym Wietrzychowice, gm. Izbica Kujawska.
4 września – radny Jan Wadoń wziął udział w dożynkach gminy Wielgie.
4 września – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w festynie archeologicznym „Wehikuł czasu” zorganizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym Wietrzychowice w Mieście i Gminie Izbica Kujawska.
4 września – radny Zbigniew Socha wziął udział w powiatowo-gminnych dożynkach w Osieku oraz w Zakroczu, składając na ręce Wójtów oraz Przewodniczących Rad pamiątkowe patery za „Dar chleba” oraz listy gratulacyjne.
5 września – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Topólce.
6 września – radna Elżbieta Krzyżanowska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
6 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w nagraniu programu TVP Bydgoszcz „Sołtys Roku”.
7 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w Konwencie Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego omawiane były problemy oświaty. Konwent odbywał się w Sokole Kuźnicy.
7 września – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy oraz wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
8 września – Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystej sumie odpustowej w Katedrze Bydgoskiej.
8 września – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w Międzynarodowym VII Spotkaniu Poetyckim POBOCZA 2011 w Więcborku.
8 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta Kowala w sprawie protestów dotyczących ruchu TIR-ów ulicami tej miejscowości i konieczności budowy obwodnicy miasta.
9 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w koncercie inaugurującym 49. Bydgoski Festiwal Muzyczny, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
9 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym w Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
9 września – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w spotkaniu z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Januszem Czajkowskim, podczas którego omówiono uwagi zgłaszane przez społeczności lokalne w sprawie infrastruktury drogowej.
10 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska uczestniczyły w obchodach Jubileuszu XXX Dni Szwederowa w Bydgoszczy.
10 września – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak otworzył uroczyście X Międzynarodową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się w Inowrocławiu.
10 września – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w gminno-powiatowych dożynkach w Dziewierzewie, powiat Nakło nad Notecią.
10 września – radny Jan Wadoń wziął udział w inauguracji 19-tych Europejskich Dni Dziedzictwa w Toruniu.
10 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w gminno-powiatowych dożynkach „Dziewierzewo 2011” w powiecie nakielskim oraz wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomętowie.
11 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w Dożynkach Diecezjalnych oraz wystawie Agra Rypin w Rypinie.
11 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w dożynkach Gminy Gniewkowo, które odbyły się w Zajezierzu.
11 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w dożynkach gminy Nakło w Polichnie.
11 września – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w spotkaniu Bractwa Kurkowego w Sępólnie Krajeńskim oraz uczestniczyła w dożynkach gminnych w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią.
11 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w dożynkach gminno-parafialnych w Śmiłowicach, gm. Choceń oraz wziął udział w festynie folklorystycznym z cyklu z Życia Dawnej Wsi w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski.
11 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w „Gminnym Święcie Plonów 2011” w Polichnie, gmina Nakło nad Notecią.
12 września – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
12 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w Konferencji pt. „Rewitalizacja Dróg Wodnych Szansą Rozwoju Turystyki i Rekreacji", która odbyła się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
12 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym Projektu „Dobra Praktyka Najlepszym Nauczycielem” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
12 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
12 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji „Rewitalizacja dróg wodnych szansą rozwoju turystyki i rekreacji” dedykowanej prof. dr hab. Zygmuntowi Babińskiemu w 40-lecie pracy naukowej, która odbyła się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
13-16 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, radny Jan Wadoń oraz radny Jacek Gajewski jako członkowie oficjalnej delegacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przebywali z wizytą w Tuluzie w ramach obchodów „Dni Polskich”.
14 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu z senatorami Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz uczestniczyła w spotkaniu Koła Seniorek "Dar serc" w Białych Błotach.
14 września – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystości otwarcia „Orlika” przy Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku.
15 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w ramach Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów UE w wizycie studyjnej na temat możliwości szans rozwoju obszarów wiejskich na peryferiach miast w ramach programu LEADER, które odbyło się w Estonii.
16 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Zaciszu.
16 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „ Koliber” w Nakle nad Notecią oraz przekazała Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas I Regat Samorządowców o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego „Krajna Cup”.
16 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” w Nakle oraz wzięła udział w uroczystym przekazaniu samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadwiżynie.
17 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika Księcia Władysława Białego na Rynku w Gniewkowie.

17 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w Toruniu w Dniach Działkowca Okręgu Toruńsko-Włocławskiego i w uroczystości wręczenia sztandaru Okręgowego.
17 września – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika księcia Władysława Białego w Gniewkowie.
17 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w posiedzeniu Rady Okręgowej PZŁ we Włocławku.
17 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w „Zawodach Konnych w Skokach Przez Przeszkody”, które odbyły się w Stajni Gliszcz oraz wzięła udział w uroczystości otwarcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Królikowie, gmina Szubin.
17-18 września – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w II Festiwalu Światła i Smaku w Inowrocławiu.
18 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w spotkaniu eurodeputowanego Janusza Zemle w Sanatorium Wojskowym w Ciechocinku.
18 września – radny Jan Wadoń uczestniczył w otwarciu świetlicy wiejskiej, wybudowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi Zaduszniki”, gm. Wielgie.
19 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym otwarciu Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
19 września – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.
19 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu Burmistrza Szubina z sołtysami wsi Tur, Chraplewo, Retkowo, Królikowo, Ciężkowo, Chomętowo w sprawie połączeń autobusowych.
20 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w sesji gminy Białe Błota.
20 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w pożegnaniu koszykarza ATW Anwil Andrzeja Pluty z okazji zakończenia kariery.
20 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak, radna Iwona Kozłowska oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 130-lecia Cukrowni w Kruszwicy.
20 września – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrym.
21 września – wiceprzewodniczący Ryszard Bober oraz radna Iwona Kozłowska uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji „Co nowego w prawie? - 20 lat ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, która odbyła się w Brodnicy.
21 września – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Województwa.
21 września – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystym otwarciu „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 11 we Włocławku.
22 września – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.
22 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w II Nadzwyczajnym Kongresie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie.
22 września – radna Iwona Kozłowska oraz radna Lucyna Andrysiak wzięły udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
22 września – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w 180. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
23 września – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
23 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w koncercie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w uroczystości z okazji jubileuszu uzyskania dyplomu lekarza w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej.
23 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości oddania do użytku i poświecenia inwestycji gminnych gminy Boniewo we wsiach Boniewo i Lubomin.
23 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w koncercie otwierającym uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Nakle nad Notecią oraz uczestniczyła w „II Nadnoteckim Krajeńsko-Pałuckim Festiwalu Chórów Naklensis Cantare” kontynuującym tradycję Igrzysk Kulturalno-Artystycznych z 1937 roku, który odbył się w kościele św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią.
24 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w XXXVI Zjeździe Twórców Ludowych „Jesień na Pałukach” w Żninie.
24 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w XX jubileuszowej edycji regat – Wielką Wioślarską o Puchar Rady Miasta Bydgoszczy oraz o Puchar Rektora UKW, które odbyły się na Rybim Rynku w Bydgoszczy.
25 września – radna Iwona Kozłowska była obecna na Ogólnopolskich Zawodach Motocrossowych o „Puchar Krajny”, które odbywały się w Więcborku.
25 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Jarmarku Sztuki Ludowej zorganizowanym w ramach 36 Jesieni na Pałukach w Żninie.
26 września – sesja sejmiku województwa.
27 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w Gali Jubileuszowej z okazji 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych, "Niewidomi w kulturze”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
27 września – radna Iwona Kozłowska wizytowała wraz z Marszałkiem Województwa w NZOZ „Nowy Szpital” oraz w Liceum i Gimnazjum Katolickie w Świeciu.
27 września – radny Zbigniew Socha uczestniczył w seminarium z wójtami i burmistrzami, które odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy.
28 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Sofii.
28-30 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Bydgoskim Kongresie Kultury, odbywającym się Teatrze Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy.
29 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Myślęcinku w Akademii Bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych, zainicjowanej przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy.
29 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w ogłoszeniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o powołaniu nowego, unikatowego kierunku studiów w Europie „Rewitalizacja Dróg Wodnych”, które odbyło się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
29 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w odbiorze końcowym inwestycji pn. „Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna”, gm. Izbica Kujawska zrealizowanej w ramach środków PROW na lata 2007-2013.
30 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Podczas uroczystości wraz z Marszałkiem Piotrem Całbeckim wręczyła władzom uczelni przyznaną przez Sejmik Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Budowlanych Regionu Kujawsko-Pomorskiego połączoną z rozstrzygnięciem konkursów „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2011” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2011”, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego Bydgoszczy.
30 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Brukseli
30 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w otwarciu w Bydgoszczy dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 oraz Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7.
30 września – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na uroczystości przekazania dyplomu doktora honoris causa członkom rodziny prof. Henryka Mikołaja Góreckiego nadanego przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
30 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Seniorów w Strzelaniu zorganizowanych przez Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy.
30 września – radni: Ewa Łapińska, Barbara Kania, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w Wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Dobrzyniu nad Wisłą.
30 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Kujawsko-Pomorskie – mój region w Europie”, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
30 września – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w inauguracji IV Memoriału im. Pawła Cieślaka w Kruszwicy.

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57659189
Data: 2024-06-23