Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Październik 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
 
 
1 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na otwarciu punktu informacyjnego Europosła Janusza Zemke w Aleksandrowie Kujawskim.
 
1 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Muzyki w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 
1 października – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w I Powiatowym Dniu Seniora w Kamieniu Krajeńskim.
 
1-2 października – radny Zbigniew Socha uczestniczył w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Golfie, które odbyły się pod patronatem Marszałka Województwa.
 
2 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w 1 Top Festiwalu „Śląskie granie i śpiewanie w Borach Tucholskich”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dziecko w Rodzinie" Powiatu Tucholskiego. Radna odebrała statuetkę Przyjaciel Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Dziecko w Rodzinie", nadane przez kapitułę dzieci i Zarząd Stowarzyszenia.
 
3 października – radna Ewa Łapińska wzięła udział w otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki Chorwacji w Bydgoszczy.
 
3 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystość oddania do użytku inwestycji gminnych.
 
3 października – radny Janusz Niedźwiecki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Dylematy współczesności” na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
 
3-4 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Perspektywy i bariery dla funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich”, która odbyła się we Wdzydzach Kiszewskich, podczas której zaprezentowała „Kompetencje i zasady funkcjonowania oraz aktualne działania Samorządu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem wsi i obszarów wiejskich”.
 
4 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w spotkaniu w sprawie obwodnicy, zorganizowanym przez Burmistrza Nakła nad Notecią.
 
4 października – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w immatrykulacji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK.
 
5 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu Prezesów Rodzinnych Okręgów Działkowych z terenu Włocławskiego.
 
5 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 
5 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Brukseli.
 
5 października – radna Elżbieta Krzyżanowska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
 
5 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w debacie obywatelskiej pt. „Rola Włocławka na rzecz ekorozwoju Doliny Dolnej Wisły”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
 
6 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystości z okazji 5. rocznicy utworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
 
6 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w Dniu Edukacji Narodowej i spotkaniu z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego Gimnazjum Nr 4 we Włocławku.
 
6 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Wojciech Jaranowski, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 
6 października – radna Ewa Łapińska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
 
6 października – radna Elżbieta Krzyżanowska spotkała się z Zarządem Towarzystwa Muzycznego im. I.J.Paderewskiego.
 
6 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w pikniku integracyjnym Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chrząstowo, który odbył się w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.
 
6 października – radny Stanisław Pawlak wziął udział w inauguracji roku akademickiego Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
 
7 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w koncercie zorganizowanym z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego.
 
7 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w uroczystości, podczas której wręczono Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
7 października – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystościach Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku.
 
7 października – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w konferencji: „Energetyka jądrowa w Polsce”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
 
7 października – radny Stanisław Pawlak i radny Jan Wadoń uczestniczyli w uroczystości z okazji 95-tej rocznicy powstania OSP w Zadusznikach, gm. Wielgie, połączonej z przekazaniem nowego sprzętu dla tej jednostki.
 
8 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystej mszy św. z okazji Jubileuszu ćwierćwiecza posługi biskupiej Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego, która odbyła się w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Po mszy złożył Biskupowi życzenia i wręczył kwiaty w imieniu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
8 października – radna Lucyna Andrysiak była obecna na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 
8 października – radny Wojciech Jaranowski reprezentował Samorząd Województwa podczas obchodów 85-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.
 
9 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w XVII Gniewkowskim Biegu im. Rodziny Mielewskich, oraz wręczył w imieniu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki gmin Gniewkowo i Rojewo.
 
9 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystościach kończących obchody Jubileuszu 600-lecia Katedry Włocławskiej.
 
10 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radne: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska i Silvana Oczkowska uczestniczyły w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
10-12 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów UE w Brukseli oraz w imprezach i konferencjach zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days 2011”.
 
11-13 października – radni: Elżbieta Piniewska, Jan Krzysztof Ardanowski, Tomasz Szymański, Janusz Niedźwiecki i Marek Witkowski, jako oficjalna delegacja Samorządu Województwa przebywali z wizytą w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days 2011”.
 
12 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w uroczystym apelu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz uczestniczyła w uroczystym Dniu Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Nakle.
 
12 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji włączenia jednostki OSP w Drzewianowie, gm. Mrocza do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazaniu samochodu pożarniczego SH-24 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Szubinie oraz sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Nakle nad Notecią i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkach. Uroczystości odbyły się na placu Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią.
 
13 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w uroczystej inauguracji roku akademickiego Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączoną z jubileuszem 15-lecia jego istnienia.
 
13 października – radna Lucyna Andrysiak oraz radna Ewa Łapińska uczestniczyły w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonej z wręczeniem nagród Prezydenta Bydgoszczy.
 
13 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.
 
13 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.
 
14 października – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystościach wojewódzkich Dnia Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.
 
14 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w debacie na temat ekonomii społecznej w TVP Bydgoszcz.
 
14 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w gminnych uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w sali kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.
 
14 października – radny Wojciech Jaranowski oraz radny Jan Wadoń uczestniczyli w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty we Włocławku.
 
14 października – radny Zbigniew Socha, przekazał na ręce dyrektorów brodnickich szkół listy gratulacyjne z wyrazami szacunku za trud włożony w edukację dzieci oraz młodzieży.
 
15 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w uroczystym Dniu Seniora w Więcborku.
 
15 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Wojciech Jaranowski uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz wzieli udział w pogrzebie ś.p. Bartłomieja Kołodzieja, b. posła, senatora i radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
16 października – radna Iwona Kozłowska oraz radna Silvana Oczkowska uczestniczyły w uroczystościach 90-lecia pobytu Księży Pallotynów w Sucharach, 75-lecia święceń kapłańskich błogosławionego Józefa Jankowskiego, a także 70-lecia Jego męczeńskiej śmierci w Oświęcimiu, które odbyły się w klasztorze w Sucharach.
 
17 października – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.
 
17 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Ubóstwa w Kamieniu Krajeńskim.
 
17 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w I Kujawsko-Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej „Wieś na weekend” w Przysieku.
 
18 października – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w XXXII Festiwalu Organowym w Inowrocławiu.
 
18 października – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
 
17-20 października – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.
 
19 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Warszawie oraz wziął udział w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich.
 
19 października – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na otwarciu wystawy malarstwa Jacka Solińskiego "Aniołowie kolejnych dni", które odbyło się w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy.
 
19 października – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystości upamiętniającej 27. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie.
 
19 października – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
19 października – radna Iwona Kozłowska wzięła udział w III Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim.
 
19 października – radny Jan Wadoń uczestniczył w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw z Gminy Wielgie i Powiatu Lipnowskiego.
 
20 października – nadzwyczajna sesja Sejmiku.
 
20 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w seminarium pt. „Jaka polityka spójności dla obszarów wiejskich po 2013 roku?”, odbywającej się w ramach Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów UE w Toruniu.
 
20 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wraz wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą, sekretarzem województwa Markiem Smoczykiem i dyrektorem gabinetu marszałka województwa Beatą Sawińską spotkali się w Toruniu z panią Marianną Popiełuszko, matką błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Po spotkaniu udano się pod odsłonięty pomnik kapłana i obejrzano wystawę „Szlakiem pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” na skwerze przy placu Rapackiego.
 
20 października – posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.
 
21 października – radna Iwona Kozłowska była obecna w Więcborku na uroczystości z okazji 30-lecia Więcborskiego Klubu Motorowego.
 
21 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak otworzył konferencję podsumowującą realizację przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zadania pod nazwą „Likwidacja odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz innych odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych w mogilnikach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
21 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w Międzynarodowym Seminarium: „Science and Technology Challenge with Hevelius 90m Radio Telescope”, podczas którego rektorzy UMK w Toruniu i Politechniki Gdańskiej podpisali List intencyjny o współpracy między tymi uczelniami, którego strategicznym celem jest utworzenie ośrodka naukowo-badawczego pod nazwą roboczą: Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej, w tym budowa radioteleskopu 90 m Hevelius RT90. Seminarium odbyło się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.
 
23 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Koncercie w kościele p.w. św. Bartłomieja apostoła w Samoklęskach Dużych, który odbył się w ramach koncertów organizowanych przy zabytkach objętych pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i budowlanymi, współfinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu województwa.
 
24 października – sesja Sejmiku Województwa.
 
24 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Koncercie Galowym Festiwalu twórczości Niezapomnianych Artystów „Pejzaż bez Ciebie BREAKOUT. Bydgoszcz 2011”, który odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy.
 
25 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z laureatami konkursu „Matematyka bez granic”.
 
25 października – radna Ewa Łapińska wzięła udział w pracach Zespołu do weryfikacji wniosków o przyznanie świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
 
25 października – radny Jan Wadoń wziął udział w otwarciu Domu Kultury i Biblioteki w Tłuchowie, współfinansowanych ze środków PROW.
 
26 października – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w otwarciu Portu Wodnego w Nakle nad Notecią.
 
26 października – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.
 
26 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym otwarciu basenu portowego, pierwszego etapu budowy przystani wodnej na rzecze Noteć w Nakle nad Notecią.
 
27 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na sesjach rad miast: Kruszwicy i Strzelna.
 
27 października – radna Lucyna Andrysiak była obecna na sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
27 października – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Włocławek, poświęconej Błogosławionemu Papieżowi Janowi Pawłowi II, Honorowemu Obywatelowi Miasta Włocławek.
 
27 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Wielgie Tadeusza Wiewiórskiego i Burmistrza Gminy i Miasta Dobrzyń nad Wisłą Ryszarda Dobierzewskiego, w sprawie planu remontów i przebudowy dróg wojewódzkich. W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Janusz Czajkowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Mirosław Kielnik.
 
28 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Mroczy
 
28 października – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w promocji wydawnictwa „Duch i czas”, która odbyła się w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie oraz uczestniczyła w wernisażu wystawy fotografii „Mówię do was Obrazami”, Mirosława Rzeszowskiego, który odbył się w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.
 
29 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w otwarciu świetlicy wiejskiej w Więcławicach.
 
30 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Koncercie w Kościele w Potulicach, który odbył się w ramach koncertów organizowanych przy zabytkach objętych pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i budowlanymi, współfinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu województwa.
 
31 października – radna Silvana Oczkowska złożyła wiązankę kwiatów na grobie Marka Uleryka, zmarłego tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. - oficera BOR, który znajduję się na Cmentarzu Parafialnym w Dziewierzewie, powiat nakielski.
 

31 października – radny Wiesław Żurawski spotkał się z grupą wyborców przed nowo odsłoniętą rzeźbą powstańca-ułana na Rynku w Brodnicy z okazji obchodów 180. rocznicy zakończenia Powstania Listopadowego pod Brodnicą i początku wielkiej emigracji.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 24635005
Data: 2024-05-26