Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
 

 
1 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w zbiórce pieniędzy na renowację nekropolii bydgoskich przeprowadzonej na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy.
2 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni województwa: Ewa Łapińska, Elżbieta Krzyżanowska, Lucyna Andrysiak, Grzegorz Gaca, Józef Rogacki i Maciej Świątkowski uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim, przewodniczącym Rady Miasta Bydgoszczy Romanem Jasiakiewiczem oraz przewodniczącymi Klubów Radnych Miasta Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się w bydgoskim Ratuszu.
2 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
4 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystym otwarciu kotłowni w Gniewkowie oraz uczestniczył w Gali Złotych Kolców oraz Gali Lekkiej Atletyki, która odbyła się w bydgoskiej Operze Nova.
4 listopada – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
4 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, p.o. wicekuratora Oświaty Danutą Szymańską-Al Samarai w sprawie zasad organizacji konkursów na wypoczynek dzieci i młodzieży w 2012 roku.
4 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów w Papowie Biskupim.
4 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w odsłonięciu ogólnopolskiej wystawy „Potęga i upadek – zamki Państwa Krzyżackiego” w Muzeum w Grudziądzu.
6 listopada – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w promocji XIX tomu Rocznika Grudziądzkiego w Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu oraz wziął udział w imprezie „Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych” w Gmachu Głównym Muzeum w Grudziądzu.
7 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na sesji Rady Gminy Rojewo.
7 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wysłuchała koncertu z okazji 151. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, który odbył się w bydgoskim Porcie Lotniczym noszącym jego imię.
7 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu w sprawie „Rekonstrukcji Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części sali balowej i podziemi” i wpisania tej części pałacu wraz z podziemiami i parkiem do rejestru zabytków, które odbyło się w Zespole Szkół w Potulicach. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: kierownik Oddziału Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy Iwona Brzozowska, wicewojewoda województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło Sławomir Napierała.
7 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu w ośrodku terapii Uzależnień „Koliber” w Nakle nad Notecią.
8 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w konferencji „Kreatywność w innowacyjności – dialog i współpraca”, która zainaugurowała w Bydgoszczy działalność Regionalnego Forum Innowacyjności.
8 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w konferencji „Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego i edukacyjnego” w Bydgoszczy.
8 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w otwarciu konferencji „Kreatywność w innowacyjności – dialog i współpraca”, która zainaugurowała w Bydgoszczy działalność Regionalnego Forum Innowacyjności.
9 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączonej z obchodami Święta Służby Więziennej, która odbyła się w Bydgoszczy.
9 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Radzie Naczelnej PSL, która odbyła się w Warszawie.
10 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Jabłonowie Pomorskim.
10 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Zbigniew Socha uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Brodnicy.
10 listopada – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystej sesji Rady Miasta Inowrocławia, podczas której wręczono tytuł Honorowego Obywatela Grzegorzowi Turnauowi.
10 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w otwarciu nowego budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie.
10 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w spotkaniu z przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Bydgoszczy.
10 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Uroczystości Święta Armii Krajowej – Patrona Zespołu Szkół Społecznych „TRÓJKA” w Żninie.
11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w inauguracji akcji promocyjnej „Najlepsza gęsina na świętego Marcina” w Przysieku oraz wziął udział w uroczystości otwarcia nowo zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Lipienicy, gmina Kowalewo Pomorskie.
11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni Jacek Gajewski i Janusz Niedźwiedzki uczestniczyli w Toruniu w uroczystości z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Inowrocławiu. Wiceprzewodniczący uczestniczył we mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele Zwiastowania NMP, a następnie złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni Wojciech Jaranowski, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w uroczystościach z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się w Włocławku.
11 listopada – radni Ewa Łapińska, Elżbieta Krzyżanowska oraz Józef Rogacki uczestniczyli w obchodach 93. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Bydgoszczy.
11 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości w Kcyni.
11 listopada – radne Ewa Łapińska i Silvana Oczkowska oraz radni Wojciech Jaranowski i Jan Wadoń uczestniczyli w Przysieku w uroczystym obiedzie wydanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
11 listopada – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w Gminnych Uroczystościach Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kcyni oraz uczestniczyła w koncercie Hanny Banaszak, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
11 listopada – radny Zbigniew Socha wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Brodnicy.
11 listopada – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bazylice św. Mikołaja i na Rynku Głównym w Grudziądzu. Radny złożył kwiaty od Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
11 listopada – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w koncercie kameralnym w Muzeum w Grudziądzu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
12 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Balu Niepodległościowym zorganizowanym w Klasztorze w Sucharach.
12 listopada – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w pogrzebie śp. Marka Wakarecego w Toruniu.
12 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu „Gęsina na Świętego Marcina” w miejscowości Złowody, gmina Wielgie.
13 listopada – radny Wojciech Jaranowski wręczył nagrody podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Lider Cup we Włocławku dla roczników 1998, 1999-2000, 2001-2002.
13 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wieczornicy poetycko – muzycznej zorganizowanej w ramach XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zakładzie Karnym w Potulicach.
14 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu z kujawsko-pomorskimi parlamentarzystami nowej kadencji, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
14 listopada – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w oficjalnym otwarciu centrum handlowo-rozrywkowego Toruń Plaza.
15 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w promocji almanachu poetyckiego "Tu zakwitają wiersze" będącego pokłosiem konkursu poetyckiego organizowanego w  ramach XXIII Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica – Kobylniki 2011.
16 listopada – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak wzięli udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym realizację w roku szkolnym 2010/2011 Programu Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej pod nazwą „Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Okręgową Radę Łowiecką we Włocławku.
16 listopada – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w pogrzebie śp. Włodzimierza Girzyńskiego, ojca posła na Sejm RP Zbigniewa Girzyńskiego.
16 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu dyskusyjnym „Polityka energetyczna regionu kujawsko-pomorskiego” w Toruniu.
16 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w pracach komisji stypendialnej dla gimnazjalistów w ramach projektu „Zdolni na start”.
17 listopada – posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.
17 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wraz z Marszałkiem Województwa spotkali się z szefami bydgoskiej Fundacji Młode Talenty, Robertem Janowskim i Arkadiuszem Kobylarzem. Tematem rozmów była możliwa współpraca dotycząca organizacji ogólnopolskiego festiwalu artystycznego.
17 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w konferencji naukowej „Krajobraz kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski”, podczas której przedstawił pozycję województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów w Europie. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
18 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w sesji Rady Gminy Złotniki Kujawskie.
18 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystości jubileuszowej 45-lecia istnienia firmy ZETO Bydgoszcz SA, które odbyło się w Operze Nova w Bydgoszczy.
18 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w I Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, który odbył się w Ciechocinku.
19 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na premierowym spektaklu „Snu nocy letniej” w Operze Nova w Bydgoszczy.
19 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w IX Międzywarsztatowym Konkursie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych i VII Przeglądzie Artystycznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bydgoszczy.
19 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru ZP ZNP w Lipnie.
20 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na wernisażu wystawy malarstwa Renaty Uzarskiej-Bielawskiej „Imaginacja” w Pałacu Nowym w Ostromecku.
21 listopada – radny Józef Rogacki wziął udział w konferencji nt. powołania Parku Krajobrazowego „Pałuki”.
21 listopada – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki , Sportu i Turystyki.
21 listopada – radny Wiesław Żurawski podjął interwencję w sprawie przyznania pomocy po uderzeniu pioruna w oborę w miejscowości Szczepanki k/Łasina w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.
22 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości przekazania specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej w OSP Zbiczno oraz wziął udział w  otwarciu lądowiska przy Szpitalu w Brodnicy i otwarciu ASTRO-BAZY KOPERNIK przy I LO w Brodnicy.
22 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w „Andrzejkowym festiwalu smaków” w miejscowości Szpiegowo, gmina Dobrzyń nad Wisłą.
22 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w seminarium „Nowe wyzwania dla Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego – czy chcemy je podjąć?”
23 listopada – wiceprzewodniczący Semiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Brukseli.
23 listopada – radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska oraz radny Józef Rogacki byli obecni na sesji Rady Miasta w Bydgoszczy.
24 listopada – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.
24 listopada – radna Lucyna Andrysiak była obecna na sesji Rady Gminy Białe Błota.
24 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w podsumowaniu konkursu Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
24 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Paweł Zgórzyński uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na najciekawsze zajęcia przyrodniczo-leśne pt. „Poznajemy nasze lasy”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
24 listopada – radny Paweł Knapik uczestniczył w posiedzeniu Rady Miejskiej w Świeciu.
24 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystej trójpromocji bydgostian wydanych z okazji 20-lecia Bydgoskiego Domu Wysyłkowego "Margrasen", która odbyła się w hotelu "Pod Orłem".
24 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w wykładzie otwartym wygłoszonym przez prof.. dr hab.. Romana Bakera nt. Polskie wybory parlamentarne 2011 roku. Wykład odbył się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
24 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w VIII sympozjum naukowym „Emigracja. Zostać czy wyjechać? Nieuczesanych myśli kilka”, które odbyło się w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.
25 listopada – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.
25 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział oddaniu inwestycji REGULACJA RZEKI LUTRYNA w Jabłonowie Pomorskim i Świeciu nad Osą oraz uczestniczył w gali kolarstwa Grudziądzkiego.
25 listopada – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystości Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Bydgoszczy.
25 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystości podsumowania działalności Oddziału PTTK w Grudziądzu, podczas której wręczył odznaczenia resortowe „Za Zasługi dla Turystyki” oraz „Medale Edukacji Narodowej”. Uroczystość odbyła się w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.
26 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w Skępem w III Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lipnowskiego.
27 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w finale XL Konkursu Krasomówczego dla Przewodników PTTK na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
28 listopada – sesja sejmiku województwa.
28 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych, które odbyło się w Brukseli.
28 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu pt. „Pracownik socjalny – czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie”, która odbyła się w Łysomicach.
29 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konferencji Fundusze UE, a rozwój obszarów wiejskich w województwie-doświadczenia i perspektywy w Przysieku.
29 listopada – radny Tadeusz Zaborowski wziął udział w konferencji dla zajmujących się obsługą inwestorów, m.in. na temat wykorzystania fundusz unijnych, która odbyła się w Przysieku.
29 listopada – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w „Forum dla Przedsiębiorczych”, zorganizowanym przez WSB i BGŻ.
29 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radziejowie.
29 listopada – radny Przemysław Przybylski pełnił dyżur dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego i chełmińskiego.
29-30 listopad – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniach władz województwa z przedstawicielami biznesu i turystyki prowincji Hubei z Chin, z udziałem konsula CHRL.
29 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział, w charakterze osoby zaproszonej, w posiedzeniu Klubu PiS/Ruch dla Grudziądza radnych Rady Miejskiej Grudziądza.
30 listopada – radna Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska uczestniczyły w gali podsumowującej I edycję programu prewencyjno-profilaktycznego „Sztuka wyboru” pod nazwą "Kręcę filmy a nie jointy" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage - Multikino w Bydgoszczy.
30 listopada – radny Mariusz Trąbczyński był obecny na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
30 listopada – radny Wiesław Żurawski był obecny na sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego.
Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10800785
Data: 2024-03-01