Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Grudzień 2011

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 grudnia – posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

1 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Komisji Obywatelstwa Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych , które odbyło się w Brukseli.

1 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystym wręczeniu stypendiów Marszałka Województwa gimnazjalistom uczestniczącym w projekcie "Zdolni na start - III edycja".

1 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy.

1 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w konferencji „Nowe obowiązki gmin, wynikającez ustawy dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, która odbyła się w Przysieku.

1 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski był obecny w Bydgoszczy na otwarciu, przy dwóch tamtejszych szkołach, kompleksów boisk wybudowanych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

1 grudnia – radny Wiesław Żurawski złożył wizytę w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, podczas której zapoznał się z propozycjami wysłanymi do Marszałka Województwa w/s przekwalifikowania trzech dróg powiatowych na drogi wojewódzkie.

1 grudnia – radny Mariusz Trąbczyński uczestniczył w XV sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

2 grudnia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 grudnia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu młodzieży z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą na temat funkcjonowania Sejmiku.

3-4 grudnia – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Regionu w Toruniu.

5 grudnia – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

5 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Wojciech Jaranowski, Janusz Niedźwiecki, Józef Rogacki, Przemysław Przybylski, Jan Wadoń i Wiesław Żurawski uczestniczyli w XI Gali wręczania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.

5 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej, które odbyło się w Brukseli.

5 grudnia – radny Przemysław Przybylski spotkał się z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się promocją rodzin wielodzietnych.

5 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w Grudziądzu w spotkaniu z sołtysami powiatu grudziądzkiego.

6 grudnia – radna Lucyna Andrysiak pełniła dyżur w Urzędzie Gminy w Białych Błotach oraz w Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim.

6 grudnia – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w spotkaniu organizowanym przez IPH w Toruniu, dotyczącym zacieśnienia współpracy przedsiębiorców Bydgoszczy i Torunia. Uzgodniono treść stanowiska, który IPH zaproponuje wszystkim organizacjom przedsiębiorców w Toruniu i Bydgoszczy w celu wspólnego zaapelowania do Rządu i Władz Regionu, o jak najszybszą realizację inwestycji drogowych otwierających nasz region na świat.

6 grudnia – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

6 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w sesji Rady Gminy Wielgie.

6 grudnia – radny Zaborowski był obecny w Starym Brześciu na Wojewódzkiej Olimpiadzie Rolniczej.

7 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w sesji Rady Miasta Bydgoszczy oraz wzięła udział wraz z poseł Iwoną Kozłowską, senatorem Janem Rulewskim i wicemarszałkiem Edwardem Hartwichem, w uroczystym otwarciu Biura Samorządowo-Poselskiego, które znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 32.

7 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się z grupą radnych z Gminy Rojewo.

7 grudnia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w odbiorze inwestycji KPZM i UW "Regulacja rzeki Orli i Rowu Kawskiego" w Sępólnie Krajeńskim.

7 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na sesji Rady Miasta Bydgoszczy oraz przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

7 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w otwarciu Astro-Bazy w Dobrzyniu nad Wisłą.

7 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w Teatrze Wilama Horzycy w uroczystym wręczeniu nagród V edycji konkursu „Kujawsko-Pomorskie bez barier”, przeznaczonego dla inwestorów i gospodarzy obiektów, dostosowujących obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

8 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych burmistrza Mroczy Wiesława Gozdka w Mroczy.

8 grudnia – radny Grzegorz Gaca wziął udział w Bydgoszczy w konferencji pt. „Dostosowywanie programów edukacyjnych dla potrzeb lokalnego rynku pracy”, zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w ramach projektu Profesjonalna kadra-skuteczne działania Poddziałanie 6.1.2 POKL.

8 grudnia – radny Janusz Niedźwiecki był współorganizatorem konferencji „Aspekty społeczno- przyrodnicze budowy stopnia piętrzącego na rzece Wiśle poniżej Włocławka”.

8 grudnia – radny Stanisław Pawlak oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w konferencji #„Aspekty społeczno-przyrodnicze budowy stopnia piętrzącego na rzece Wiśle poniżej Włocławka”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

8 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

9 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Klubu Sportowego Sokół Gniewkowo, którego jest członkiem.

9 grudnia – radny Przemysław Przybylski był obecny na konferencji „Rodzina to cudowna rzecz…”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, podsumowującej kampanię „Rodzic na zastępstwo. Miłość na zawsze”.

9 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w Forum Rozwoju Regionu we Włocławku.

10 grudnia –wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Przemysław Przybylski uczestniczyli w Jarmarku Adwentowym, który się odbył w Przysieku.

10 grudnia – radna Lucyna Andrysiak oraz radny Grzegorz Gaca uczestniczyli w pogrzebie śp. Antoniego Nawrockiego, Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

10 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystościach 10-lecia powstania Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych w Bydgoszczy.

10 grudnia – radni: Paweł Knapik, Ewa Łapińska, Józef Rogacki uczestniczyli w Koncercie Metropolitalnym „Region Chopina” w Bydgoszczy

10 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski był obecny na festynie mikołajkowo-gwiazdkowym, który
w Tucholskim Domu Kultury zorganizowało stowarzyszenie rodzin zastępczych powiatu tucholskiego „Dziecko w Rodzinie”.

10 grudnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na uroczystości wręczenia Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba laureatce Barbarze Wachowicz, która odbyła się w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu.

11 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w mszy św. z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, która odbyła się w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu oraz otworzył biuro PiS w Inowrocławiu przy ul. Szerokiej 5.

11 grudnia – radny Wojciech Jaranowski oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w Koncercie Galowym Ogólnopolskiego XXVII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych” w Izbicy Kujawskiej.

12 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w otwarciu wystawy plenerowej na Starym Rynku w Bydgoszczy, związanej z obchodami 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, oraz wzięła udział uroczystościach kościelnych zorganizowanych z tej okazji.

12 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w spotkaniu członków Narodowej Rady Ekologicznej w Przysieku.

12 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się z grupą radnych z Gminy Rojewo.

12 grudnia – posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

12 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w posiedzeniu Rady Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

12 grudnia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku Czesława Miłosza w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

12 grudnia – radny Józef Rogacki wziął udział w uroczystościach z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy.

13 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Przemysław Przybylski, uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zostały wręczone działaczom solidarnościowym medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Spotkanie, zorganizowane w ramach obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, odbyło się w toruńskim Teatrze Wilama Horzycy.

13 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konferencji Bezpieczne Centrum-doposażenie jednostek PSP. Dwór Artusa w Toruniu oraz wziął udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem 30 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w Toruniu.

13 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył we mszy św. w intencji ofiar i represjonowanych w stanie wojennym, odprawionej w Bazylice Katedralnej we Włocławku.

13 grudnia – radny Janusz Niedźwiecki był obecny na spotkaniu struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie toruńskim.

13 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystości upamiętniającej 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod pomnikiem „Solidarności” w Grudziądzu oraz uczestniczył we mszy św. w intencji ofiar stanu wojennego w kościele NSPJ w Grudziądzu-Tarpno.

14 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wraz marszałkiem Piotrem Całbeckimi senatorem Michałem Wojtczakiem spotkali z małżonką prezydenta RP Anną Komorowską. Podczas spotkania, które miało uroczystą oprawę, rozmawiano między innymi na temat kampanii promujących gęsinę.

14 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w seminarium w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” pt. „Skuteczna pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Możliwość implementacji nowatorskich narzędzi stosowanych przez BCC w Brodnickim Centrum Caritas.

14 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie.

14 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak reprezentował województwo kujawsko-pomorskie na Polskiej Wigilii, która odbyła się w Brukseli na zakończenie polskiej prezydencji.

14 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w wieczorze wigilijnym Koła seniorek "dar Serc" w Białych Błotach.

14 grudnia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez środowisko „Edukacja na rzecz Torunia”.

14-15 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów, podczas której omawiano kluczowe kwestie związane z przyszłym budżetem UE.

15 grudnia – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz  Komisji Rewizyjnej.

15 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych  w Bydgoszczy.

15 grudnia – radny Grzegorz Gaca uczestniczył w konferencji podsumowującej grant pt. „Międzyregionalna sieć współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji”, współfinansowanej ze środków UE w ramach EFS. Konferencja odbyła się w Toruniu.

15 grudnia – radny Grzegorz Gaca oraz radny Jan Wadoń uczestniczyli w świątecznym koncercie dla zaangażowanych społecznie seniorów, który miał miejsce w toruńskim Dworze Artusa.

15 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w spotkaniu golubsko-dobrzyńskiej Powiatowej Rady Izby Rolniczej.
15 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Lubiewa, powiat tucholski.

16 grudnia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

16 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Samorząd Gminy Rojewo, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Liszkowie.

16 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w przeprowadzeniu rejonowego etapu Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla szkół ponadgimnazjalnych w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w Forum Rozwoju Regionu w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

16 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w przeprowadzeniu rejonowego etapu Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla szkół ponadgimnazjalnych w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku oraz uczestniczył w podsumowaniu konkursów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nawiązujących do 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

16 grudnia – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym
w Powiatowej Komendzie Policji.

16 grudnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym przedsiębiorców kujawsko - pomorskich w Hotelu "Brda" Bydgoszczy.

16 grudnia – radny Zbigniew Socha był obecny przy odbiorze technicznym ronda na ulicy Sądowej w Brodnicy.

16 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu związkowców NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu.

17 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w III Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP w Brodnicy.

17 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej dr. Jozefowi Krzymińskiemu, pierwszemu Prezydentowi Inowrocławia. Uroczystość odbyła się w Sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu.

17 grudnia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w gali urodzinowej Prymasa Polski Seniora-Kardynała Józefa Glempa w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

17 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Przemysław Przybylski byli obecni na koncercie metropolitarnym „Region Chopina”, który odbył się w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu.

17 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu przedświątecznym, zorganizowanym przez miejscowe KGW w Witkowie, gm. Wielgie.
17 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w „Wigilii z Ekolandem”, która odbyła
w toruńskim Muzeum Etnograficznym.

17 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w „Turnieju charytatywnym dla chorego Łukasza Wróblewskiego”, który odbył się w hali sportowej w Wąbrzeźnie.

18 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w wigilijnym spotkaniu opłatkowym w brodnickim domu kultury.

18 grudnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystym koncercie kolęd zespołu „Ziemia Bydgoska", który odbył się w Kinoteatrze Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

18 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu przedświątecznym, zorganizowanym przez miejscowe koło KGW w Wielgiem.

19 grudnia – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Budżetu i Finansów.

19 grudnia – sesja sejmiku województwa.

19 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystości poświęcenia nowych sal konferencyjnych i wyremontowanej części budynku głównego Urzędu Marszałkowskiego.

20 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Lokalnych Grup Działania w Przysieku.

20 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Zbigniew Socha i Wiesław Żurawski uczestniczyli w samorządowym spotkaniu opłatkowym oraz wystawie stołów wigilijnych w toruńskim Dworze Artusa.

21 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.

21 grudnia – radny Paweł Knapik wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Świecia Tadeuszem Pogodą, dotyczącym aktualnej sytuacji gminy i planów inwestycyjnych na najbliższe lata.

22 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak reprezentował samorząd województwa podczas otwarcia Stadionu Miejskiego w Inowrocławiu.

22 grudnia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w uroczystości wigilijnej na Starym Rynku w Bydgoszczy.

22 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

22 grudnia – radny Stanisław Pawlak spotkał się z Radą Okręgową Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

25 grudnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na spotkaniu mieszkańców Grudziądza i otwarciu żywej szopki, które po Pasterce odbyło się na tamtejszym Głównym Rynku.

28 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Elżbieta Krzyżanowska  wzięły udział w uroczystości związanej z zakończeniem działalności Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

28 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu podsumowującym działalność Samorządu Gminy Chełmża.

28 grudnia – radny Mariusz Trąbczyński wziął udział w sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

28 grudnia – radny Tadeusz Zaborowski spotkał się z producentami mleka w Więcborku.

28 grudnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na sesji budżetowej Rady Miejskiej Grudziądza.

29 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Zbigniew Socha uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy przez Starostę Brodnickiego oraz Burmistrza Brodnicy.

29 grudnia – radny Mariusz Trąbczyński wziął udział w sesji Rady Miasta Golub-Dobrzyń.

29 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rypinie.

29 grudnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na sesji budżetowej Rady Powiatu Grudziądzkiego.

30 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

30 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystej zbiórce strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, w związku z przejściem Komendanta Miejskiego PSP Grzegorza Świątkowskiego na emeryturę i objęciem obowiązków Komendanta przez Roberta Majewskiego.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26540332
Data: 2024-05-27