Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Luty 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w pracach komisji przyznającej Nagrody Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
 
1 lutego – radna Ewa Łapińska była obecna na spotkaniu z laureatami konkursów „Moja szkoła w Unii Europejskiej – powrót do szkoły” oraz „Piękne i polskie to Kujawsko-Pomorskie”, zorganizowanych z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej dla podmiotów oświatowych.
 
1 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nakle oraz Prezesami Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach i Ślesnie oraz wzięła udział w naradzie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nakle z prezesami gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
 
2 lutego – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.
 
2 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 
3 lutego – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział obchodach 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kcyni.
 
3 lutego – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w spotkaniu noworocznym Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.
 
3 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym ogłoszeniu wyników XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i otwarciu wystawy pokonkursowej „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w naszej pamięci”, które odbyło się w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
 
4 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w ogólnopolskiej naradzie samorządowców pt. „Samorząd Praw i Obowiązków”, która odbyła się w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
 
4 lutego – radna Silvana Oczkowska u uczestniczyła w dobroczynnym XIII Balu Charytatywnym Przyjaciół Fundacji Ducha, który odbył się w Dworze Artusa w Toruniu.
 
6 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z załogą pracowniczą Huty Szkła IRENA w Inowrocławiu, w celu zapoznania się z obecną sytuacją ekonomiczną huty i pracowników.
 
7 lutego – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
 
8 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji ECOS Komitetu Regionów UE.
 
8 lutego – radna Lucyna Andrysiak była obecna w Przysieku na konferencji, upowszechniającej „Model współpracy” pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych a samorządem.
 
8 lutego – radna Ewa Łapińska wzięła udział w debacie nt. „Tolerancja i agresja słowna w szkole”, zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.
 
8 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła konferencji prasowej podsumowującej III Dobroczynny Bal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz wzięła udział w spotkaniu z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz przedstawicielami związków zawodowych, Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubaszczu, powiat nakielski.
 
8 lutego – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystym spotkaniu laureatów programów:  „Przedsiębiorstwo Fair Play 2011” i „Gmina Fair Play 2011”.
 
8 lutego – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu dyskusyjnym na temat rozwoju obszarów wiejskich w nowej strategii rozwoju województwa, która odbyła się na Zamku Bierzgłowskim.
 
9 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Grzegorz Gaca i Janusz Niedźwiecki uczestniczyli w konferencji pt. „Instrumenty pobudzania gospodarki lokalnej”, która odbyła się w Hotelu Bulwar w Toruniu.
 
10 lutego - przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w gali laureatów XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, która pod patronatem honorowym prezydenta Bronisława Komorowskiego odbyła się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.
 
10 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny przy podpisaniu umów w programie pilotażowym „Voucher badawczy", zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także na uroczystości wręczenia Złotych i Srebrnych Karet „Nowości", Aniołów „Nowości" oraz Kryształowych Serduszek za 2011 rok w Sali Wielkiej toruńskiego Dworu Artusa.
 
10 lutego – radna Ewa Łapińska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Demokratyczną Unię Kobiet pt. „Irlandzka tancerka".
 
10 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach nadania imienia Mikołaja Kopernika Zespołu Szkół w Sicienku.
 
10 lutego – radny Jan Wadoń uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wdrażania ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw, która odbyła się w Lipnie.
 
11 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w Balu Przyjaciół Fundacji „Samotna Mama" w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.
 
11 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach Jubileuszu XXX-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach oraz przekazaniu nowego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach.
 
11 lutego – radny Jan Wadoń był obecny na spotkaniu noworocznym, zorganizowanym przez Starostę Lipnowskiego.
 
13 lutego – radny Józef Rogacki był obecny na otwarciu "Wystawy Smoleńskiej" w kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy.

13 lutego – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych (CLRAE) w Poznaniu.
 
13 lutego – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w otwartych konsultacjach projektu Budowy Drugiego Stopnia na Wiśle poniżej Włocławka. Konsultacje odbyły się we Włocławku, podczas których przedstawiono plany inwestycji oraz aktualny stan prac projektowych Energa S.A.
 
14 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mirosławem Skoniecznym w sprawie organizacji w tym mieście II Kujawsko-Pałuckiego Spotkania Samorządowego.
 
14-17 lutego – radna Silvana Oczkowska oraz radny Marek Witkowski reprezentowali Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze.
 
14 lutego – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w imprezie „Walentynki Chełmińskie", podczas której spotkał się z burmistrzem Chełmna Mariuszem Kędzierskim, wziął udział w otwarciu wystawy „Chełmno - miasto zabytków i zakochanych" w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, a także zwiedził wystawę „Na św. Walentego - różne oblicza miłości" w tamtejszej farze.
 
15-16 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów UE.
 
16 lutego – radny Grzegorz Gaca uczestniczył w Sesji Rady Miasta i Gminy Solec Kujawski.
 
16 lutego – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
 
17 lutego – radny Józef Rogacki wziął udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 
18 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Konferencji Rolnika Pomorza i Kujaw, która odbyła się w restauracji Amazonka w Ciechocinku.
 
18 lutego – radny Jan Wadoń był obecny na otwarciu po modernizacji świetlicy wiejskiej w Suszewie, gm. Wielgie.
 
18 lutego – radny Wiesław Żurawski wziął udział w wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, które odbyły się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Radny powitał przewodników w imieniu Samorządu Województwa oraz wręczył
podziękowania od Marszałka Województwa.
 
19 lutego – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w premierowym pokazie filmu "Koleiny", młodego reżysera z Grudziądza, Jacka Piotrowskiego.
 
20 lutego – posiedzenie Komisji i Budżetu, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.
 
20 lutego – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Porozumienia Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
 
22 lutego – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.
 
22 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w jubileuszowej sesji Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi, podczas której wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego prof. zw. dr hab. h.c. Jerzemu Przemysławowi Gacy oraz prof. zw. dr hab. n. med. Zygmuntowi Mackiewiczowi.
 
22 lutego – radny Jan Wadoń wziął udział w Toruniu w spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez RZGW w Gdańsku, nt. harmonogramu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz istotnych problemów gospodarki wodnej w regionie wodnym Dolnej Wisły.
 
23 lutego – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Komisji Rewizyjnej.
 
23-24 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP w Wieliczce.
 
24 lutego – radni: Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w piątym posiedzeniu Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Radzyniu Chełmińskim.
 
25 lutego – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie, gm. Boniewo.
 

29 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Sesji Rady Miasta Bydgoszczy.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11308349
Data: 2024-04-19