Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marzec 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
1 marca – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

1 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie.
1 marca – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Zmian w Organizacji i Funkcjonowaniu Samorządowych Jednostek Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1 marca – radny Mariusz Trąbczyński wraz z przedstawicielami Gminy Golub-Dobrzyń odbył wizytę w gminnym ośrodku zdrowia, podczas której omówiono szanse i problemy związane z działalnością ośrodka we Wrockach.

1 marca – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Radny złożył kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na głównym Rynku oraz pod tablicą pamiątkową Żołnierzy Wyklętych z okolic Grudziądza.

2 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Roku Leona Wyczółkowskiego, które z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

2 marca – radna Silvana Oczkowska zorganizowała i uczestniczyła w spotkaniu dyrekcji, rady pedagogicznej, przedstawicieli związków zawodowych, rady rodziców, pracowników obsługi Zespołu Szkół w Lubaszczu oraz sołtysa wsi Małocin z wojewodą kujawsko-pomorskim w sprawie społecznych i ekonomicznych skutków likwidacji Zespołu Szkół w Lubaszczu.
2 marca – radna Silvana Oczkowska zorganizowała i uczestniczyła w spotkaniu Wójta Gminy Sadki i Radnego Gminy z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło interpelacji zgłaszanych przez radnych podczas sesji Rady Gminy Sadki w sprawie drogi krajowej.
2 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy „Człowiek przy pracy”, które odbyło się w rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.
3 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Top Cross Toruń, biegu inaugurującym Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3 marca – radny Józef Rogacki na zaproszenie firmy „Talisman” wziął uczestniczył w uroczystym otwarciu i poświęceniu odwiertu gazu łupkowego w Szymkowie k/Brodnicy.

4 marca – radne: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska wzięły udział w Sejmiku Kobiet Lewicy „Stop przemocy”, który odbył się w Sali Kongresowej w Warszawie.

4 marca – radny Marek Witkowski był obecny na zebraniu Koła Pszczelarskiego w Więcborku.

5 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji COTER Komitetu Regionów UE w Lizbonie.

5 marca – radny Jan Wadoń wziął udział w XIX Forum Gospodarczym w Toruniu.

6 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Nardzie Sołtysów Gminy Sadki.
6 marca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

7 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

7 marca – radny Paweł Knapik był obecny na spotkaniu z Posłem na Sejm RP Iwoną Kozłowską oraz samorządowcami i mieszkańcami z terenu powiatu świeckiego.

7 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosławem Kielnikiem, dotyczącym omówienia stopnia realizacji interwencji zgłaszanych przez mieszkańców powiatu nakielskiego w latach 2010-2011.
7 marca – radny Mariusz Trąbczyński wziął udział w konferencji nt. „Szkoła Sukcesu Zawodowego”, które odbyło się w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu.

7 marca – radny Marek Witkowski uczestniczył w gminnych obchodach Święta Kobiet we Włościborzu.

8 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zorganizowała w Bydgoszczy debatę pn. „8 marca Dniem Zdrowych Kobiet”. W debacie uczestniczyły również radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska.

8 marca – radna Ewa Łapińska wzięła udział w konferencji pt. „Kobiety niezapomniane”, która odbyła się w Bydgoszczy.

8 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w spotkaniu koła emerytów Szwederowo- Górzyskowo, które odbyło się w Klubie Arka w Bydgoszczy.

8 marca – radny Grzegorz Gaca uczestniczył w sesji Rady Miasta Solec Kujawski.

8 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu Kobiet Biznesu, które odbyło się w siedzibie Banku Gospodarki Żywnościowej w Bydgoszczy oraz wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy „PROJEKT: KOBIETA” w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
8 marca – radny Marek Witkowski wziął udział w uroczystości Dnia Kobiet Powiatu Sępoleńskiego w Kamieniu Krajeńskim.

9 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na uroczystym otwarciu Astrobazy przy Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy.

9 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosława Kielnika, burmistrza Kcynii Piotra Hemerlinga w sprawie przyjęcia przez gminę dróg wojewódzkich na obszarze miasta Kcynia.

9 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wernisażu wystawy „Bartnictwo i pszczelarstwo w zbiorach Józefa Bondarczyka”, który odbył się w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
9 marca – radna Elżbieta Piniewska wraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkali się z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą. Przedmiotem spotkania były sprawy związane z ochroną środowiska.

9 marca – radny Marek Witkowski był obecny na posiedzeniu Rady Miasta w Mroczy oraz wziął udział w otwarciu wystawy pszczelarskiej J. Bondarczuka w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle.

10 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, które odbyło się w świetlicy OSP w Nakle oraz wzięła udział w spotkaniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lubaszczu Dalilą Szarszewską w sprawie społecznych i ekonomicznych skutków likwidacji szkoły oraz dalszych procedur odwoławczych od decyzji – uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią.
10 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w XLIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy Klub Seniora LAUR SENIORA oraz XII Sejmiku Seniorów w restauracji Telimena w Bydgoszczy.

11 marca – radny Wojciech Jaranowski był obecny na uroczystości poświęcenia sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku podczas mszy św. w Katedrze Włocławskiej.

12 marca – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w sesji Rady Miasta i Gminy Mrocza.

12 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
13 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Wojciech Jaranowski, Stanisław Pawlak, Józef Rogacki i Jan Wadoń  uczestniczyli w inauguracji obchodów Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

13 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska brała udział w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Miejskich - Urząd Marszałkowski w Toruniu.

13 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie, które odbyło się w sali konferencyjnej restauracji TRAMP w Szubinie.
14 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku: Adam Banaszak i Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Piniewska i Zenon Flejter uczestniczyli w II Kujawsko-Pałuckim Zgromadzeniu Samorządowym, które odbyło się w Piotrkowie Kujawskim.

14 marca – radny Marek Witkowski był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.

14 marca – radny Zbigniew Socha wziął udział w uroczystości przyznania stypendiów Burmistrza Brodnicy dla uczniów brodnickich szkół, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012.
14 marca – radny Wiesław Żurawski był obecny na otwarciu galerii handlowej „Alfa” oraz kina „Helios” w Grudziądzu.

15 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radni Elżbieta Krzyżanowska i Jacek Gajewski byli obecni na finałowej części IX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów III klas gimnazjum.

15 marca – radna Silvana Oczkowska wręczyła w imieniu Piotra Całbeckiego Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Stanisławowi Wolskiemu, mieszkańcowi Paterka. Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyznany w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległą Rzeczpospolitą Polską i prawa człowieka.
15 marca – radny Mariusz Trąbczyński z udziałem przedstawicieli Starostwa golubsko-dobrzyńskiego odbył wizytę w zakładzie utylizacji odpadów poubojowych w Olszówce, powiat Golub-Dobrzyń, w trakcie której goście zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania zakładu oraz jego rolą w systemie ochrony środowiska.

15 marca – radny Marek Witkowski spotkał się Burmistrzem Koronowa, w sprawie remontu tamtejszej synagogi.

16 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w konferencji z cyklu „Menedżer Kultury 21”, która odbyła się w Auli Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

16 marca – radny Wiesław Żurawski był obecny na recitalu oraz uroczystym otwarciu wystawy „Eteryczny realizm” Jana Kantego Pawluśkiewicza w Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu.

18 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na „Koncercie Rektorów", który odbył się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

18 marca – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w II Zjeździe Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu.

19 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak zorganizował w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu konferencję prasową nt. „Czy Inowrocław ma szansę zostać częścią metropolii kujawsko-pomorskiej?”.

19 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w 22 Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.

19 marca – radny Wiesław Żurawski był obecny na wojewódzkich obchodach 31. Rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 w Bydgoszczy.

19 marca – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki.

20 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w posiedzeniu Komisji Związku Województw RP, które z udziałem Premiera RP odbyło się w Warszawie.

20 marca – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20 marca – radny Janusz Niedźwiecki oraz radny Jan Wadoń byli obecni na II Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Toruniu.

20 marca – radny Marek Witkowski pełnił dyżur w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku.

21 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

21 marca – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w Walnym Zebraniu członków Klubu Sportowego Start Wisła Toruń.

21 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów Spółki Wodnomelioracyjnej w Kcynii, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kcynii.
21 marca – radny Marek Witkowski był obecny na otwarciu "Orlika" przy Zespole Szkół w Wałdowie, gm. Sępólno Krajeńskie.

21 marca – radny Zbigniew Socha wziął udział  w spotkaniu Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy.
21-22 marca – radny Józef Rogacki uczestniczył w konferencji pn. „Innowacyjne formy regionalnej współpracy międzynarodowej”, która odbyła się w stolicy Obwodu Chmielnickiego, regionu partnerskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Ukrainie.

22-23 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w V Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Kopenhadze, który odbył się pod hasłem „Europejska tkanka miejska w XXI wieku”.

22 marca – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej.

22 marca – radny Zbigniew Socha wziął udział w oficjalnym otwarciu biura platformy obywatelskiej w Brodnicy przy ul. Kopernika 1.
22 marca – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Rewizyjnej.

23 marca – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

23 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w konferencji „Technologia CNC przyszłością szkolnictwa zawodowego”, która odbyła się Urzędzie Miasta we Włocławku.

23 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska i Grzegorz Gaca uczestniczyli w spotkaniu radnych okręgu bydgoskiego z przedstawicielami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

23 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w spotkaniu z nowo wybranym Burmistrzem Solca Kujawskiego Teresa Substyk.

24 marca – wiceprzewodniczący Ryszard Bober oraz radny Wiesław Żurawski uczestniczyli w uroczystych obchodach 20-lecia powołania przez bł. Jana Pawła II Diecezji Toruńskiej i jej Pasterza J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.

24 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Forum Pszczelarzy podczas którego wręczono odznaczenia zasłużonym pszczelarzom oraz wygłoszono wykłady. Forum odbywało się w KPODR w Przysieku. Radna wzięła również udział w VII Żnińskim Wieczorze Literackim i Muzycznym, zorganizowanym przez Dyrekcję Zespołu Szkół Społecznych „TRÓJKA” w Żninie oraz Stowarzyszenie „MY” RS, podczas którego wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu poetyckiego.
25 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta była obecna na koncercie dyplomantów, zorganizowanym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy.

26 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Konferencji pn. Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Sali Copernicanum UKW
27 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystości wręczenia Stypendiów Artystycznych Marszałka Województwa w siedzibie Fundacji Tumult w Toruniu.
27 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w II Prezentacji i Degustacji potraw „STÓŁ WIELKANOCNY” przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich powiatu żnińskiego.
28 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Teatr, który odbywał się w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu.
28 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Nakielskiego, która odbyło się w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią.
29 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Gminy Sadki.
30 marca – radny Zbigniew Socha uczestniczył w Ogólnopolskim Przeglądzie Tańca Towarzyskiego i Współczesnego „Live Dance Macif Życie Brodnica”.
31 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w otwartych Mistrzostwach w tenisie stołowym zorganizowanym przez Radę Osiedla Górzyskowo i Szkołę Podstawową nr 61 w Bydgoszczy.
 

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11308373
Data: 2024-04-19