Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Kwiecień 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
 


1 kwietnia – radny Stanisław Pawlak był obecny na  XIV Powiatowej Wystawie „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, która odbyła się w Cyprianie, gm. Fabianki.

2 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Józef Rogacki w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy, radna Ewa Łapińska w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy, radna Lucyna Andrysiak w Zespole Szkól w Łochowie i w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, radna Elżbieta Krzyżanowska w Zespole Szkół nr 63 w Bydgoszczy – czytali dzieciom fragmenty książki Janusza Korczaka „Król Maciuś I” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, nawiązując również do trwającego Roku Korczakowskiego oraz Roku Praw Dziecka.

2 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystym zakończeniu Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów pt. „Mój list do Janusza Korczaka”, który odbył się w Bydgoszczy.

3 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Stanisław Pawlak wzięli udział w konferencji otwierającej konsultacje nad Strategią rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.

4 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na temat konsolidacji jednostek służby zdrowia we Włocławku.

4 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

5 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak i Wiesław Żurawski uczestniczyli w konferencji poświęconej projektowi „Planu gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, która odbyła się w Przysieku.

5 kwietnia – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

6-8 kwietnia – radna Elżbieta Piniewska była obecna na Turnieju Pucharu Davisa w Inowrocławiu (mecz Polska - Estonia).

10 kwietnia – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w Grudziądzu w uroczystym złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katynia oraz pod Pomnikiem „Solidarności” z okazji drugiej rocznicy katastrofy w Smoleńsku i 72. rocznicy mordu grudziądzkich oficerów w Katyniu.
11 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska i radna Ewa Łapińska uczestniczyły w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

11 kwietnia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w pojedynku w „Konstelacji Oriona” z udziałem zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sebastiana Chmary.

11 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystości posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci w Witosławiu z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

11 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – Posadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci dla uhonorowania pamięci por. pil. Zygmunta Kurnatowskiego-Mielżyńskiego, zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940.
11 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym XIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w Minikowie w dniach 30.06-1.07.

12 kwietnia – radna Ewa Łapińska była obecna na otwarciu w Zespole Szkół nr 1 w Bydgoszczy wystawy pt. „Zbrodnia Katyńska”, opracowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

12 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, która odbyła się w Warszawie.
13 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober zaprezentował dzieciom w Przedszkolu Samorządowym w Jabłonowie Pom. oraz w przedszkolu w Brodnicy fragmenty książki „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz w ramach obchodów Roku Praw Dziecka.

13 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z rolnikami sołectw: Chomętowo, Gąbin, Jabłowo, Mąkoszyc, Ostatkowo, Wąsosz, Żołdowo w sprawie zniszczeń wyrządzonych przez zwierzynę leśną oraz procedur szacowania szkód łowieckich.
14 kwietnia – radna Elżbieta Piniewska oraz radny Józef Rogacki uczestniczyli w finale III edycji plebiscytu Ambasador Regionu, który z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

14 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w obradach IV Forum „Rolników Pomorza i Kujaw – 2012”, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym „Amazonka” w Ciechocinku.

14 kwietnia – radny Wiesław Żurawski był obecny w Chełmży na powitaniu pociągu „Kopernik”, pierwszego turystycznego pociągu retro.

15-19 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w wizycie studyjnej w Austrii; tematem spotkań z austriackimi hodowcami były m.in. doświadczenia dotyczące lokalnej konsolidacji wytwórców.

15 kwietnia – radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska oraz Józef Rogacki uczestniczyli w uroczystym koncercie z okazji 666. Rocznicy Nadania Bydgoszczy Praw Miejskich, który odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy.

16 kwietnia – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki.

16 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w konferencji nt. „Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą rozwoju powiatu nakielskiego”.

16 kwietnia – radne Ewa Łapińska i Silvana Oczkowska uczestniczyły w uroczystym otwarciu nowej instalacji Remondis w Bydgoszczy.

16 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Metropolia Bydgosko-Toruńska szansą dla powiatu nakielskiego”, która odbyła się w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią.
16 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak zorganizował w Brukseli pierwsze spotkanie z przedstawicielami instytucji UE oraz z innymi zainteresowanymi stronami w sprawie opracowywanej opinii KR dot. mechanizmu obrony cywilnej Unii.

16 kwietnia – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w marszu w obronie niezależnych mediów i TV TRWAM, zorganizowanym we Włocławku.

17 kwietnia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17 kwietnia – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

17 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w konferencji „O prawie dziecka do bycia sobą”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Bydgoszczy.

17 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Koncercie Laureatki I Nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego 2011 – Soyoung Yoon.
17 kwietnia – radna Silvana Oczkowska spotkała się z Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Andrzejem Baranowskim. Spotkanie związane było z petycją skierowaną przez rolników w związku z wyrządzanymi szkodami w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną.
18 kwietnia – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

18 kwietnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym otwarciu Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku.

18 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w podsumowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim oraz uczestniczyła w obchodach 5-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się w auli Copernicanum UKW.

19 kwietnia – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Ochrony Środowiska, Poszanowania Energii i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów.

19 kwietnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Bydgoszczy z okazji 666.Rocznicy Nadania Bydgoszczy Praw Miejskich, które odbyło się w Ratuszu w Bydgoszczy. 

19 kwietnia – radny Zbigniew Socha odbył wizytę w Brodnickim Centrum Caritas.

19 kwietnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Grudziądza nt. wysokiego bezrobocia w tym mieście i w powiecie grudziądzkim.

20 kwietnia – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystym otwarciu nowo budowanej drogi gminnej Goreń-Skrzynki w gminie Baruchowo, a następnie uczestniczył w obradach XIX sesji Rady Gminy Baruchowo.

20 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak oraz radna Silwana Oczkowska uczestniczyły w XXI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kcyni z honorowym udziałem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej dedykowanej Profesorowi Janowi Czochralskiemu w 59 rocznice jego śmierci.
21 kwietnia – radne: Lucyna Andrysiak oraz Ewa Łapińska wzięły udział w Inauguracji sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim, która miała miejsce na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

21 kwietnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na otwarciu wystawy „Witkacy. Rysunki i archiwalia oraz appendix” w muzeum w Grudziądzu.

22 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w XXXVIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie.

22 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w Biegu Żnińskim, drugim biegu w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

23 kwietnia – sesja sejmiku województwa.
23 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów, które odbyło się w Brukseli.

23 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystym powołaniu Konwentu, skupiającego przedstawicieli władz samorządowych oraz środowisk społecznych, gospodarczych, przedsiębiorców i pracodawców, jako organu konsultacyjno-doradczego dla kierownictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
24 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w konferencji pt. „Sukces sportowy szansą na zwycięstwo w życiu” która została zorganizowana przez Akademię Mistrzów Sportu w Kruszwicy.
24 kwietnia – radne: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska oraz Ewa Łapińska uczestniczyły w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z okazji Święta Uniwersytetu, w trakcie którego tytuł Doktora Honoris Causa otrzymał prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
24 kwietnia– radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu roboczo-koncepcyjnym, dotyczącym organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław w miejscowości Żnin oraz omówienia zasad bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi S-5 i 251, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Żninie.
25 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji Rady Gminy Gąsawa.
25 kwietnia – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
26 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu dotyczącym drogi wojewódzkiej nr 246, które odbyło się w Rojewie.
26 kwietnia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w sesji Rady Gminy Białe Błota.
26 kwietnia – radna Silvana Oczkowska na zaproszenie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle uczestniczyła w uroczystym otwarciu Sezonu Nawigacyjnego 2012 na Nowej Przystani Wodnej przy ul. Noteckiej w Nakle nad Notecią.
26 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, która odbyła się w Nakielskim Ośrodku Kultury.
26 kwietnia – radny Wiesław Żurawski był uczestnikiem szkolenia dla członków komisji rewizyjnych pt. Absolutorium dla organu wykonawczego, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
27 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów, które odbyło się w Brukseli.
27 kwietnia – radny Wiesław Żurawski był obecny na uroczystości 120-lecia najstarszej w Grudziądzu placówki oświatowej: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka.
27 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w konferencji pt. Kultura, media, prawo i biznes - System. Relacje. Oczekiwania, która odbyła się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.
27 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła koncercie charytatywnym „Zbieramy dla Andżeliny” zorganizowanym przez Zespół Szkół w Szubinie oraz wzięła udział w pracach komisji konkursu regionalnego: „Jak modle się”, który odbył się w Zespole Szkół nr 31 w Bydgoszczy.
27 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych w Książkach.
28 kwietnia – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na uroczystej inauguracji XIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego, podczas której wystawiono operę „Rusałka” Antonina Dvoraka.
28 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach 67. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu „Potulice-Lebrechtsdorf”, Miesiąc Pamięci Narodowej oraz rocznicę zakończenia wojny, które obyły się na potulickim cmentarzu oraz w Zespole Szkół w Potulicach.
28 kwietnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w marszu w obronie niezależnych mediów i TV Trwam z udziałem posłów: Anny Sobeckiej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Łukasza Zbonikowskiego. Marsz zakończony został wręczeniem petycji do KRRiTV przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
28 kwietnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w Zbicznie.
29 kwietnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach i Parafie p.w. Św. Wojciecha w Sadkach Koncercie Papieski, który odbył się w kościele p.w. św. Wojciecha w Sadkach.
29 kwietnia – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu.
30 kwietnia – radna Elżbieta Piniewska była obecna na uroczystym otwarciu Orlika w Strzelnie.

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57645674
Data: 2024-06-23