Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Maj 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
 
 

1 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska wzięły udział w uroczystościach z okazji Święta Pracy, które odbywały się na Placu Wolności w Bydgoszczy.


1 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie.

2 maja – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w koncercie z okazji święta 3 Maja w Inowrocławiu.

2 maja – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Flagi Państwowej, które odbywały się na Placu Wolności w Bydgoszczy.

2 maja – radny Wiesław Żurawski był obecny na koncercie inauguracyjnym XIX Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica 2012” w salach Muzeum w Grudziądzu.

2-7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak, radni: Wojciech Jaranowski, Marek Nowak i Tadeusz Zaborowski, jako członkowie oficjalnej delegacji Samorządu Województwa, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 221. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja w Chicago.

3-4 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli;

3 maja – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w obchodach 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbywały się na Starym Rynku w Bydgoszczy.

3 maja – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji w bazylice św. Mikołaja oraz na Głównym Rynku w Grudziądzu.

3 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystości z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja we Włocławku.

3 maja – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Wziął udział we mszy św. celebrowanej przez ks. biskupa Andrzeja Suskiego oraz w uroczystości patriotycznej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, prezydenta Michała Zaleskiego i pododdziałów Wojska Polskiego.

5 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w pierwszym festynie parafialnym św. Wojciecha w Jabłonowie.

6 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na XIX Bydgoskim Festiwalu Operowym w Operze Nova.

7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

8 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w obchodach 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Bydgoszczy.

8 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak wzięli udział w obchodach 67 rocznicy Dnia Zwycięstwa pod pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku.

8 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na spektaklu Wonderful Town XIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego w Bydgoszczy.

8 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Brodnicy.

8 maja – radna Ewa Łapińska wzięła udział w obchodach 67. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

9 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy oraz była obecna na spotkaniu „W bibliotece o sztuce” i otwarciu wystawy malarstwa Ireny Kużdowicz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

9 maja – radna Silvana Oczkowska spotkała się z Burmistrzem Nakła Sławomirem Napierała, na którym omówiono sprawy dotyczące inwestycji w gminie Nakło oraz plany na najbliższą przyszłość.

9 maja – radny Grzegorz Gaca wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Kapituły Konkursu "Rodzynki z pozarządówki" (Rojewo, Chodecz, Słaboszewko).

10 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w forum pt. „Regions and cities for integrated territorial development” w Brukseli.

10 maja – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

10 maja – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w otwarciu konkursu „Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym”, zorganizowanym m.in. przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy.

10 maja – radny Stanisław Pawlak był obecny na konferencji pt. „Co nowego w POKL? Wyzwania na dziś i jutro”, która odbyła się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

10 maja – radny Paweł Knapik uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami z terenu powiatu świeckiego.

10 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Zbigniew Socha uczestniczyli w uroczystościach 150-lecia OSP Brodnica oraz 20-lecie PSP-KP PSP w Brodnicy.

11 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w wizycie EDF w Bordeaux, podczas której zwiedzano m.in. elektrownię jądrową Le Blayais.

11 maja – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w konferencji naukowej nt. „Harcerskie fascynacje pedagogiką Janusza Korczaka” w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego w Bydgoszczy.

11 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym wręczeniu honorowego medalu im. ks. Jana Kleina przyznanego przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, które odbyło się w Regionalnej Bibliotece Publicznej w Szubinie.

11 maja – radny Zbigniew Socha uczestniczył w inauguracji III Nocnej Brodnickiej Majówce Patriotycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Wiejskiej, Gimnazjum nr 1 oraz Muzeum w Brodnicy.

12 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w Biegu Piastowskim, półmaratonie zaliczonym do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

12 maja – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w VII Przeglądzie Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Mroczy.

12 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spotkaniu promocyjnym tomiku poezji Heleny Skonieczki-Dobaczewskiej, które odbyło się w Pałacu Starym w Ostromecku.

12 maja – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w imprezie „Noc Muzeów” w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi, a także w otwarciu wystaw: „Kaszuby dawniej i dziś” oraz „Absolwenci Liceum Plastycznego 2012”.

12 maja – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w projekcie edukacyjnym ,,Biała sobota", zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu oraz w rozdaniu nagród najlepszym uczestnikom V Biegu Piastowskiego na Stadionie Miejskim im. Olimpijczyków w Inowrocławiu.

13 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na zakończeniu XIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego, podczas którego wystawiono operę „Kniaź Igor”.

13 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w XII Przeglądzie Zespołów Ludowych na Zamku Golubskim oraz uczestniczył w Targach Turystyczno-Ogrodniczych Lato na Wsi w Minikowie.

14 maja – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, radna Ewa Łapińska i radny Wiesław Żurawski wzięli udział w konferencji nt. „Formy pomocy dzieciom a zadania i kompetencje samorządów w świetle nowych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, która odbyła się w Brodnicy.

14-15 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu i seminarium grupy Przymierze Europejskie Komitetu Regionów, które odbyło się w Łubiance.

14 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu Zespołu do spraw kryterium regionalnego w związku z przygotowaniami Województwa Kujawsko-Pomorskiego do naboru wniosków o przyznanie pomocy dla Działania „Ochrona i rozwój wsi” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

15 maja – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

15 maja – wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Wiesław Żurawski wzięli udział w spotkaniu samorządu województwa z samorządem lokalnym w Brodnicy.

16 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród dla laureatów szkolnego konkursu wiedzy o UE „Młody Europejczyk” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie.

16 maja – radna Lucyna Andrysiak była obecna na spotkaniu jubileuszowym Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich w Bydgoszczy.

16 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystej akademii z okazji Dnia Strażaka w Komedzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

16 maja – radny Janusz Niedźwiecki był uczestnikiem debaty, zorganizowanej przez Instytut Obywatelski i Samorząd Studentów UMK pt. Atrakcyjny Uniwersytet.

16 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obradach III. posiedzenia Komitetu Sterującego Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, które odbyło się we Włocławku.

17 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak poprowadził spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu.

17 maja – wspólne posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury i doraźnej Komisji do spraw Rozwoju Gospodarczego i Polityki Miejskiej.

17 maja – radny Janusz Niedźwiecki wystąpił z prelekcją pt. „Rozwój drogą do sukcesu Apatora”, podczas spotkania Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

17 maja – radny Paweł Knapik uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu dotyczącym realizacji rewitalizacji w gminie Świecie.

17 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak wzięli udział w konferencji pt. „Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gminie” w Przysieku k/Torunia.

18 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w koncercie galowym XV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy oraz wziął udział w uroczystości 150-lecia Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu.

18 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w uroczystym podsumowaniu Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego pod hasłem „Dziecko i jego prawa”, które odbyło się w Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu.

19 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w pikniku integracyjnym pt. „LGD z gęsią w tle”, zorganizowanym przez LGD Czarnoziem na Soli w Kołudzie Wielkiej.

19 maja – radny Janusz Niedźwiecki był obecny na uroczystości 40-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

19 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystych obchodach 55-lecia szkoły z „londynka" – w Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy.

19 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystości z okazji 20-lecia reaktywowania Ligi Kobiet w restauracji „Maestra" w Bydgoszczy.

21 maja – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

21 maja – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego, poświęconym przeglądowi stanu dróg na terenie powiatu świeckiego.

22 maja – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 maja – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

23 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Lucyna Andrysiak, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w konferencji poświęconej prawnym, ekonomicznym i środowiskowym aspektom związanym z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego.

23 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku: Adam Banaszak i Krystian Łuczak uczestniczyli w spotkaniu samorządu województwa z samorządem lokalnym w Inowrocławiu.

23 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w sesji Rady Miasta Mogilna.

23 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radny Grzegorz Gaca byli obecni na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

23 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska, w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, uczestniczyła  w inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Nauki, zorganizowanego przez UKW, UTP i WSG.

23 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Gminnym Dniu Matki, który odbył się w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w  Chrząstowie gm. Nakło nad Notecią.

24 maja – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

24 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu Zarządu Województwa z reprezentantami miasta Brodnica.

24 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 20-lecia powstania samorządów osiedlowych w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

24 maja – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w Walnym Zebraniu członków Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Toruniu.

24 maja – radny Zbigniew  Socha uczestniczył w spotkaniu z brodnickim Starostą, dotyczącym kwestii działalności szpitala powiatowego.

25 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w uroczystości z okazji 744. rocznicy lokacji Gniewkowa, rozpoczynającej Dni Księstwa Gniewkowskiego.

25 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w finale akcji „Szszsz!PIK” we Włocławku.

25 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, które odbyło się w Biurze Związku w Bydgoszczy.

25– 26 maja – radny Zbigniew Socha wziął udział w Turnieju Uniform Golf 2012, który obył się w Toruniu.

25 maja – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w uroczystościach 150-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

25-27 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach 150-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

26 maja – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w III Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Solcu Kujawskim.

26 maja – radny Wiesław Żurawski był uczestnikiem Marszu w obronie Świętości Życia, Szacunku dla Matek i obrony wolności niezależnych mediów – Telewizji Trwam w Grudziądzu.

26 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w premierze spektaklu muzycznego „Nie Kochać w Taką Noc to Grzech” w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

26 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku.

28 maja – sesja Sejmiku Województwa.

29 maja – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

29 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

29 maja – radny Zbigniew Socha pełnił dyżur wraz posłem Tomaszem Lenzem w biurze przy ul. Kopernika 1 w Brodnicy oraz uczestniczył w spotkaniu brodnickiego Koła Platformy Obywatelskiej.

31 maja – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

31 maja – radny Zbigniew Socha wziął udział w Ogólnopolskiej Naradzie Koordynacyjnej Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, która obyła się w Hoteliku „Centrum” w Brodnicy.


 
 

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10804064
Data: 2024-03-01